Annonse
mor_og_barn2.jpg

Mer lønnsomt med trygd enn jobb

– Vissheten om at man taper på å gå ut i arbeidslivet, virker dempende på motivasjonen til å gå ut i arbeid, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret til VG.

Hovedårsaken til at det for en del er mer lønnsomt å motta trygd i forhold til å tjene penger på å jobbe, er det såkalte barnetillegget, som i dag utgjør 30.250 kroner i året per barn.

Tall fra Finansdepartementet viser at en del uføre må skaffe seg jobb med en årslønn på over 390.000 kroner om de ikke skal tape på å jobbe. Med i denne beregningen er barnetrygd og kontantstøtte mot hva det koster å reise til og fra jobb og ha barn i barnehage. I tillegg regner departementet inn at den uføre tjener 74.721 kroner, slik reglene åpner for.

– Kombinasjonen av utsikter til lav inntekt i arbeidslivet og ytelser knyttet til familiestørrelse, gjør at det for noen blir lite lønnsomt å jobbe. Mens mange barn gir opphav til større trygdeutbetaling, gir det ikke opphav til noe tillegg i lønn dersom man jobber i kassen på Rema selv om inntekten er den samme, sier Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret til VG.

Regjeringen forhandler nå fram en ny uføretrygd og et av forslagene fra det regjeringsoppnevnte Uføreutvalget som blant annet Røed satt i, var å kutte i barnetillegget. Ifølge VG skal imidlertid regjeringen ha forkastet dette forslaget. De forhandler i stedet om å sette et tak på uføreytelsen, slik at den samlede trygdeutbetalingen etter skatt ikke overstiger 95 prosent av inntekten som trygden regnes ut fra. 

– Det er ikke snakk om kutt i uføreordningen, beroliget statsminister Jens Stoltenberg (Ap) deltakerne på LO Stats kartellkonferanse i går, skriver Klassekampen.

Men om uføre skjermes helt fra innstrammingen i alderspensjonen, forsvinner nesten 40 prosent av hva staten etter planen skulle spare på pensjonsreformen, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse