Annonse

Full forvirring om tips og minstelønn

Tips er lønn. Likevel vil Arbeidstilsynet «normalt ikke medberegne mottatt tips» når de skal sjekke om restaurantbransjen betaler minstelønn.

1. januar 2020 trer det nye regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com

Nye rutiner skal gi bedre håndtering av varsler

Å hjelpe virksomhetene med et godt internt regelverk blir viktigst for Arbeidstilsynet når de nye varslingsreglene trer i kraft fra nyttår.

Akademikerne og leder Kari Sollien mene en egen enhet innenfor Arbeidstilsynet er rett vei å gå for å gi varslere bedre vern.

Varsling– Arbeidstilsynet må kunne ta enkeltsaker

Akademikerne mener Arbeidstilsynet må få mandat til å gå inn i enkeltsaker om varsling.

Historisk trygt på norske arbeidsplasser

I fjor ble det for første gang registrert færre enn 40 arbeidsrelaterte dødsfall i Norge.

Håndverkere: Innvandrere blir oftere skadet på jobb

Innvandrere i håndverksyrker blir langt oftere skadet på jobben enn nordmenn, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Innvandrere i håndverksyrker skades fire ganger oftere enn norske

De eksponeres i større grad for helseskadelig støy, støv, røyk, gasser eller damp i arbeidssituasjonen.

44 døde på jobb i fjor

De fleste skjedde i det landbaserte arbeidslivet, men noen større ulykker de siste årene har ført til høyere dødstall innen sivil luftfart.

ArbeidstilsynetNorske byggeplasser er livsfarlige

Det var «overhengende fare for liv og helse» på halvparten av byggeplassene Arbeidstilsynet sjekket i mai.

Brudd på regelverket i tre av fire tilsyn

Arbeidstilsynet avdekket nylig flere alvorlige regelbrudd under en aksjon i industrien.

Arbeidstilsynet skal sjekke seksuell trakassering hos bedriftene

#metooSpillereglene for hva som er akseptabelt i arbeids­livet er endret

En av ti har opplevd seksuell trakassering på arbeidsplassen det siste halvåret, viser en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført. Stadig flere ­virksomheter lager nå retningslinjer for hvordan man skal håndtere seksuell trakassering.

Arbeidstilsynet bruker maskinlæring for å finne skurkene i arbeidslivet

27 mennesker døde på jobb i fjor

Dette er de mest risikofylte yrkene.

Slik unngår du sextrakassering på julebordet

Fem råd ledere og ansatte burde merke seg.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å sende inn dokumentasjon på ansattes arbeidstid?

DP-juristene svarer.

Hver sjette NRK-ansatt får ikke overtidsbetalt

Arbeidstilsynet sier NRK ikke begrunner godt nok hvorfor bedriften unntar 617 ansatte fra lovens krav til arbeidstid og overtidsbetaling.

Arbeidstilsynet ikke varslet om vold mot lærere i Oslo

Ingen av de 901 alvorlige tilfellene av vold mot lærere ved osloskoler i 2016 ble varslet til Arbeidstilsynet. – Mulig systemsvikt, sier professor.

ArbeidstilsynetMer enn 1000 unge alvorlig skadet på jobb hvert år

– Mange av ulykkene kunne vært unngått

Nytt samarbeid mot a-krimFlere titalls kriminelle nettverk avslørt • 60 millioner kroner inndratt • 37 personer utvist fra landet

Et samarbeid mellom tunge offentlige aktører mot kriminalitet i arbeidslivet ble trappet kraftig opp fra 2015 til 2016. Det ga tydelige resultater, viser årsrapporten som nå foreligger. Aktørene selv er redd de bare skraper i overflaten.

Elleve kriminelle nettverk i arbeidslivet avslørt

Senteret som jobber med arbeidslivskriminalitet i Oslo sier det har avslørt elleve kriminelle nettverk som opererer i hovedstaden.

Kan arbeidsgiver bli straffet for ulovlig overtid?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Veireno må rydde i eget søppel

Renovasjonsfirmaet Veireno er i hardt vær. På toppen av søppelkrise har det nå blitt avdekket potensielt 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Alt sammen under nesa på bystyret.

