Annonse

arbeidstilsynet

Arbeid i julaHer er reglene som gjelder

Restauranter, utesteder, butikker og varetransport er noen av bransjene hvor det er ekstra travelt frem mot jul. Men hvilke regler gjelder egentlig for arbeidstiden for de ansatte?

Over 570 farlige arbeidsplasser stengt av Arbeidstilsynet

Til nå i år har arbeidet ved 577 byggeplasser blitt stanset fordi sikkerheten ikke er god nok.

Lederverktøy

Ledende og særlig uavhengig stilling– Mange ansatte møter ikke kriteriene

I hotell- og restaurantbransjen, bygg og anlegg og detaljhandelen er det utbredt bruk av denne stillingskategorien, ifølge Arbeidstilsynet.

McDonalds-topp i Norge går av etter kritikk om arbeidsforhold

Børre Kleivan, øverste leder i McDonalds Norge, går av etter kritikk for brudd på arbeidsmiljøloven på McDonalds-restauranter i Bergen.

ArbeidstilsynetNytt verktøy skal gjøre det enklere for ledere å lage rutiner for varsling

Ved å følge stegene i verktøyet får arbeidsplassen en rutine som oppfyller både kravene i arbeidsmiljøloven og anbefalingene fra Arbeidstilsynet.

UndersøkelseFå unge kjenner reglene for arbeidstid

Bare fire av ti arbeidstakere mellom 18 og 26 år vet når de kan ta pause, og tre av ti kjenner til hvor mye de skal ha i overtidsbetaling.

Fortsatt mange brudd på smittevernreglene ved norske arbeidsplasser

Arbeidstilsynet har hittil i år avdekket brudd på smittevernreglene på rundt 30 prosent av sine kontroller av ulike arbeidsplasser.

Leder

LederNødvendige lovbrudd- for å redde liv

Når store kriser rammer, har ledere en plikt til å bryte Arbeidsmiljøloven, om nødvendig, for å redde liv og helse. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde ikke noe valg.

Leder

LederNødvendige lovbrudd- for å redde liv

Når store kriser rammer, har ledere en plikt til å bryte Arbeidsmiljøloven, om nødvendig, for å redde liv og helse. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hadde ikke noe valg.

Arbeidsinnvandrere under ­pandemien– Har gått månedsvis uten lønn

Mange arbeidsinnvandrere har opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert under pandemien.

Arbeidstilsynet åpner tilsyn om overtid hos FHI

Ansatte i Folkehelseinstituttet jobbet over 40.000 timer overtid i fjor. Nå åpner Arbeidstilsynet tilsyn.

ArbeidstilsynetEn av tre bedrifter brøt smittevernreglene

Arbeidstilsynet fant brudd på smittevernreglene ved hver tredje bedrift som ble kontrollert. Aller verst var situasjonen ved overnattings- og serveringsstedene.

Arbeidstilsynet på brakkekontroll

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere som skal i karantene, må tilby enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken eller matlevering. Arbeidstilsynet skal kontrollere at kravene til innkvartering blir ivaretatt.

Arbeidsgivere ivaretar ikke smittevern overfor ansatte

Arbeidstilsynet fant brudd på ivaretakelse av smittevern i fire av ti tilsyn med overnatting- og serveringsbransjen.

Arbeidstilsynet bøtelegger Oslo kommune – men anmelder ikke

Oslo kommune får en bot på 900.000 kroner fra Arbeidstilsynet etter at ansatte måtte jobbe i et døgn i strekk, men slipper anmeldelse.

Bedre arbeidsmiljø kan spare samfunnet for 75 milliarder kroner hvert år

Fem millioner sykefraværsdager i året kan være arbeidsrelaterte, viser rapport fra Oslo Economics.

Ap vil styrke Arbeidstilsynet i alternativt budsjett

Arbeiderpartiet setter i alt av 161 millioner i partiets alternative budsjett til tiltak innen arbeidslivet. Mest går til styrking av Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet bryter arbeidsmiljøloven

I 2018 brøt Arbeidstilsynet arbeidsmiljøloven 144 ganger. I 2018, 2019 og så langt i år har tilsynet fått 817 varsler om mulige brudd hos dem selv.

