Leder

Trygve Slagsvold Vedum vil ikke høre snakk om at Viken skal bestå.

Seigpiningen om Viken

Jonas Gahr Støre kan ikke egenhendig kverke Viken, men han kan gjøre slutt på seigpiningen ved å si så pass at han forventer at partiets representanter legger vekt på Hurdalsplattformen der det står at Viken skal avvikles, skriver redaktør Magne Lerø.

Publisert Sist oppdatert

Viken fylkeskommune kommer til å bli avviklet. Hvis ikke kommer Jonas Gahr Støre til å få massiv kritikk fra Senterpartiet og krefter i sitt eget parti for at han har mistet styringen over egen regjering. Hurdalsplattformen kan ikke tolkes på andre måter enn at Viken skal oppløses. Dette gikk også Ap og Sp til valg på.

I et leserinnlegg flere aviser i august 2021 skrev Støre at en Ap-ledet regjering vil «ta utgangspunkt i den tidligere fylkesstrukturen og at det derfor ikke er «grunnlag for å tvile på vårt standpunkt i saken.»

Akershus Arbeiderparti har kommet til at de vil bevare gigantfylkeskommunen Viken. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og undervisningsminister Tonje Brenna sitter i fylkesstyret og deler denne oppfatningen. Det har med andre ord oppstått en splittelse i regjeringen ettersom Sp ikke vil vite av noe annet enn at Viken skal oppløses.

Nå har Aps fylkeslag i Østfold og Buskerud vedtatt at de vil oppløse Viken. De viser til at det er dette de har gått til valg på, og at det ikke har dukket opp vesentlig nye momenter som det må tas hensyn til.

I Buskerud fronter det tidligere partisekretær og stortingsrepresentant Martin Kolberg saken. Han kommer i svært tydelige ordlag til å gi beskjed til Jonas Gahr Støre om at han ikke må tillate at deler av partiet roter det til.

Støre kan vise til at Ap og Sp er enige om at det er fylkene selv som skal styre prosessen. Det er vel og bra, men Støre har alt gitt beskjed om hva resultater blir både med det han sa under valgkampen og det som står i Hurdalsplattformen.

Hvis det skulle ende med at Akershus Arbeiderparti får sin vilje igjennom og Viken består, svekkes Hurdalsplattformens autoritet.

Viken fylkeskommune kommer til å bli avviklet. Hvis ikke kommer Jonas Gahr Støre til å få massiv kritikk fra Senterpartiet og krefter i sitt eget parti for at han har mistet styringen over egen regjering.

Sp vil mene at de da også må kunne gå tilbake på noe som er forhandlet fram i Hurdalplattformen.

Aftenposten skriver i dag at helseminister Ingvild Kjerkol åpner for å overkjøre Oslo når det gjelder nedleggelse av Ullevål og bygging av nytt sykehus på Gaustad. Sp kan komme til å si at de ikke vil være med på en slik overprøving av det kommunale selvstyret. Dermed har en det gående.

Regjeringen har flere problemsaker som skaper spenninger internt og strid utav. Viken er en av dem. Derfor bør Jonas Gahr Støre ikke egenhendig kverke Viken, men han bør si så pass at det ikke lenger er tvil om hva som blir resultatet.

Viken ga mening den tiden det var snakk om å dele landet inn i fire, fem regioner. Her satte Sp foten i den første rødgrønne regjeringen. Fylker måtte selv få velge om de ville slå seg sammen. De skrotet hele regionreformen.

De borgerlige hentet den opp igjen som en del av kommunereformen. Nå ivrer Sp for å få reversert mest mulig av reformen.

Det er alt bestemt at Finnmark skal bli eget fylke igjen. En regional organisering med minifylket Finnmark og gigantfylket Viken gir liten mening. Finnmark er for lite, Viken for stort.

Når Viken oppløses og Finnmark blir eget fylke, blir det enda mindre grunn for staten til å gi fylkene flere oppgaver. Fylkeskommunen har ansvaret for videregående skoler. Det har de alltid hatt. De har fått større ansvar for veier og kommunikasjon, men en regionsreform for kultursektoren satte Abid Raja ned foten for med henvisning til koronapandemien.

Det gir mening å la fylkene få et større ansvar for bevilgninger til kultursektoren, men det er tvilsomt om regjeringen ser seg tjent med å ta opp igjen denne saken.

Regjeringens ambisjoner for fylkene er ikke stort mer enn å få oppløst Viken og la Finnmark bli eget fylke igjen. Det meste vil bli som det har vært. Sp politikk er at det skal være slik fylkene vil ha det, og de skal i alle fall sørge for at det det ikke blir innført noe som kan oppfattes som en sterkere sentralisering.

Powered by Labrador CMS