Samfunnsansvar

I Oslo: Alvin Mosioma, leder i Tax Justice Network Africa.

Afrika: «Skatt er prisen vi betaler for å leve i et sivilisert samfunn»

Mer enn 400 milliarder kroner forsvinner fra afrikanske land i form av ulovlig kapitalflukt hvert eneste år. Det er mer enn hva kontinentet mottar i bistand, og tilsvarer hele Kenyas brutto nasjonalprodukt.

Publisert Sist oppdatert

Lederen i Tax Justice Africa, Alvin Mosioma, er i Norge for å lansere en rapport om kapitalflukt fra Afrika. Rapporten «Panama Papers and the Looting of Africa» er bestilt av Tax Justice Network Norge, Redd barna og Kirkens nødhjelp og omhandler konsekvensene av skatteunndragelser og kapitalflukt fra afrikanske land. Problemstillingen er langt fra ny, men har fått ny og forsterket oppmerksomhet etter avsløringene i kjølvannet av lekkasjene av de såkalte Panama Papers som Aftenposten sammen med flere internasjonale medier har fått tilgang til.

Kapitalflukt og skatteunndragelse rammer de fleste land, men konsekvensene for afrikanske land er større enn for eksempel europeiske.


«Problemet bunner i det globale finansielle systemet. I strukturene og lovene som gjør dette mulig»

Og det er enorme summer som på ulovlig vis tapper afrikanske land hvert eneste år:

Ulovlig kapitalflukt større enn bistand

 • 50 milliarder dollar, eller mer enn 400 milliarder kroner – forsvinner fra afrikanske land i form av ulovlig kapitalflukt hvert eneste år, viser en oversikt FN har gjort.
 • Det er mer enn hva kontinentet mottar i bistand, og tilsvarer hele Kenyas bnp – hvert år.
 • Til sammen har 1 trillion dollar «forsvunnet» fra afrikanske land de siste 50 år – vi snakker altså om «Onkel Skrue-beløp».
 • Afrikanske land som er avhengige av råvareeksport – og det er ikke få – går glipp av opp til 67 prosent eksportverdien på grunn av skatteunndragelse og triksing med internhandel, internprising og flytting av overskudd mellom datterselskap etc, viser en rapport fra FNs utviklingsprogram UNCTAD.

Skatteinntekter

 • Skatteinntekters andel av bnp i afrikanske land har dog steget – fra 13 prosent i 1990 til 18 prosent i dag.
 • Men, til sammenligning: Gjennomsnittet av skatteinntekters andel av bnp i OECD ligger på 34 prosent.
 • Det intensjonale pengefondet, IMF, har estimert at industrialiserte land «går glipp av» rundt 400 milliarder dollar i skatteinntekter hvert år grunnet skatteunngåelse. U-land går ifølge IMF glipp av «bare» rundt 200 milliarder dollar.
 • Men: Da u-land i tillegg har en mye lavere skatteinngang og et lavere bnp totalt sett, utgjør de 200 milliardene et skattetap på mellom 6 og 13 prosent av de totale skatteinntektene for de fattige landene, mens de tapte 400 milliardene for OECD-landene kun utgjør mellom 2 og 3 prosent av de totale skatteinntektene.

Gjemmer penger

 • Studier av 38 afrikanske land viser at verdier tilsvarende 82 prosent av bnp for disse landene var plassert i utlandet i 2010.
 • Av disse pengene stammer 65 prosent fra ulovlig kapitalflukt fra næringsvirksomhet, mens regelrett kriminell aktivitet, som for eksempel hvitvasking, står for 30 prosent og korrupsjon for 5 prosent av pengene som gjemmes unna.

Suprerrike har kontroll

 • Det afrikanske kontinentet har den største veksten i antall superrike i verden. Mens antall mangemillionærer i verden har økt med 73 prosent de siste 15 årene, har antallet i Afrika økt med 145 prosent.
 • Tax Justice Network Afrika har beregnet at det finnes rundt 40.000 milliardærer bare Kenya, men kun 100 av dem er registrert hos kenyanske myndigheter.
 • To tredeler av Kenyas verdier (bnp) på 50 milliarder kontrolleres av en elite av drøyt 8000 personer, heter det i rapporten.

Økt skatt for vanlige folk

 • Resultatet av skatteflukten fra både rike bofaste og multinasjonale selskaper er at myndighetene skattlegger de «vanlig innbyggerne» i de ulike landene stadig hardere.
 • En annen konsekvens er at gjelden til afrikanske land øker i ekspressfart – mellom 2006 og 2009 økte den samlede gjelden for afrikanske land med 7,9 prosent, viser tall fra UNCTAD – FNs utviklingsprogram. Og det blir verre: Fra 2011 til 2013 økte gjelden med hele 10,2 prosent.

Mye mer enn Panama

– Skatt er prisen vi betaler for å leve i et sivilisert samfunn, sier Alvin Mosioma i Tax Justice Network Africa. Han påpeker at Panama Papers bare avslørte en liten brøkdel av den skattetriksingen som foregår i verden.

Panama Papers handlet om aktiviteten i ett skatteparadis – Panama. Og de lekkede dokumentene kom fra ett advokatkontor – Mossack Fonseca.

Det finnes rundt 60 skatteparadiser i verden, og et uendelig antall selskaper som jobber med finanstransaksjoner, -avtaler og skattejuss.

– Det er ikke enkeltaktører eller noen få råtne egg som har ført til denne situasjonen. Problemet bunner i det globale finansielle systemet. I strukturene og lovene som gjør dette mulig, sier Alvin Mosioma.

Det er viktig for land både i Afrika og andre steder å tiltrekke seg utenlandsk kapital, investeringer og næringsvirksomhet. For å lokke til seg kapital, gir man gjerne ulike former for insentiver. Det skjer i mange land. Skatteintensiver i Afrika går gjerne ut på at utenlandske selskaper som etablerer seg i et land får skattefordeler i starten – for eksempel de første fem årene.

– Det er vel og bra. Men mange selskaper bytter bare navn eller trekker seg ut etter fem år. De drar videre til det neste landet med skattefordeler, forteller Alvin Mosioma. Han trekker fram et eksempel fra Tanzania, der det ligger et stort utenlandsk hotell som man nærmest kan stille klokka etter:

– Hvert femte år bytter hotellet navn. Konsekvent.

Foto Nytt Afrika: Nairobi, Kenya. En millionby i vekst.(Foto: Dremstime).
Powered by Labrador CMS