Ledelse

– Godt lederskap er en av de viktigste grunnene til at medarbeiderne trives på arbeidsplassen, sier Hillevi Romert.

Sørg for at de ansatte kan komme med innspill til beslutninger som berører dem

• Kjernen i å få ansatte til å føle seg komfortable handler om å få dem til å føle at arbeidet er meningsfullt og utviklende• Det krever lederskap og det må man investere tid til, sier Hillevi Romert.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidslivet og måten vi jobber på har endret seg mye de siste årene. Aldri før har videreutvikling av ledere vært viktigere.

Omstilling er blitt en naturlig del av arbeidslivet, og lederutvikling blir stadig viktigere i møte med raske og store endringer.

Samtidig er kompetente ledere en forutsetning for organisasjonsutvikling i et arbeidsmarked hvor det kjempes om de beste hodene.

Utviklingen har ført til at tilgang på opplæring, kurs og andre verktøy for lederutvikling og kompetanseheving aldri har vært viktigere.

– Det er flere årsaker til at lederutvikling er blitt viktigere de siste årene. En ting er at ingen forutså pandemien og hvordan den endret måten vi jobber på. Samtidig har situasjonen på arbeidsmarkedet og arbeidsoppgavene som utføres endret seg.

– I tillegg har mange hjemmekontor og ledere har ikke de samme mulighetene til å følge opp medarbeidere. Utviklingen har ført til at ledere må finne nye verktøy for å sørge for at medarbeiderne har det de trenger, sier Hillevi Romert, som er ansvarlig for utviklingen av Simployer Learning Library.

Ikke komfortable i rollen som coach

Foto Hillevi Romert er ansvarlig for utviklingen av Simployer Learning Library. (Foto: Simployer)

Romert forteller at en god leder blant mye annet skal være konsernledelsens verktøy for organisasjonsutvikling, og at det krever en aktiv tilnærming til de ansatte.

– En utfordring mange ledere har i dag er at selv om de ikke treffer medarbeiderne har de allikevel ansvaret for at de trives og jobber effektivt.

– Det er også forskjeller på hvordan arbeidsgivere tilrettelegger for bruk av hjemmekontor, noe som gjør at mange blir usikre på hva de kan kreve av ansatte og om de har like gode vilkår som andre. Ledere må tilpasse seg nye krav for å beholde medarbeiderne, sier hun.

Hun ser også at yngre generasjoner stiller nye krav til lederskap og arbeidsgivere.

– Eldre medarbeidere er ofte lojale og fornøyde, men yngre ser på arbeidsplassen som et sted hvor man skal utvikle seg både personlig og faglig.

– Dette er en utfordring for ledere som ikke er komfortable i rollen som coach og gjør at organisasjonskulturen blir viktig for å beholde medarbeiderne. Godt lederskap er en av de viktigste grunnene til at medarbeiderne trives på arbeidsplassen, sier Romert.

Ta samfunnsansvar

Gjennom forskning og undersøkelser ser man at yngre mennesker til en viss grad verdsetter andre ting på en arbeidsplass. De synes for eksempel det er viktigere for arbeidsgiver å ta samfunnsansvar og ha andre mål enn bare å tjene penger.

– Det er også viktig at ledelse er inkluderende og empatisk. For ledere betyr dette at de skal sette alle i stand til å si ifra og vise at de ser og tar ansvar for hver enkelt i teamet sitt, sier Romert.

Hun tror dagens ledere har en mye mer kompleks rolle enn før. Kravene til å være tydelige og kunne ta beslutninger har ikke blitt mindre, men samtidig forventer de ansatte høy grad av fleksibilitet og at lederen skal fungere som en coachende mentor.

– Det er en veldig vanskelig balansegang hvor det er lett å gjøre feil. Jeg opplever at mange ledere i dag er usikre når det kommer til å stille krav, sier hun.

