DP helg

Direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

Music Norway vil ha mer samarbeid på tvers av sektorer

Publisert Sist oppdatert

Når regjeringen nå vil opprette en ny eksportinstans, med arbeidstittel «Business Norway», er det viktig at man tar høyde for den raske endringstakten i mange bransjer. Og dermed tar beslutninger nærmest mulig de selskapene det angår, skriver direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog, i en pressemelding.

Hun mener Norges eksportører trenger mer samarbeid på tvers av sektorer om vi skal være en sterk eksportnasjon i fremtiden.

– Skal vi sikre oss et godt liv etter oljen må vi ut i verden - og bli bedre på kunnskapsdeling mellom de kreative, det tekniske på her hjemme. Vi i musikkbransjen har sett at det tar tid å bygge solide eksportprodukter, og vi ser i musikkbransjen at en suksess har en tendens til å avle en annen. Kygo står ikke alene: Aurora, Sigrid, Alan Walker, Wardruna og girl in red er eksempler som viser at en systematisk oppbygging av eksportsektoren gir resultater. Men det skjer kun hvis utviklingen skjer på bransjens premisser. Og vi ser at spydspissene fungerer som døråpnere for hverandre når bransjen tar i bruk hverandres erfaringer. Utøvere, opphavere og deres støttespillere sørger for at det skapes musikk som verden etterspør. De leverer varene, rett og slett, skriver hun.

Bedre delingskultur

Det virkemiddelapparatet og Music Norway kan levere på, er å bidra til en bedre delingskultur mellom menneskene i norsk musikkbransje. Det innebærer at kontakter og erfaringer deles. At du har kompetansen, kunnskap og noe startkapital når etterspørselen melder seg.

– Samtidig ser jeg at vi må bygge en sterkere delingskultur på tvers i eksportsektoren, både mellom virkemiddelaktørene, men også eksportselskaper seg imellom. Music Norway har som medlem i nettverket Norwegian Arts Abroad sett hvordan samarbeid på tvers gir uttelling. Både gjennom store strategiske satsninger som bokmessen i Frankfurt i 2019, men også gjennom jevnlig informasjonsutveksling, skriver Music Norway-direktøren.

Ifølge Synnes Finnskog har Norge et veldig stort uforløst potensial knyttet til eksport av både varer og tjenester innen alle sektorer. Innen kulturen viser regjeringen selv i kulturmeldingen til at eksporten av kulturprodukter i Danmark står for en fem ganger høyere andel av den totale eksporten enn i Norge.

– Dette viser at vi har mye å gå på, selv med våre mange store suksesser, skriver hun.

Powered by Labrador CMS