Samfunn

Alta sentrum med gågater, Amfi og Scandic Alta.

Altaværinger delt på midten i spørsmålet om fylkestilhørighet

51,6 prosent av de spurte i kommunen mener Alta bør bli i Finnmark fylke dersom Troms og Finnmark fylke deles igjen.

Publisert Sist oppdatert

Hele 40,6 prosent av de 604 spurte ønsker ikke å bli i Finnmark, skriver NRK.

De to fylkene Troms og Finnmark ble sammenslått fra og med 1. januar 2020 som en del av regionsreformen. Flere partier på Stortinget har lovet at de vil oppheve sammenslåingen, ettersom den er svært upopulær blant det nye fylkets innbyggere og politikere.

Dersom Troms og Finnmark blir delt opp igjen, kan imidlertid Alta velge å melde overgang til Troms. Ettersom Alta er den klart største kommunen i Finnmark, skaper dette en vanskelig situasjon.

Kvinner og yngre velgere i Alta har sterkest tilknytning til Finnmark. Velgerne til Høyre og Fremskrittspartiet ønsker i sterkest grad å bli i Troms.

Altaværingene er også delt på midten om hvorvidt Troms og Finnmark bør splittes opp med samme grenser som før. Her svarer 46,9 prosent ja, og 42 prosent nei.

Powered by Labrador CMS