Generelt tror hun behovet for å utvikle myke ferdigheter eller sterke ferdigheter er ganske stort. Ikke fordi dagens ledere er dårligere, men fordi kravene er så mye større.

Dette bør du gjøre for å holde på yngre arbeidstakere:

  • Yngre arbeidstakere ønsker å utvikle seg både personlig og faglig. Vær en coachende mentor for de yngste på arbeidsplassen.

  • Det er viktig for unge at virksomheten de jobber i tar samfunnsansvar og har andre mål enn kun å tjene penger.

  • Ledere burde være inkluderende og empatisk. For ledere betyr dette at de skal sette alle i stand til å si ifra og vise at de ser og tar ansvar for hver enkelt i teamet sitt.

  • Kjernen i å få ansatte til å føle seg komfortable handler om å få dem til å føle at arbeidet er meningsfullt og utviklende, men det krever lederskap og det må man investere tid til.

  • Involver de ansatte og sørg for at de har mulighet til å komme med innspill til beslutninger som berører dem. Det er ikke synonymt med å alltid søke konsensus, men noen ganger er det nok at du som ansatt føler at din mening er viktig og har blitt verdsatt.

Unge ledere er bevisste

Undersøkelser viser at unge ledere er bevisst sine utviklingsbehov og at de foretrekker å lære gjennom en blanding av digital læring og veiledning.

– Ideen med Simployer Learning Library er nettopp å gjøre grunnleggende kunnskap og verktøy tilgjengelig. Da vil du alltid trenge i skarpe situasjoner for å bli virkelig god, men forskjellen blir stor hvis du først har brukt en stund på å forberede deg og lære av mer erfarne folk, sier hun.

Kjernen i å få ansatte til å føle seg komfortable handler om å få dem til å føle at arbeidet er meningsfullt og utviklende, men det krever lederskap og det må man investere tid til, mener Romert.

– Jeg tror det handler mye om å involvere de ansatte og sørge for at de har mulighet til å komme med innspill til beslutninger som berører dem. Det er ikke synonymt med å alltid søke konsensus, men noen ganger er det nok at du som ansatt føler at din mening er viktig og har blitt verdsatt.

Alle vet at tidsklemma kan være utfordrende for mange ledere, men fordelen med å sette av tid er at man får team som føler sterkt engasjement og som vil jobbe veldig hardt.

Tilegne seg relevant kompetanse

Hun forteller om store variasjoner i hvordan virksomheter møter de nye kravene.

– Mange større virksomheter kjøper ferdige utdanningsprogrammer for medarbeiderne. Dette er programmer som går over en viss periode, har ulike tema, og er tilpasset ulike nivåer i organisasjonen. Det finnes en rekke tradisjonelle kurs, workshops og seminarer for ledere og coacher. Vi så allikevel et stort og udekket behov for nettbasert læring for ledere.

Romert har jobbet med utvikling av digitale utdanningsprogrammer i mange år og har sett hvordan markedet og teknologien har utviklet seg.

Jeg tror det handler mye om å involvere de ansatte og sørge for at de har mulighet til å komme med innspill til beslutninger som berører dem

– Det er ikke mange år siden det var vanlig med store utdanningsbudsjetter og påkostede digitale utdanningsprogrammer rettet mot store målgrupper. Slike innkjøp ble begrunnet med at de er billigere enn å samle hele organisasjonen på tradisjonelle seminarer med reiser og hotell. Samtidig opplevde mange at innholdet ikke var relevant, forklarer Romert.

– Som følge av raske endringer er det mange innen HR som ikke har kapasitet til å følge opp hva den enkelte medarbeider trenger å lære, og siden alle har unike læringsbehov blir ikke brede kompetanseprogrammer relevante.

– I dag handler det om å tilegne seg kompetanse som er relevant for den enkelte, og hva som er relevant er det bare personen selv som vet, forklarer Romert.

Powered by Labrador CMS