Fire av ti fraværsdager skyldes muskel- og skjelettplager

Smerter i muskler og skjelett er den vanligste årsaken til sykefravær. En ny kampanje skal bidra til å forebygge slike plager.

HjemmekontorUklare grenser mellom jobb og privatliv

Arbeidstilsynet vurderer nå om regelverket rundt hjemmearbeid må endres for at det skal være mer i tråd med dagens situasjon og morgendagens arbeidsliv.

Nå skal ulovlig innleie tas

Arbeidstilsynet begynner tilsyn med innleie etter paradigmeskifte i regelverket. Bemanningsbransjen sliter fortsatt tungt.

Luftfuktighet på jobben– Temperaturen er det beste virkemiddelet

Som sjef har du har ansvaret for å oppnå riktig luftfuktighet på arbeidsplassen. Det kan bidra til mindre smitte. Men styr unna luftfuktere, advarer Arbeidstilsynet. Det kan gjøre mer skade enn nytte.

– For få tenker på luftkvaliteten

Arbeidstilsynet har kommet med anbefalinger for kvaliteten på inneluften på jobben, for å begrense virusspredningen. – Dette er et lederansvar, sier leder for teknologiselskap.

Seks råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

– Det er viktig å sette grenser for når vi jobber og når vi har fri. Hvis ikke så er det lett at arbeidsdagen og fritiden konstant glir inn i hverandre, sier direktør i Arbeidstilsynet.

Vil gi Arbeidstilsynet mer makt til å slå ned på ulovlig lave lønninger

Det foreslås også at Statens vegvesen vil kunne gi Arbeidstilsynet opplysninger om utenlandsk godstransport og turbusselskaper som bryter kravet om minstelønn.

Ferieavvikling i koronatiderMå jeg ta ut planlagte feriedager hvis jeg er permittert?

Koronasituasjonen fører til mange nye problemstillinger for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir Arbeidstilsynet svar på seks spørsmål om ferieavvikling.

ArbeidstilsynetAlvorlige brudd på arbeidsmiljøloven i XXL

Arbeidstilsynet har funnet flere alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven hos XXL. Blant annet krever tilsynet svar på bruken av midlertidig ansatte.

29 personer døde i arbeidsulykker i fjor

Det er et lavt nivå.

Arbeidstilsynet strammer til organisasjonen i jakt på større slagkraft

De siste årene har flere etater og direktorater gjennomført store omorganiseringer. En trend peker seg ut.

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver

Loven er nå langt klarere på hva arbeidsgiver har plikt til å foreta seg i forbindelse med varsling, blant annet gjennom «arbeidsgivers aktivitetsplikt».

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, her i forbindelse med meklingen ved togstreiken i 2016. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Spekter unntar nesten alle fra arbeidstidsbestemmelsene

Bare 3 av 44 ansatte i Spekter-sjef Anne-Kari Brattens stab er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er an av 104 ansatte i LO som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

ArbeidstidsbestemmelseneLO unntar 4 av 10 ansatte

LO har 269 ansatte. 104 av dem er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Antall lovbrudd øker

I 2014 oppdaget Arbeidstilsynet brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved 16 prosent av de virksomhetene tilsynet kontrollerte. I 2018 var andelen økt til 31 prosent av virksomhetene.

Mange unntak kan avtales

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven har mange unntaksbestemmelser. Bruker du dem som leder, reduserer du muligheten for lovbrudd betydelig.

Tidligere Espresso House-ansatte med sterk kritikk mot ledelsen

Flere tidligere ansatte i Espresso House forteller om fryktkultur, ekstremt press, høyt antall sykemeldinger, overvåkning og ansatte som gråter på jobb.

NRKArbeidstilsynet åpner tilsyn mot Oslo kommune etter brudd på arbeidsmiljøloven

Leder

LederLovbrytere i tilsynets tjeneste

I de korrektes verden er det pinlig at selveste Riksrevisjonen mangler kontroll og bryter arbeidsmiljøloven på løpende bånd. Problemet er ikke verre enn at noen er overivrige i tilsynets tjeneste.

