Samfunn

En skisse som viser hvordan sykehuset på Gaustad kan bli seende ut.

Ansatte åpner for å godta Gaustad

De ansatte ved Oslo universitetssykehus har stått steilt på at planene om et nytt sykehus på Gaustad må endres. Nå sier legenes konserntillitsvalgte ved sykehuset at Gaustad kan være spiselig for de ansatte, dersom ny direktør endrer planen for akuttvirksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Gaustad og Aker eller oppgradering av gamle Ullevål sykehus? Det har vært det store stridsspørsmålet i saken rundt Oslo universitetssykehus (OUS).

Tidligere administrerende direktør Bjørn Erikstein fikk til slutt viljen sin, og før sommeren vedtok styret ved OUS at hans planer om å bygge et nytt sykehus på Gaustad, samt ta i bruk Aker sykehus, skulle gjennomføres.

De ansatte ved OUS har protestert høylytt mot Gaustad-planene, og det hele toppet seg da representanter for så å si alle ansattgruppene ved sykehuset vedtok å uttrykke mistillit mot Erikstein.

Noe direktøren på sin side tok konsekvensene av, og trakk seg rett før sommeren, til tross for at styret ved OUS tydelig uttalte at de hadde tillit til Erikstein.

Og der står saken fortsatt. Sykehuset står uten fast ansatt administrerende direktør, mens de ansatte fortsatt er i harnisk over de vedtatte utbyggingsplanene på Gaustad.

Stillingsannnsen klar

Skal de planene skrotes, må Stortinget inn å pålegge statsråd og sykehusstyre ny kurs.

I dette landskapet skal det søkes etter Bjørn Eriksteins etterfølger.

Som det står om ønskede egenskaper i stillingsutlysningen som kom før helgen:

  • Har stor arbeidskapasitet og evner å motivere og lede krevende prosesser.

  • Trygg og ansvarlig, med en kommunikasjonsform som gir tillit, gode relasjoner, dialog og godt samarbeid.

Foto Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard. (Foto: Legeforeningen)

– Det er en veldig vanskelig situasjon ved OUS akkurat nå, sier konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard.

Han jobber selv som overlege ved Oslo universitetssykehus.

Han påpeker at «prosjektet til Erikstein som ble vedtatt av styret, var utløsende for at ansatte ikke lengre hadde tillit til direktøren».

– Den situasjonen er jo uløst. Så det er en krevende situasjon å komme til som ny direktør.

– Men styret vil jo ikke lete etter en som vil endre vedtaket om å bygge nytt på Gaustad og legge ned Ullevål?

– Nei, det er vel neppe sannsynlig, og å få til en fornuftig innretning av virksomheten innenfor de rammene som nå er lagt, er ualminnelig krevende.

Tenner et ørlite håp

Christian Grimsgaard stenger imidlertid ikke døren helt for den nye direktøren, uansett hvem det måtte bli.

Selv om man bygger nytt på Gaustad, så er det muligheter for å sette seg i respekt hos de ansatte for en ny direktør.

Det er nemlig ikke selve lokaliseringen som er det verste for de ansatte. Det er organiseringen – og da særlig av akuttfunksjonene.

– En av hovedproblemene ved Eriksteins prosjekt er organiseringen av akuttvirksomheten. Det er særlig på dette området planene har vært for dårlige.

– Så hvis man får et bedre plangrunnlag for dette feltet, så kan Gaustad bli spiselig for de ansatte?

– Hvilke tomter en velger å utvikle sykehuset på er underordnet. Men tomtene må være egnede for byggene virksomheten krever. Det er mange problemer med tomten på Gaustad. Men hovedproblemet er at det ikke blir plass til samling av akutt-funksjonene. Det var det som gjorde at begeret rant over for de ansatte, sier Grimsgaard.

– Det har jo aldri stått på geografien, men på tjenestene og organiseringen av sykehusvirksomhetene.

– Det er nok mulig å se for seg et bygg på Gaustad som ivaretar akuttilbudet på en god måte, men da må det ryddes plass, sier den OUS-tillitsvalgte.

Trenger en som kjenner akuttvirksomheten

– Hvilke egenskaper trenger den nye direktøren ved OUS, slik du ser det?

– En ny direktør må selvsagt ha kunnskap og kompetanse om sykehusdrift, men vedkommende må i særlig grad ha kunnskap om akuttvirksomheten ved sykehuset, sier Christian Grimsgaard.

– Problemet med den planen som er vedtatt er at man tar alt for lett på organiseringen av sykehusets akuttfunksjoner. Organiseringen av tjenestene i Oslo kan ikke være en blåkopi av løsningene som er valgt i Bergen og Trondheim. Sykehuset har mye flere spesialiserte oppgaver, og er mye større. OUS er jo alene større enn hele Helse midt. Å samle alt spesialisert på Gaustad, og hovedbolken av pasienter på en Aker gir ikke en god løsning. Og da ledelsen og styret ignorerte ekspertrapporten om akuttberedskapen, og nektet å høre på de som faktisk jobber med dette ved OUS, endte det i mistillit til direktøren.

– Så, hva slags type trenger OUS på toppen nå?

– En som har innsikt i sykehusdrift, som gjør grunnarbeidet, og tar våre kompetente fagmiljø og ledere med på råd når planene legges, og som har evne til å skjære igjennom. Dessuten må vedkommende tåle å stå i en framskutt posisjon.

– Dette er en svært krevende jobb.

Tror på åpen prosess

– At det blir krevende, tror jeg deg på … Har du tro på at ansettelsesprosessen vil bli åpen og gjennomtenkt?

– Ja, det tror jeg. Jeg tror styret vil bestrebe seg på å finne en kandidat som har tilslutning også fra ansatthold.

– Jeg tror det er svært viktig at den som ansettes har et enstemmig styre i ryggen, og her har de ansatte en viktig stemme. Jeg tror ikke at styret vil overkjøre de ansatte, men at man vil prøve å finne en samlende kandidat, sier Grimsgaard.

– Hva er den første jobben en ny direktør må ta fatt i?

– Jeg ville startet med å utarbeide virksomhetsplaner for virksomheten. Det har vært en mangel i denne prosessen. Hvis sykehuset får på plass gjennomarbeidede og godt forankrede virksomhetsplaner vil den videre prosessen bli mer ryddig og langt enklere, selv om det kan innebære at det må gjøres justeringer på planene, sier Christian Grimsgaard.

– Man må definere behovet før en bestemmer seg for løsningen. Sykehusets tidligere ledelse valgte den omvendte tilnærmingen, og det har utviklet seg til et blindspor, mener han.

Powered by Labrador CMS