Annonse
dame_p___kontor.jpg

Har du oppdatert kunnskapen din i det siste?

Vi innen utdanningssektoren står foran et nytt studieår. Som tilbydere av kunnskap er vi inne i en høysesong hvor vi mer eller mindre døgnet rundt svarer på spørsmål og henvendelser fra bedrifter eller studenter.

Noen av oss skreddersyr og tilpasser formelle studieprogrammer og bedriftstilpassede kurs, samtidig som vi forbereder oss på det pensum som vi skal formidle til den enkelte student i andre sammenhenger.

For min egen del krever det faglig oppdatering på de kunnskapsfeltene jeg underviser i, samtidig som jeg skal fange opp særegenheter og kunnskapsbehov i de bransjer jeg lager studieprogrammer og kurs til.

Dette gir meg faglige utfordringer, samtidig som det også gir meg personlige vekstmuligheter.

Har du som arbeidstaker vurdert om du trenger å heve din kompetanse for å utføre jobben din like bra eller bedre enn du har gjort?

Har du vurdert om ditt fagområde, eller din bransje har lansert nye relevante temaer for etter- og videreutdanning som du kan eller bør investere i?

Har du som leder vurdert om dine medarbeidere besitter den kompetansen som bedriften har behov for det neste året, og som dermed tilfredsstiller og sikrer bedriftens behov for vekst og utvikling?

Har du som leder også vurdert ditt eget behov for egenutvikling?

Etter- og videreutdanning handler ikke bare om må-er og skal-er. Det handler også om at du som menneske gir deg selv muligheten til vekst og utvikling – selv i en stressende jobb og hverdag.

Personlig utvikling og ny kunnskap bidrar til vekst for deg selv som menneske. Det tvinger deg til å revurdere hvordan du tenker og hvordan du handler. Det medfører ofte at du svinger av din personlige motorvei – komfortsonen – og endrer dine valg og rutiner. Du gir deg selv muligheten til å finner nye måter å tenke og handle på som gjør livet enda mer spennende og verd å leve. Som motiverer og medvirker til at du lykkes både profesjonelt og personlig.

Etter sommerferien, og før høsten og vinterens rutiner igjen fester grepet, så reflekter over: Hva trenger jeg å oppdatere meg i rent faglig?

Tenk videre på: Hva har jeg lyst til å lære?

På denne måten kan du gi deg selv muligheten til livslang læring og utvikling. Dette bidrar til at du både lykkes profesjonelt og bidrar til at din bedrift når sine mål, men det viktigste:

Du gir deg selv muligheten til å vokse som menneske og oppnå et enda mer motiverende og rikt liv!

Annonse
Annonse