Leder

LederLovbrytere i tilsynets tjeneste

I de korrektes verden er det pinlig at selveste Riksrevisjonen mangler kontroll og bryter arbeidsmiljøloven på løpende bånd. Problemet er ikke verre enn at noen er overivrige i tilsynets tjeneste.

Full forvirring om tips og minstelønn

Tips er lønn. Likevel vil Arbeidstilsynet «normalt ikke medberegne mottatt tips» når de skal sjekke om restaurantbransjen betaler minstelønn.

1. januar 2020 trer det nye regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com

Nye rutiner skal gi bedre håndtering av varsler

Å hjelpe virksomhetene med et godt internt regelverk blir viktigst for Arbeidstilsynet når de nye varslingsreglene trer i kraft fra nyttår.

Akademikerne og leder Kari Sollien mene en egen enhet innenfor Arbeidstilsynet er rett vei å gå for å gi varslere bedre vern.

Varsling– Arbeidstilsynet må kunne ta enkeltsaker

Akademikerne mener Arbeidstilsynet må få mandat til å gå inn i enkeltsaker om varsling.

Historisk trygt på norske arbeidsplasser

I fjor ble det for første gang registrert færre enn 40 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge.

Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen.

44 døde på jobb i fjor

De fleste skjedde i det landbaserte arbeidslivet, men noen større ulykker de siste årene har ført til høyere dødstall innen sivil luftfart.

ArbeidstilsynetNorske byggeplasser er livsfarlige

Det var «overhengende fare for liv og helse» på halvparten av byggeplassene Arbeidstilsynet sjekket i mai.

Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn

Arbeidstilsynet avdekket nylig flere alvorlige regelbrudd under en aksjon i industrien.

Arbeidstilsynet skal sjekke seksuell trakassering hos bedriftene

#metooSpillereglene for hva som er akseptabelt i arbeids­livet er endret

En av ti har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen det siste halvåret, viser en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført. Stadig flere ­virksomheter lager nå retningslinjer for hvordan man skal håndtere seksuell trakassering.

Arbeidstilsynet bruker maskinlæring for å finne skurkene i arbeidslivet

27 mennesker døde på jobb i fjor

Dette er de mest risikofylte yrkene.

Slik unngår du sextrakassering på julebordet

Fem råd ledere og ansatte burde merke seg.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å sende inn dokumentasjon på ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Hver sjette NRK-ansatt får ikke overtidsbetalt

Arbeidstilsynet sier NRK ikke begrunner godt nok hvorfor bedriften unntar 617 ansatte fra lovens krav til arbeidstid og overtidsbetaling.

Arbeidstilsynet ikke varslet om vold mot lærere i Oslo

Ingen av de 901 alvorlige tilfellene av vold mot lærere ved osloskoler i 2016 ble varslet til Arbeidstilsynet. – Mulig systemsvikt, sier professor.

ArbeidstilsynetMer enn 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

– Mange av ulykkene kunne vært unngått

Nytt samarbeid mot a-krimFlere titalls kriminelle nettverk avslørt • 60 millioner kroner inndratt • 37 personer utvist fra landet

Et samarbeid mellom tunge offentlige aktører mot kriminalitet i arbeidslivet ble trappet kraftig opp fra 2015 til 2016. Det ga tydelige resultater, viser årsrapporten som nå foreligger. Aktørene selv er redd de bare skraper i overflaten.

Elleve kriminelle nettverk i arbeidslivet avslørt

Senteret som jobber med arbeidslivskriminalitet i Oslo sier det har avslørt elleve kriminelle nettverk som opererer i hovedstaden.

Kan arbeidsgiver bli straffet for ulovlig overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Veireno må rydde i eget søppel

Renovasjonsfirmaet Veireno er i hardt vær. På toppen av søppelkrise har det nå blitt avdekket potensielt 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Alt sammen under nesa på bystyret.

Annonse
Annonse
Annonse