Annonse
sz049adb_as_sma.jpg
Nav kan ikke kontrollere om EØS-borgere som søker sosial stønad har bolig eller formue i hjemlandet.

– Sosialhjelpen kan komme ut av kontroll

EØS-innvandrere til Norge får et registreringsbevis når de har fått seg jobb. Mister de jobben, beholder de beviset og kan dermed søke sosialhjelp.

– Vi har opplevd en firedobling i antall henvendelser om sosialhjelp fra EØS-borgere det siste året, sier Sigurd Røeggen til Aftenposten. Han er leder ved Nav-kontoret, kommunale tjenester, i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

Røeggen hevder at det ikke eksisterer noen regler for å tilbakekalle dette registreringsbeviset.

– Hvis EØS-borgere mister jobben, gir registreringsbeviset dem rett til sosialstønad på lik linje med nordmenn uten tidsbegrensning, sier han til Aftenposten.

Fra 1. januar 2012 ble loven om sosiale tjenester endret, slik at nordmenn og EØS-borgere ble likestilte.

Det bes om økonomisk bistand og kommunal bolig. Ifølge Røggen har Nav ingen mulighet til å kontrollere om de har bolig eller annen formue i hjemlandet.

Polakkene utgjør den største gruppen, mens svært mange av de andre som ber om sosialhjelp også kommer fra Øst-Europa, og behersker ikke engelsk eller norsk.

Annonse
Annonse