Annonse
dame_jobber_hje.jpg
Styr tiden din: Sett grenser for når du skal være i jobbmodus og når du skal ha fri.

For mye frihet i jobben?

Vi som er karriererådgivere møter daglig ansatte som er stresset og utmattet. Gjennomgangstonen er at jobben tar for mye energi, og at løsningen er å bytte jobb. Noen tror at en overgang til ny arbeidsgiver vil løse problemene, mens andre tror at de rett og slett må finne seg en annen type jobb. I en del tilfeller er dette naturligvis korrekt. Men, i vel så mange tilfeller ligger ikke selve problemet i jobben eller dens innhold, men snarere i tankesettet og prioriteringene til den enkelte. Et av problemene kan være manglende grenser mellom privatliv og jobb.

Med økt fleksibilitet i arbeidstiden viskes grensene mellom privatliv og arbeid ut mer og mer. Jeg tør ikke tenke på hvor mange som sitter med lap topen på fanget mens de ser nyhetene på kvelden. Halvveis til stede, og halvveis ikke tilstede. I dag tar vi oss av flere og flere private ærend og oppgaver på jobben, og fritiden benytter vi likeledes til å få unna arbeidsoppgaver gjerne på kvelder eller i helger. I teorien kan jo dette skape muligheter for å styre tiden sin bedre selv. I realiteten ser vi at mange får problemer med de uklare grensene, og at tiden hele tiden føles knappere enn den strengt talt behøver å være. Tid som ellers ville bli fylt med avslapning, stillhet eller ro, fylles i stedet med arbeid, epost eller eventuelt dårlig samvittighet for alt man burde ha gjort. Likeledes vil arbeidsdagen preges av stadige avbrytelser for alt det man ikke rakk å gjøre hjemme. Manglende tilstedeværelse både privat og på jobb kan være resultatet.

Er du inne i en ond sirkel selv, er det viktigste du kan gjøre å sette opp regler for når og hvor mye du skal tillate deg selv at grensene skal flyte. Lag deg en prioriteringsplan over hva som er viktigst å få gjort, når det skal utføres og hva du eventuelt kan velge bort. På denne måten blir du mer bevisst på når du skal være i jobbmodus, og når du er ikke skal være det. Kan hende at du etter hvert vil kjenne at det er du som styrer tiden, i stedet for at tiden styrer deg.

Annonse
Annonse