Samfunn

SMART? Sjefen for EUs energibyrå, mener det vil være lurt av Norge å bli med i byråets arbeidsgrupper.

Acer-sjef overrasket og smigret over motstanden

Sjefen for EUs energibyrå Acer synes Norge bør forbli en del av energimarkedet. Han er både overrasket og smigret over den norske motstanden.

Publisert Sist oppdatert

Albert Pototschnig sier til nyhetsbyrået Europower at han har fått med seg debatten som raser om tilslutningen til EUs tredje energipakke og energibyrået Acer.

– Jeg ble både smigret og overrasket, ler Pototschnig.

– Smigret fordi folk tror at vi er mye mektigere enn det vi er. Så ble jeg overrasket fordi jeg tror debatten har bommet på hva som er realiteten. Realiteten er i stor grad basert på nasjonale regulatorer, med Acer som koordinerer hva de gjør og hjelper til når de ikke blir enige.

Når dere er del av et marked og må følge regelverket, er det eneste fornuftige å bli med på utformingen av regelverket

Pototschnig understreker at Acer verken vil blande seg inn i Norges energipolitikk eller tvinge fram kabelbygging. Selv om Norge bare kan delta som observatør – fordi vi ikke er medlem i EU – sier han at Norges stemme vil bli hørt i arbeidsgruppene. Acer-sjefen synes det vil være lurt av Norge å bli med.

– Ja, helt klart. Norge er en del av det indre kraftmarkedet som vil bli formet i henhold til det nye regelverket. Når dere er del av et marked og må følge regelverket, er det eneste fornuftige å bli med på utformingen av regelverket.

Acer og EUs tredje energimarkedspakke

  • EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.
  • Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.
  • Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.
  • Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.
  • Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen.
  • Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 19. mars.

LO sa nei

Det er Arbeiderpartiet som er nøkkelen til om Norge blir med i Acer og EUs nye energipakke. Presset på partiet om å avvise EUs energipakke øker i styrke i og med at også LO sier nei. Ap må nå velge mellom høyresiden og sine allierte, mener SV.

– Ut fra den kunnskapen vi har nå, er det full samling i LO om å si nei, sier LO-sekretær Are Tomasgard til NTB.

I uttalelsen fra mandagens sekretariatsmøte konkluderer LO at «med det vi vet nå kan ikke LO anbefale at Norge implementerer tredje energimarkedspakke» og tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Ut fra den kunnskapen vi har nå, er det full samling i LO om å si nei

Det er først og fremst usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som i fremtiden kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME som får LO til å si nei.

LOs to største forbund Fellesforbundet og Fagforbundet har begge tidligere sagt nei til energipakken. Forhandlingene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget er nå inne i sluttfasen, og Acer-motstanderne håper LOs nei kan få Ap til å konkludere på samme måte.

– Vi har nå en ny situasjon der SV, Senterpartiet og Rødt står sammen med fagbevegelsen og store deler av grasrota i Ap. Det betyr at Ap må gjøre et valg – skal de stå sammen med sine allierte eller høyresiden, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Stor motstand i Ap

Også Ap er sterkt splittet i spørsmålet, og omkring 100 Ap-ordførere har undertegnet et opprop mot energipakken. Partiledelsen besøkte sist helg skeptiske fylkeslag for å overbevise dem om å droppe motstanden.

Samtidig skrev DN sist helg at Ap tross intern motstand er klare til å støtte norsk tilslutning, fordi partiet skal ha fått gjennomslag for viktige krav i forhandlingene på Stortinget.

For regjeringspartiene handler norsk Acer-tilslutning om å sikre Norge en plass rundt bordet når viktige energipolitiske beslutninger tas i Europa. Norge vil imidlertid ikke få stemmerett.

Regjeringen er opptatt av å sikre like rammevilkår i Norge og EU og viser til at Norge vil beholde full suverenitet over sine energiressurser.

– Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk, heter det.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

Powered by Labrador CMS