Annonse
alter_lys_salme.jpg

47 omkom på jobb i 2010

– Det er bekymringsfullt at trenden fra før årtusenskiftet med nedgang i antall arbeidsskadedødsfall virker å ha stoppet opp. Ingen skal dø på grunn av jobben sin, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Det er flest arbeidsskadedødsfall i transport og lagring, der ni personer døde, og bygg og anlegg, også med ni døde etter ulykker. Arbeidsulykker i primærnæringene krevde åtte menneskeliv. I industrien døde seks personer.

Spesielt for 2010 var at det skjedde det to ulykker hvor flere personer døde. Det gjelder ulykkene den 28. januar, hvor fire personer omkom da et helikopter styrtet i sjøen og den 24. mars da tre menn omkom da tomme containervogner ukontrollert trillet fra Alnabru og endte opp i terminalbygningen til containerterminalen i Oslo havn.

Gjennomsnittsalderen for de omkomne var 49 år. Fire av de omkomne var i alderen 20-25 år. To av de omkomne var kvinner. (©NTB)

 

Annonse
Annonse