Annonse

– Det finnes snart ikke en trønder uten en kneoperasjon

Det er fortsatt uberettiget store forskjeller i praksis mellom sykehusene når det kommer til dagkirurgiske inngrep, viser nasjonale tall fra Helseatlaset.

OECDNorsk helsevesen er sunt, men dyrt

Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor. Dermed har vi de tredje høyeste utgiftene til helseformål per innbygger i Europa, bak Sveits og Luxembourg.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Helseforetak slår alarm om vikarmangel i Helse-Norge

Flere helseforetak melder om en så stor vikarmangel at det kan ramme ferieavviklingen flere steder i landet, skriver NRK.

Aleris kvitter seg med virksomhet med 3000 norske ansatte

Den private aktøren selger omsorgsvirksomheter som leverer tjenester innen eldreomsorg, barnevern og psykisk omsorg i hele Norden.

Juristene svarer

Kan jeg kreve at arbeidsgiveren min dekker psykologutgiftene mine?

DP-juristene svarer.

Kommentar

Norsk psykiatri – en skam

Hvordan kan mennesker bli friske når de sover i et rom som påminner dem om elendighet? Standarden i ­psykiatrien er rett og slett urovekkende, skriver Irma Kartal.

Forskning

Ny studiePårørende sliter med ensomhet

– Pårørende er i stor grad utsatt for sykdom selv hvis de ikke ivaretas, sier førsteamanuensis Heidi Bjørge ved OsloMet. Hun har studert livssituasjonen til pårørende som har familiemedlemmer med demens.

Høyre-politiker– Norge har gjort mye feil i oppbygningen av den digitale helsetjenesten

Sveinung Stensland (H) mener norsk helsevesen har mye å vinne på å ta i bruk ideer som springer ut av Silicon Valley.

DP i Silicon Valley

Kunstig intelligens til gjenbruk i helsesektoren

Møt de fire gründerne som sa opp jobber i Equinor, Telenor og Capgemini for å starte egen bedrift.

Forskning

Kan spare milliarder på tiltak mot fravær i omsorgsyrker

Sykefraværet kan bli lavere dersom vi unngår underbemanning og bruker færre deltidsansatte, ifølge ny studie.

KommuneneMer hjemmetjenester og egenmestring

Ny undersøkelse viser en kommende omlegging i helse- og velferdssektoren hvor flere vil bli boende lenger hjemme.

StorbritanniaHøy tillit til helsevesenet

Briter er mest fornøyd med helsetjenestene. Polakker er minst fornøyd, viser en internasjonal meningsmåling.

Leder sommervikarerRekrutterer de med «hjertet på riktig sted»

Ved Lilleborg Helsehus ble den tidligere økonomi-studenten Sydney Caravana (28) ­motivert av avdelingsleder Celsa Corral Pumarada til å studere sykepleien mens han jobbet som sommervikar.

Nordmenns helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

For hver innbygger går 50.000 kroner til helsetjenester og legemidler.

Digitale verktøy gir ikke legen mer tid til pasienten

Verken pasienter eller helsepersonell opplever at innføring av digitale tjenester og verktøy frigjør mer tid til personlige møter mellom pasient og behandler.

Vil gjøre helsevesenet mer brukerorientert

Selskapet Netlife bringer sin brukerorienterte nettresept inn i helsevesenet, med et nyetablert helseteam.

SpesialhelsetjenestenKostnadene for psykisk helsevern øker mest

I 2017 utgjorde driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner.

Nordmenn og e-helseSeks av ti frykter at sensitiv pasientdata havner på avveie

Digitalisering i det offentligeNår innovasjon er å faktisk ta teknologien i bruk

– Legene var den gruppen som det var vanskeligst å få med på endringene.

Kommentar

Hva er galt med norsk helsevesen?

Som pårørende har jeg har mistet troen på selve ­organiseringen av helsetjenestene, skriver Knut Arne Sanden.

Ikke syk – ikke frisk

Legevitenskapen redder stadig flere mennesker fra sykdommer som ­tidligere førte til døden. Etter ­behandling er de ikke lenger syke, men mange av dem blir heller aldri helt friske.

Helseforskjellene øker i Norge

De rike og velutdannede lever enda lenger.

Dårlige arbeidsforholdUnge sykepleiere vil ikke jobbe i eldreomsorgen

En av fire sykepleiere ønsker ikke å jobbe med eldre, viser ny forskning.

Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge.

Fleire årsverk i omsorgstenesta

Samtidig aukar talet på brukarar av omsorgstenester

Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater.

Forsker– Roboter vil ikke overta alt tungt, fysisk arbeid

Trendanalytiker Johan Peter Paludan spår at fysisk arbeid vil forsvinne i fremtiden. Urealistisk, mener arbeidslivsforsker Bo Veiersted.

