Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Annethvert asylbarn fikk midlertidig opphold

Nesten halvparten av de enslige, mindreårige asylsøkerne som har fått svar i år, fikk midlertidig opphold og må reise ut når de fyller 18.

Publisert Sist oppdatert

Per 1. juni hadde 698 personer i denne kategorien fått svar. For 331 av dem – 47 prosent – var svaret altså at de får være i Norge til de fyller 18, men etter det må de ut, skriver VG. I fjor fikk 14 prosent av de enslige mindreårige midlertidig opphold, mens det bare gjaldt 1,3 prosent året før.

– Det har vært en klar økning i andelen som får tidsbegrensede tillatelser, sier direktør Hanne Merete Jendal ved asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Etter at andelen som fikk tidsbegrenset opphold økte kraftig i fjor høst, registrerte UDI en forverring i situasjonen for enslige mindreårige på norske mottak. Det kom meldinger om blant annet selvmordsforsøk, angst, skolevegring og uro.

Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for å begrense midlertidigheten. Partiet kan likevel ikke love at andelen med slike vedtak går ned dersom Ap kommer til makten.

– Det landsmøtet sa, er at vi forholder oss til det regelverket som er, men at det handler om hvordan vi tolker regelverket. Det er ikke mulig for meg å si om prosenten skal ned eller opp, for det handler om hvem som har krav på opphold, sier innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås.

Powered by Labrador CMS