Risikabelt å være utenlandsk arbeidstaker i Norge

Andelen utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb øker. 40 prosent av de som døde på jobb i Norge i fjor var utenlandske.

NHO– Prioriter lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

I en ny strategi for perioden 2017 til 2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle i arbeidslivet.

Skal velges ny leder i det statlige topplederådet

Dagens leder, Ingrid Finboe Svendsen, fortsetter ikke som rådsformann etter oktober.

Storaksjon mot byggeplasser over hele landet

Arbeidstilsynet gransker DNBs Vipps-konsulenter

LO har varslet om lange arbeidsdager for indiske IT-konsulenter som utvikler Vipps-applikasjonen for DNB, melder NRK. Nå vil Arbeidstilsynet undersøke saken.

LEDERVERKTØY: Når Arbeidstilsynet banker på døra

Mange ledere blir svar skyldige når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Det kan lønne seg å være forberedt.

Toppledere i staten samles i eget råd

– Rådet kan fungere som et middel for å gi oss en sterkere stemme inn i arbeidsgiverpolitikken, sier Arbeidstilsynsdirektør Ingrid Finboe Svendsen.

Arbeidslivskriminalitet: Felles innsats gir resultater

Fattige som jobber på slavelønn, salg av falske «firmapakker» til kriminelle bander og trygdesvindel satt i system. Kampen mot arbeidslivskriminalitet er blitt mer koordinert og profesjonalisert det siste året.

31 kriminelle aktører i arbeidslivet avslørt i 2015: – Toppen av isfjellet

Vil ha tøffere regler mot vold på arbeidsplassen

LO hilser nye regler for å beskytte ansatte mot vold og trusler om vold på jobben velkommen, men vil styrke dem ytterligere, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Dette bør du vite om åpne kontorlandskap

Nå er reglene for støy, plass, lys, utsyn og mye mer samlet på en egen nettside.

Arbeidstilsynet oppdaget fryktkultur hos TV 2

Ansatte hos TV 2 i Bergen frykter represalier fra ledere og er redde for å melde fra om avvik, kommer det fram etter at Arbeidstilsynet var på besøk.

Skisenter får kraftig smekk

Ansatte har blitt kjørt for hardt, ifølge Arbeidstilsynet.

– Nå har Bratten gått over streken

Anne-Kari Bratten går langt over streken i sin kritikk av Arbeidstilsynet i siste utgave av Ukeavisen Ledelse, mener leder i arbeids­takerorganisasjonen Unio, Anders Folkestad.

doktorer_leger_.jpg

Arbeidstilsynet vil granske legers arbeidstid

Arbeidstilsynet vil granske legenes arbeidstidsavtaler etter flere avisoppslag om uforsvarlige arbeidstider og overtidsbruk.

sykehuskorridor.jpg

Arbeidstilsynet: – Helsesektoren vikarversting

Offentlige institusjoner skiller seg klart ut som det desiderte verstingen når det gjelder vikarenes arbeidsforhold, viser Arbeidstilsynet foreløpige gransking av vikarbransjen.

b__n_sykehjem.jpg

Nok en privat helseaktør er avslørt

Samme dag som den norske Adecco-sjefen lovet bot og bedring etter skandalene ved selskapets sykehjem, ble nok en stor, privat helseaktør avslørt for grove lovbrudd.

sykehus_lege_al.jpg

Arbeidstilsynet utvider jakten på lovbrudd

Arbeidstilsynets planlagte landsomfattende jakt på lovbrudd ved sykehjem utvides til også å omfatte bemanningsbyråene.

samtale_samarbe.jpg

Savner tilbakemeldinger på jobben

Fire av ti nordmenn savner hyppigere tilbakemeldinger fra sine kolleger, viser ny undersøkelse.

alter_lys_salme.jpg

47 omkom på jobb i 2010

47 mennesker mistet livet på jobb i 2010, ifølge tall fra Arbeidstilsynet. Tilsvarende tall for 2009 var 42, mens gjennomsnittet de ti foregående årene er 43 personer.

gammel_mann_p__.jpg

Interne kontrollrutiner

Hvilke kontrollrutiner er bedriften pålagt å ha?

deprimert.jpg

Trakassering fortsatt et problem ved UiO

Arbeidstilsynet er ikke fornøyd med arbeidsmiljøet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Annonse
Annonse
Annonse