Ledelse

Gir du konstruktive tilbakemeldinger til medarbeidere og andre på jobben? Eller viker du unna?

Gi tilbakemeldinger. Folk setter mer pris på det enn du tror

Vi nøler ofte med å gi tilbakemeldinger til andre, selv når det er tydelig at tilbakemelding er ønsket, viser studie.

Publisert Sist oppdatert

Vi har en tendens til å undervurdere hvor mye våre tilbakemeldinger til andre faktisk er ønsket, skriver Nicole Abi-Esber og Juliana Schroeder i et innlegg hos Behavioral Scientist.

De skriver at ifølge tidligere, annen forskning er dette to viktige grunner til at folk unngår å gi tilbakemeldinger:

  • De vil ikke såre folk eller gjøre dem forlegne

  • De vil ikke bli sett på som budbringere for dårlige nyheter

Abi-Esber er doktorgradskandidat ved Harvard Business School. Schroeder er førsteamanuensis ved Berkeley Haas School of Business. Sammen har de stilt spørsmål ved om det også kan være en tredje viktig årsak: At vi undervurderer andres ønsker om å få tilbakemelding.

Gjorde eksperimenter

Eksperimenter og studier de to akademikerne har gjort bekreftet at deltakerne konsekvent undervurderte andres ønske om tilbakemelding, på tvers av ulike relasjoner og typer tilbakemeldinger.

De testet i eksperimentene sine også ulike tiltak for å motvirke dette. Blant annet ba de forsøkspersonene som skulle gi tilbakemeldinger om å sette seg i den andre personens sted og vurdere hvor mye de selv ville ønsket tilbakemelding i en gitt situasjon. Et annet tiltak var å forestille seg at noen andre gir tilbakemelding.

Begge tiltakene gjorde at forsøkspersonene ble flinkere til å forutse mottagerens ønske om tilbakemelding, men gapet ble ikke helt lukket.

Når du nøler og ikke vet om du skal gi konstruktive tilbakemeldinger eller ikke, forestill deg hva du selv ville ha ønsket av tilbakemeldinger i samme situasjon, råder Abi-Esber og Schroeder. Dette mener de kan fungere som en oppmuntring til at du faktisk blir flinkere gi konstruktive tilbakemeldinger når det er nødvendig.

En del av lederjobben

For ledere er det å gi tilbakemeldinger til medarbeiderne en del av jobben, og funnene til Abi-Esberg og Schroeder er til ettertanke for både ledere og andre.

Gir du selv konstruktive tilbakemeldinger til andre ofte nok? Eller viker du unna? En annen side av dette er hvilken type tilbakemeldinger du gir. Har du mest tro på / foretrekker du å gi positive tilbakemeldinger, eller gir du også tilbakemeldinger om utfordringer?

Frode Heldal, førsteamanuensis ved NTNU, har forsket på samarbeid i team i ulike organisasjoner, herunder hvordan de gir tilbakemeldinger til hverandre.

Ikke bare ros

Han har i et tidligere intervju i Dagens Perspektiv fortalt at et trekk som går igjen i ulike studier, er at team som er flinke til å håndtere uenighet presterer bedre enn team som unngår uenighet.

– Det trekkes ofte frem hvor viktig det er med positive tilbakemeldinger, samt å jobbe med det som er bra og fungerer. Det er viktig, men det bør være en balanse. Positive tilbakemeldinger kan lett skli over i en gruppetenkning om at alt er tilfredsstillende, sa Heldal.

For å skape en god kultur for å gi tilbakemeldinger om utfordringer, anbefaler Heldal at man starter med å ufarliggjøre det å være ærlig og at man tar praten om hvorfor man skal gi slike tilbakemeldinger. Når det gjelder selve tilbakemeldingene, så bør de bygge opp og være til hjelp. Det viktigste er ifølge Heldal å gi tilbakemelding på noe personen faktisk kan gjøre noe med. Tenk også igjennom hvordan du gjør det, vær ydmyk både hva angår situasjonen dere befinner dere i og timing.

Powered by Labrador CMS