Annonse
kurs_team.jpg

Derfor trives folk på jobben

Følelsen av å gjøre noe viktig, er det som gjør en jobb mest attraktiv. Det vise en studie gjort av de svenske forskerne Ann Hedlund, Ing-Marie Andersson og Gunnar Rosén ved Högskolan i Dalarna, som er omtalt hos ledarne.se

I studien har de spurt 1440 personer i ulike bedrifter i ulike bransjer om hva jobben betyr her i livet og hva det er som gjør den attraktiv. Resultatene viser, ikke overraskende, at jobben er en sentral del av livet. 

Det viktigste ved jobben er følelsen av å gjøre noe viktig. Deretter kom vissheten om at man gjør en god jobb og kontakten med arbeidskameratene - herunder vissheten om å ha kolleger med humor som støtter hverandre. 

Rundt halvparten av deltagerne mente at jobben langt på vei levde opp til det de ønsket seg. Bland de øvrige var det et gap mellom hva medarbeiderne verdsatte og hva de faktisk opplevde på jobben. Når det gjaldt kollegaer var imidlertid gapet mellom det som ble verdsatt og virkeligheten langt mindre enn det som gjaldt for andre faktorer.

Dermed ser det ut til at et overbevisende flertall har kolleger med humor som støtter hverandre. 

 

 

Annonse
Annonse