Annonse

Mange budsjettlekkasjer om helse og velferd

Regjeringen lekker villig om det som vil komme av bevilgninger til gode formål i forslaget til statsbudsjett. Her er en oversikt over budsjettlekkasjer på helse- og velferdsfeltet.

Store forskjeller blant sykehus for kreftoperasjoner

Helseskadelig å være fastlåst i jobben

Mange svensker over 40 år opplever at det er vanskelig å få seg ny jobb. Å føle seg låst til jobben man har, er helseskadelig, sier psykolog.

ForskningÅ spise fisk tidlig i livet kan forebygge astma

Ny forskning viser at det å spise fisk fra tidlig alder av kan motvirke sykdommer som astma.

Interne skritt-konkurranser skal bedre helsen og bunnlinjen

Programmene hvor ansatte konkurrerer om å få høyest antall skritt i løpet av en gitt tidsperiode, har redusert fravær og helseutgifter med 25 prosent, viser studie fra USA.

Søker etter ny direktør ved Oslo universitetssykehusHer er noen av favorittene

Kanskje trer Gunnar Bovim ned fra styrelederpodiet? Eller vil Kathrine Lofthus våge å ta steget fra sjefsstolen i Helse Sør-Øst? Hva med Tone Ikdahl? Eller Øystein Mæland? Det mange kandidater i den norske sykehusfamilien.

Polske arbeidsinnvandrere sliter dobbelt så ofte med psykiske plager

– Avstand fra venner og familie kan oppleves som tungt og vanskelig for mange, sier forsker Marte Kjøllesdal ved Folkehelseinstituttet.

Dokumentar

Tvang som omsorg

Mens tvangsbruk demoniseres i offentlig­heten, snakker de som behandler psykisk syke om tvang som omsorg og siste utvei. Tvang kan forhindre selvmord.

Frp vil innføre moms på kosmetisk kirurgi

Fremskrittspartiet foreslår inn i regjeringens budsjettarbeid å innføre moms på kosmetisk kirurgi som utføres hos private aktører.

Tre ganger så mange kvinner enn menn har blitt ansatt i heltidsstillinger

Antall deltidssysselsatte har stått praktisk talt i ro, mens antall heltidssysselsatte har økt med 24.000 personer. Av disse var det 18.000 kvinner og 6000 menn.

Gründer-selskap med «angstball»Klem ballen og få bedre behandling

Det lille gründerselskapet Grasp har utviklet en ball full av elektronikk. Ved å klemme på ballen ved angstanfall, stress eller smerte, samles informasjonen om klemmene.

Privat helseaktør skifter eierAleris selges for 2,6 milliarder

Investeringsselskapet Triton kjøper det skandinaviske private helseforetaket Aleris. Pris: 2,6 milliarder.

De jobber mest turnus og har lavere sykefravær

Selv om de yngre aldersgruppene innen helse- og sosialtjenestene jobber mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær.

To av tre helsefagarbeidere jobber deltid

Manglende utsikter til en fast jobb med høy stillingsprosent, spesielt for de yngre, kan være noe av årsaken til at rekrutteringen til faget ikke har nådd regjeringens mål.

Ny undersøkelseRovdriften på ansatte i gründervirksomheter er helseskadelig

Eiere av små og mellomstore bedrifter innrømmer at mangelen på tid setter press på deres ansattes helse og produktivitet, viser en ny undersøkelse.

Stress & avkoblingGår du på tomgang?

Ferien er en gylden mulighet til å både lade batteriene og til å tenke gjennom hvordan hverdagene dine ser ut resten av året.

Ansatte setter selv kjepper i hjulene for heltidskultur

De fleste forsøk på å utvikle heltidskultur i Norge mislykkes. Arbeidsgiver undervurderer styrken i deltidskulturen og jobber ikke for en endring.

I høst får 85 prosent av nordmenn digital tilgang på helsejournalen sin

Nordmenn frykter mindre kontakt med legen når helsevesenet digitaliseres

Nordmenn vil ha mer menneskelig kontakt med helsepersonell og frykter personlig informasjon på avveie når helsevesenet blir digitalt, viser ny undersøkelse.

