Leder

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Hareide tar fram øksa

Knut Arild Hareide innser at det ikke er noen vei utenom. Han må gå løs med øks på Stortingets dyreste ønskeliste, Nasjonal Transportplan.

Publisert Sist oppdatert

Dersom en kjemper for en ny vei, en tunell, et jernbanespor eller en bro og ikke får den inn på Norsk Transportplan (NTP), er det grunn til deppe.

For det er ikke grenser for hva som får plass i NTP.

Samtidig må det sies at den som jubler over å få plass til en utbygging i NTP, kan komme til å glede seg altfor tidlig.

For NTP er en blanding mellom en ønskeliste og en plan.

Det fine med NTP, synes både politikere og interessegrupper uten å si det høyt, er at prosjekter kan føres inn i planen uten at man aner om det er penger nok til å få gjennomført prosjektet.

I NTP beveger vi oss i det løse kostnadsanslagets terreng. Hva det faktisk koster å gjennomfør det en planlegger, hører framtiden til.

Og framtiden bør en som kjent ikke la seg plages mer enn nødvendig med.

Alle politikerne vet at det ikke er mulig å gjennomføre alt som står i planen, i alle fall ikke når oljeinntektene går ned og antallet eldre, syke og trygdede øker i rekordfart.

Men dette snakker de minst mulig om, for det har de lite å vinne på.

Knut Arild Hareide kan ikke leve lenger med den manglende realisme som preger NTP.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har ansvaret for å gjennomføre planene. Det betyr at han må komme i gang med flere utbyggingsprosjekter og planlegge de som ligger fram i tid.

Når regjeringen legger fram budsjettet for neste år, vil det framgå hvilke prosjekter som er i gang, hvilke som skal startes opp og hvilke som står på vent.

Knut Arild Hareide kan ikke leve lenger med den manglende realisme som preger NTP. Han vil ikke svi av hundrevis av millioner på planlegging av prosjekter han mener det ikke vil være mulig å få finansiert.

– Jeg kan rett og slett ikke forholde meg til planen slik den ligger der i dag. Ikke når Østfoldbanen mellom Moss og Sarpsborg var kostnadsberegnet til 12 milliarder, og vi nå vet at den vil koste 50 milliarder, sier Hareide til Aftenposten.

Han minner om at Stortinget manglet 130 milliarder kroner alt da de vedtok planen. Det manglende samsvar mellom plan og bevilgninger øker stadig.

Hareide er i gang med å revidere planen. Han vil kutte kostnader, se på samfunnsnytten av de enkelte prosjektene og sørge for mer troverdige kostnadsanslag.

– Det har vært tradisjon for at spesielt veiplaner har est ut straks de har fått plass i Nasjonal transportplan. De har fått leve sine egne liv, sier Hareide.

Det ligger an til at dobbeltsporet jernbane til Lillehammer og Skien, flere gigantprosjekter på Fergefri E39 på Vestlandet, dobbeltsporet jernbane sør for Moss og jernbane fra Bodø til Tromsø, vil bli nedprioritert.

Etter nyttår vil Hareide gi beskjed om hvilke prosjekter han anbefaler blir tatt ut av NTP. En revidert NTP vil bli lagt fram i vår med sikte på at Stortinget skal behandle den før sommeren.

Det er prisverdig at Hareide påtar seg jobben med å rydde opp. Når Stortinget vedtar en plan der de mangler 150 milliarder, bidrar de til å undergrave planen som et styringsredskap.

Det er grenser for hva Stortinget bør kunne tillate seg å skyve ut i framtiden.

Knut Arild Hareide vil be Stortinget legge fra seg dømmeriene og svøpe seg i realismens kappe. Stortinget må ganske enkelt bestemme seg for hva de vil prioritere.

Hareide vil få samferdselspolitikken på rett kurs, bort fra ønskelistene og inn i realitetens verden

Hareide kan nok leve med at Stortinget gjør andre prioriteringer enn han ønsker. Anliggendet hans er først og fremst realisme og at vi ikke skal komme i den situasjonen at vi pøser ut millioner på prosjektering av utbygginger det ikke er et finansielt grunnlag for.

Hareide kan ikke sies å ha valgt det rette tidspunktet for å ta fram øksen. Det skal være valg neste år. Det sitter langt inn for flere partier å droppe de utbyggingene Hareide vil skrote.

Ap står svakt i Nord-Norge for tiden. Det spørs om de går med på å ta Nord Norge-banen ut av planen.

De bør ikke komme trekkende med at Ap vil øke skattene for de rikeste, og at de derfor har flere milliarder å rutte med. Vil Ap og Sp beholde Nord Norge-banen, får de finne andre samferdselsprosjekter de vil kutte.

Hareide kunne trukket seg tilbake og henvist til at han jobber på grunnlag av det Stortinget har vedtatt.

Det kunne vært fristende å utsette bråket om veier, broer, tuneller og jernbane til etter valget. Men Hareide vil ikke trå vannet den tiden han sitter med ansvaret.

Han vil få samferdselspolitikken på rett kurs, bort fra ønskelistene og inn i realitetens verden. Det er bare å ønske lykke til.

Powered by Labrador CMS