Annonse

ous

Flertallet vil bevare Ullevål sykehus

Sju av ti innbyggere i Oslo vil bevare Ullevål sykehus, viser en meningsmåling. Det er også flertall på tvers av partiene.

Spekter-leder Anne-Kari Bratten– Arbeidstidsbestemmelsene fungerer ikke

Reagerer på 45.000 brudd på arbeidsmiljøloven ved OUS.

Søker etter ny direktør ved Oslo universitetssykehusHer er noen av favorittene

Kanskje trer Gunnar Bovim ned fra styrelederpodiet? Eller vil Kathrine Lofthus våge å ta steget fra sjefsstolen i Helse Sør-Øst? Hva med Tone Ikdahl? Eller Øystein Mæland? Det mange kandidater i den norske sykehusfamilien.

Nå starter jakten på ny sykehusdirektør ved OUSAnsatte åpner for å godta Gaustad

De ansatte ved Oslo universitetssykehus har stått steilt på at planene om et nytt sykehus på Gaustad må endres. Nå sier legenes konserntillitsvalgte ved sykehuset at Gaustad kan være spiselig for de ansatte, dersom ny direktør endrer planen for akuttvirksomheten.

Kreftspesialist frykter forskjellsbehandling

Stein Kaasa, leder for Norges største kreftavdeling, frykter at de med god råd kan kjøpe seg forrang til offentlig behandling. Bakgrunnen er en avgjørelse fra Statens helsetilsyn.

Leder

LederVerkebyllen Ullevål

Det er mulig det beste og rimeligste er å legge ned Ullevål, men beslutningsprosessen står til stryk. Slik blir det når foretaksmodellen forkludrer ansvaret og politikerne virrer rundt på tribunen.

Faggruppe: – 20 milliarder å spare på ny sykehusplan for Oslo

Høie under pressSykehusstriden i Oslo til Stortinget

Leder

LederPersonvern-fanatisme

Poenget med strengere regler for personvern er å hindre kommersiell utnyttelse av persondata, ikke hindre behandling og gjøre det håpløst å drive forskning slik det er fare for ved Oslo universitetssykehus.

MidlertidighetIkke uvanlig med leger som er vikarer for vikarer for vikarer

Over 900 av 1100 leger i spesialisering ved OUS kan være midlertidig ansatt. Sykehuset mangler oversikt, melder Dagens Næringsliv.

Leger på bakbeina

Legeforeningen bør bruke sommeren på å komme seg ut av bakstreveriet og finne ut hva de mener om utviklingen av sykehusene i Oslo, skriver redaktør Magne Lerø.

OUS-leder uten handlefrihet

Når Olav Røise trekker seg som klinikksjef ved OUS, tyder det på at sykehuset premierer lojalitet og forsiktighet framfor å gi avdelingslederne større frihet til å løse problemer og lede slik de og deres nærmeste medarbeidere mener er best, skriver redaktør Magne Lerø.

– Uholdbart å bryte arbeidsmiljøloven

LO-leder Gerd Kristiansen mener ledelsen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) setter hensynet til pasienter opp mot hensynet til ansattes helse og arbeidsmiljø.

Må bryte arbeidsmiljøloven

Klinikksjef vil ha mer fleksible ordninger.

221124_.jpg

Uten ansvar for milliardtap og økt pasientrisiko

Siden de regionale helseforetakene (RHF) ble opprettet i 2002, har de regionale helseforetakene i sør og øst gått med i alt fem milliarder kroner i underskudd, men ikke bare det. De har gått med underskudd hvert år unntatt ett år. Også i år regner Helse Sør-Øst (HSØ) med at resultatet blir negativt med over 500 mill kroner. Det er på tid at noen tar ansvar for dette.

Annonse
Annonse
Annonse