Nav-sjef Sigrun VågengVil bygge bro mellom arbeid og helse

Nav har fått mer penger og større frihet til selv å hjelpe folk ut i arbeid, i stedet for å sette ut oppgaven til andre. Det økte handlingsrommet brukes til å styrke samarbeidet med helsevesenet, forteller Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Helse Nord utsetter valg av styre

Flere elever velger helse- og oppvekstfag

NyretransplantasjonÅ gi bort en del av seg selv

Hvert år gir 100 personer i Norge bort en nyre. I ettertid er de fleste fornøyde med valget de tok, men det finnes noen som angrer, viser ny studie.

Største jobbnedgang noensinne innen bygg- og anlegg

– Det kan tyde på at toppen er nådd for denne bransjen, sier Hilde Sommerstad i FINN.no.

Erstatter personlige assistenter med hjemmehjelp– De springer ut døra så fort de har vært innom

Hannah Lunden (18) må være hjemme klokken 22.00 hver eneste kveld. Dersom hun ikke får flere timer med BPA slik legene har anbefalt, vil dette bli hennes hverdag resten av livet.

Internasjonal rangeringNorge blant landene som får minst helse for pengene

Men det norske helsevesenet er fortsatt best på en rekke områder.

Helsedata– Det finnes helsevesen helt uten køer

Johan Hjertqvist i Health Consumer Powerhouse vil endre premissene for helsevesenet ved å sette forbrukeren først.

Nattarbeid øker kreftfaren hos kvinner

Legemiddelindustrien– Vi blir sett på som et problem

Toppledelse går på helsen løs

Lederverktøy

Jobbhelserapport– Balanse mellom jobb og privatliv viktigst

Skal du velge én ting for å bidra til å bedre ansattes helse og livsstil, bør du som arbeidsgiver først og fremst bidra til balanse i de ansattes liv. Det er langt viktigere enn tiltak som trenings­fasiliteter og kurs i stressmestring, ifølge resultater som fremkommer i Staminas jobbhelserapport.

Konsernmodellen skaper trøbbel for flere helseetaterRammer kjernevirksomheten

«Betydelig økte kostnader». «Rammer kjernevirksomheten». «Krevende». «Merarbeid». Det er flere enn Folkehelseinstituttet i helseforvaltningen som sliter med regjeringens effektivisering.

Helsekommisjon legges til Stavanger

Ap lite imponert over Høies effektivisering– Konsulenter ga ikke godt nok svar – derfor må han bestille enda flere konsulentoppdrag

Dette viser at det blir mer byråkrati med denne helseministeren, sier Aps Ingvild Kjerkol.

IKT og innkjøp ble 40 millioner dyrere på to årEffektiviseringstiltak øker kostnadene med 80 prosent

Folkehelseinstituttets kostnader til anskaffelser og IKT øker med 80 prosent etter at regjeringen skulle effektivisere helseforvaltningen.

OverblikkDen helsebyråkratiske makteliten

Vestlendingane lever lengre enn andre nordmenn

Vestlendingane lever lengst og tre år lenger enn folk i Finnmark. Høgare dødelegheit av hjarte- og karsjukdomar og luftvegssjukdomar forklarer mykje av forskjellen.

Er du en usunn arbeidsnarkoman?

Det fins nemlig to typer. En vil dessverre være din egen undergang.

Psykiske lidingar vert ikkje fanga opp i helsetenesta

Jan Frich blir ny direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Telenors oppskriftSlik skal Norge bli et digitalt fyrtårn

Effektivisere trafikkmønsteret, SIM-kort til laks og fjernoperasjoner er noen av de områdene Telenor-sjef Sigve Brekke mener Norge kan slå ut global konkurranse.

Helse og utdanning dominererFrivillig innsats tilsvarte 74 milliarder

Regner man med verdien av frivillig arbeid, var de ideelle og frivillige organisasjonenes bruttoprodukt beregnet til om lag 130 milliarder i 2015.

Norske kvinner mest utsatt for vold, seksuell trakassering og trusler på jobb

Norske yrkesaktive opplever mer truende og ydmykende oppførsel og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn EU-gjennomsnittet, viser en sammenligning STAMI har gjort.

Råd til sykemeldteBytt jobb – bli frisk

Folk som bytter jobb når de er sykemeldt, får bedre helse og lavere sykefravær.

Hvert femte årsverk gikk tapt

Hele 687.000 årsverk gikk tapt i fjor på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid.

Helseforskningen fortsetter seiersmarsjen

Norsk forskning handler i økende grad om helse og medisin. I 2016 fortsatte denne veksten.

Auke i ledige stillingarOmsorgssektoren treng flest folk

Ikkje sidan inngangen til oljekrisa har talet på ledige stillingar vore så høgt.

Flest nyutdannede sykepleiere slutter i spesialhelsetjenesten

Halvparten av nyutdannede sykepleiere begynner å jobbe på sykehus etter endt studium. Samtidig er det herfra flest faller fra.

Arbeiderpartiet lover 12 milliarder til sykehusene

– Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon.

Annonse
Annonse
Annonse