Samfunn

SESONGINFLUENSA: – Vi ser dessverre at vi i år kommer til å stå i en pandemi parallelt med sesonginfluensaen, sier seksjonsleder for influensa og luftsmitte, Karoline Bragstad. Hun håper særlig personer i risikogrupper og helsevesen vaksinerer seg.

Årets influensa er allerede i Europa

Helsemyndighetene vet ikke hvor alvorlig årets influensasesong blir, men for første gang har vi en pandemi samtidig. Folk har mindre beskyttelse fra fjoråret.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har aldri hatt tilgjengelig så mange vaksiner før en influensasesong før, sier Karoline Bragstad til NTB.

Hun er leder for Seksjon for influensa og annen luftsmitte ved Folkehelseinstituttet. FHI har ansvaret for den nasjonale overvåkingen av influensa og vaksinasjonsprogrammet for sesonginfluensa.

– Vi står på terskelen til årets sesong, der det er registrert tilfeller i Norge av en ny utgave av influensa A (H3N2)-virus. Denne har gitt noen store utbrudd i Sør-Asia og har dominert influensatilfellene tidlig på høsten globalt. Vi ser første tegn til økning av influensa i Europa nå, tidlige tegn på at noe er på gang, uten at vi kan si at det er spredning ennå, sier hun.

I snitt anslås det at 900 personer dør av sesonginfluensa per år, men noen år har influensaen blitt knyttet til opptil 2.000 dødsfall og over 7.500 innleggelser.

Årets situasjon avhenger av hvor hissig viruset er, hvor stor grad av immunitet folk har etter forrige års sykdom eller vaksinasjon og hvor mange som tar grep for å beskytte seg i inneværende sesong.

Lav influensaaktivitet i Norge

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) viser overvåkingen fra forrige uke (uke 40) at influensaaktiviteten i Norge er svært lav. Da fikk 0,2 prosent av dem som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom.

Nivået er svært lavt i alle fylker, ifølge FHI.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det ikke påvist influensavirus i den nye sesongens første uke. I hele perioden siden mai 2020 er det kun påvist 23 influensatilfeller.

Liten beskyttelse

På grunn av koronatiltak var det historisk lave smittetall og vaksinasjon forrige influensasesong. Det betyr at det er lite, om noe, beskyttelse i befolkningen når årets influensasmitte kommer for fullt.

–Selv om vi hadde lite influensa i Norge i fjor og sist vinter, har jo viruset eksistert i andre land, og ikke minst forandret seg i halvannet år, sier Bragstad.

Hun sier vi aldri før har hatt pandemi og influensasesong samtidig.

– Vi ser at nå som sosial aktivitet og reising tar seg opp igjen, kommer infeksjonssykdommer som influensa tilbake. Siden koronaen ikke er over, frykter vi en hardere høst og vinter med flere syke. Men hvor ille det blir, vet vi ikke, og det avhenger av hvilke virus som vil gi epidemi i Norge.

FHI understreker hvor viktig det er at helsepersonell er vaksinert, i en sesong med potensielt mange syke med influensa eller korona. Det gjelder ikke minst kommunehelsetjenesten og dem som jobber tett på risikogrupper.

Fire virusvarianter

Det er i år fire virusstammer i influensavaksinene som tilbys, etter råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO). To av virustypene det beskyttes mot, har endret seg noe. H3-varianten som dominerer de få smittetilfellene oppdaget til nå, er ny.

Siden 1976 er det gjennomført en seroepidemiologisk undersøkelse som skal vise nivået av beskyttende antistoff mot aktuelle influensavirus i befolkningen.

Årets undersøkelse er ikke fullført ennå, men er i gang hos FHI.

– Da vil vi få svar på om vi har noen beskyttelse overfor de nye virusene. WHOs undersøkelser hittil viser at virusene har endret seg og at folk ventes å ha noe mindre beskyttelse, sier Bragstad.

Vaksinasjon i gang

I oktober begynte utrulling av vaksiner til hele landet. I fjor gikk Norge tomt for influensavaksine, etter at FHI kun fikk få tak i 1,2 millioner doser. Det dekker bare to tredeler av behovet.

I år har de 1,8 millioner doser og rekordhøy forhåndsbestilling.

Torsdag klokka 8 slippes tall på vaksinasjonsdekning blant risikogrupper og helsepersonell sist sesong. På framleggelsen vil det blant annet bli diskutert holdninger til influensavaksine i Norge. De siste årene har stadig flere latt seg vaksinere , men det er likevel et stykke igjen før Norge når målet om 75 prosent vaksinasjonsdekning blant målgruppene.

En undersøkelse gjort av Norstat for Apotekerforeningen viste nylig at 40 prosent i Norge er sikre på eller sier det er sannsynlig at de vil ta influensavaksine i høst. Hele 75 prosent i risikogruppene over 65 år sier at de trolig tar vaksinen, noe Bragstad er veldig fornøyd med.

Koronavaksinen

– Tidligere har det vært slik at helsepersonell i primærhelsetjenesten ikke har vært bedre vaksinert enn befolkningen ellers. Men nå som vi har sett hvor gode både de og personer i risikogruppene har vært til å ta covid-vaksine, er det håp om at flere tar også imot tilbud om og se nytten av gratis influensavaksine i år, sier hun.

Undersøkelsen avdekker også noe usikkerhet hos folk om de trenger vaksine. Hele 36 prosent sier at de ikke vet om koronavaksinen beskytter mot influensa også.

– Covid-19-vaksine gir overhodet ingen beskyttelse mot influensa – og omvendt. Derfor er det viktig å være beskyttet mot begge deler – med vaksine, sier Bragstad

Powered by Labrador CMS