Annonse
stappfull_lomme.jpg

Offentlig ansatte vinnere i de sentrale oppgjørene

En foreløpig oppsummering viser at stats- og kommuneansatte kommer klart best ut i de sentrale oppgjørene.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene offentliggjorde mandag sin foreløpige oppsummering av årets lønnsoppgjør.

De sentrale forhandlingene viser, ifølge FriFagbevegelse.no, at kommuneansatte kommer ut med et tillegg på 3,3 prosent og de statsansette følger etter med et tillegg på 2,9 prosent.

Industriarbeidere i NHO-bedrifter kan vise til et tillegg på om lag 2 prosent. Det samme får ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet. Varehandelen får 1,6 prosent og Spekter-bedrifter unntatt helseforetakene får 1,3 prosent.

Når de lokale forhandlingene er slutt, kan bildet imidlertid bli annerledes. Tradisjonelt har lønnsglidningen, som er lokale tillegg pluss ansiennitetsopprykk og lignende, vært atskillig større i industrien enn i stat og kommuner.

Et regnestykke basert på de sentrale tilleggene og en lønnsglidning på gjennomsnitt med nivået for årene 2004-2008, antyder at KS-området likevel kommer best ut med et tillegg på 4,1 prosent. Deretter følger industriarbeidere i NHO-området med rundt 4 prosent, mens varehandel og statsansatte får et tillegg på 3,5 prosent. (©NTB)

Annonse
Annonse