Ledelse

LO-topp skal lede EØS-utredning

Fellesforbundets Line Eldring skal lede utvalget som har fått i oppdrag å utrede erfaringene med EØS.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart i statsråd fredag.

Line Eldring er leder for samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, som er LOs nest største forbund og det største fagforbundet i privat sektor i Norge. Forbundet har i flere år krevd en utredning av alternativer til EØS-avtalen.

Det nye EØS-utvalget består ellers av:

  • Stig Eidissen, advokat i KS

  • Halvar Haukeland Fredriksen, jussprofessor ved Universitetet i Bergen og ekspert i EØS-rett

  • Oda Helen Sletnes, som tidligere har vært både president i EØS-tilsynet Esa og EU-ambassadør

  • Christian Anton Smedshaug, landbruksanalytiker med bakgrunn fra Senterpartiet

  • Anne Elizabeth Stie, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Agder

  • Knut Erling Sunde, direktør i Norsk Industri

Skal se på andre lands erfaringer

I en pressemelding understreker utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at EØS-avtalen fortsatt skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa.

EØS-utvalget får dermed ikke i oppgave å utrede alternativer til EØS, men skal se på erfaringene som land som Storbritannia, Sveits og Canada har gjort med sine avtaler med EU.

– Det er nå ti år siden forrige EØS-utredning. Det har vært ti år med en rivende utvikling i Europa, i EU og i EØS-samarbeidet. Nå skal vi skaffe oss et best mulig kunnskapsgrunnlag om EØS-avtalen og det handlingsrommet avtalen gir oss i en omskiftelig tid i Europa, sier Huitfeldt i pressemeldingen.

Utvalgets rapport skal legges fram innen utgangen av 2023 og skal ifølge regjeringens bestilling være «poengtert, kortfattet og lett tilgjengelig også for ikke-spesialister».

Mandat

I mandatet listes det likevel opp hele 18 temaer som utvalget skal innom i utredningen.

Blant disse er en «analyse av hvordan EØS-avtalen og fri bevegelse av arbeidskraft har påvirket det norske arbeidsmarkedet, den norske arbeidslivsmodellen og mulighetene for et anstendig arbeidsliv, inkludert spørsmål som sosial dumping og kabotasje i transportnæringen».

I tillegg ber regjeringen om en utredning av «handlingsrommet i EØS-samarbeidet og hvordan dette kan utnyttes bedre».

Regjeringen har også tatt inn et punkt om Russlands krig mot Ukraina og hvordan denne påvirker EØS som mulig plattform for samarbeid med EU om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Et annet tema i utredningen blir EØS-samarbeidets betydning for norsk energipolitikk.

Målet nå er å få en saklig og balansert utredning som forteller hva avtalen betyr i praksis, fastslår finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Viktige nasjonale prioriteringer og ordninger blir påvirket av EØS. Det gjelder for eksempel arbeidet mot sosial dumping og behovet for nasjonal styring av energipolitikken. Dette regner jeg med at vi kommer til å få en grundig gjennomgang av, sånn at vi kan legge strategien framover, sier han.

Powered by Labrador CMS