Samfunn

Hundrevis av mennesker demonstrerte mot returene av oktoberbarna i november 2017.

95 oktoberbarn rakk ikke UDIs søknadsfrist

Mens 395 såkalte oktoberbarn rakk å søke om en ny vurdering fra UDI om opphold i Norge, var det 95 som ikke rakk fristen.

Publisert Sist oppdatert

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser at noen søknader kom inn rett etter fristens utløp 2. oktober, mens den siste kom inn en måned etter fristen, skriver Aftenposten.

– Forskriften fra Stortinget er tydelig på når søknadene måtte være levert, og vi har forholdt oss til det Stortinget har besluttet, skriver seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i UDIs kommunikasjonsstab til avisen.

Dermed har samtlige 95 fått søknadene sine avvist.

På spørsmål fra avisen om hva UDI gjorde for å nå oktoberbarna, som i flere tilfeller oppholdt seg på steder uten postgang og nett, svarer Bergwitz-Larsen at de gikk så bredt ut som mulig. Hun nevner at UDI blant annet tok kontakt med organisasjoner som Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), sjømannskirkene, ambassader, fylkesmenn, asylmottak og rettshjelpskontorer.

Oktoberbarna er personer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i hjemlandet. Mange av dem fylte 18 i 2017, og i november i fjor bestemte stortingsflertallet, mot Frp og Høyres stemmer, at de skulle få vurdert sakene sine på nytt.

395 av oktoberbarna rakk søknadsfristen og har fått vurdert saken sin på nytt. Av disse er 255 blitt avvist.

Powered by Labrador CMS