Laget sin egen ­terapihage

Unni og Jon Ramsvatn i Agder har som mål at norsk helsevesen skal bruke hagen deres som terapihage for rehabilitering. To svenske studier har vist at terapi­hager har gitt svært gode resultater for deltakere med helseproblemer knyttet til stress og psykisk helse.

LO-Stat tar ut 303 medlemmer i fem sykehus i streikevarsel om pensjon

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon

Pasienter skal sikres lik tilgang til ny behandling

Pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten. Regjeringen foreslår å lovfeste dette.

Dokumentar

Sykt ­sjelden

Noen diagnoser er så sjeldne at ­pasienten blir eksperten og fag­folkene mangelvare.

Stadig flere sysselsatte menn innen helse- og sosialfaglige yrker

Det er spesielt stor vekst blant mannlige barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere.

Flere gutter utdanner seg innen kvinnedominerte bransjer

Siden 2010 har antallet jenter og gutter som strømmer til helse- og oppvekstfaget økt med over 2000 elever. Andelen gutter har steget med 7,2 prosentpoeng i samme periode.

TillitsvalgteMå overtale medlemmene sine til å tenke positivt om heltid

For 30 år siden ødelagte de stillinger for å kunne gå hver tredje helg. Nå kjemper de med nebb og klør for å reparere skaden som har skapt den giftige deltidskulturen.

Norske sykehus leide inn vikarer for én milliard i 2018

Norske sykehus leide inn vikarer for omkring én milliard kroner i fjor. De tillitsvalgte vil ha flere fast ansatte.

Ordføreren i FredrikstadTror heltidskultur vil få ned sykefraværet

– Reduserte stillinger og lav formell kompetanse genererer mer sykefravær, sier Jon-Ivar Nygård (Ap).

Avliver myten om at sykepleiere har «feil holdning» til heltidsarbeid

Tillitsvalgt i hjemmesykepleien, Elisabeth Imrik, mener man ikke kan sammenligne turnusarbeidet deres med andre yrkesgrupper som ikke jobber med mennesker.

Slik skal Fredrikstad friskmelde en destruktiv deltidskultur

I Fredrikstad kommune snakker de seg til mer heltid i helsesektoren.

Vil stoppe jakten på stordriftsfordeler i helsevesenet

Sentrale helseaktører har ikke gitt opp drømmen om å rasere foretaksreformen. – Alle vil ha mindre sykehus, men ingen vil peke på hvilke funksjoner som skal ut, sier UiO-professor Lars Erik Kjekshus.

Helsebyråkratiet flyttet opp og bort fra pasienten

Helseforetaksreformen bidro til å flytte støttepersonell fra pasienten og opp i hierarkiet. Det bidrar til flere rapporteringskrav, viser en ny analyse.

– Det finnes snart ikke en trønder uten en kneoperasjon

Det er fortsatt uberettiget store forskjeller i praksis mellom sykehusene når det kommer til dagkirurgiske inngrep, viser nasjonale tall fra Helseatlaset.

OECDNorsk helsevesen er sunt, men dyrt

Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor. Dermed har vi de tredje høyeste utgiftene til helseformål per innbygger i Europa, bak Sveits og Luxembourg.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Helseforetak slår alarm om vikarmangel i Helse-Norge

Flere helseforetak melder om en så stor vikarmangel at det kan ramme ferieavviklingen flere steder i landet, skriver NRK.

Aleris kvitter seg med virksomhet med 3000 norske ansatte

Den private aktøren selger omsorgsvirksomheter som leverer tjenester innen eldreomsorg, barnevern og psykisk omsorg i hele Norden.

Juristene svarer

Kan jeg kreve at arbeidsgiveren min dekker psykologutgiftene mine?

DP-juristene svarer.

Synspunkt

Norsk psykiatri – en skam

Hvordan kan mennesker bli friske når de sover i et rom som påminner dem om elendighet? Standarden i ­psykiatrien er rett og slett urovekkende, skriver Irma Kartal.

Forskning

Ny studiePårørende sliter med ensomhet

– Pårørende er i stor grad utsatt for sykdom selv hvis de ikke ivaretas, sier førsteamanuensis Heidi Bjørge ved OsloMet. Hun har studert livssituasjonen til pårørende som har familiemedlemmer med demens.

Høyre-politiker– Norge har gjort mye feil i oppbygningen av den digitale helsetjenesten

Sveinung Stensland (H) mener norsk helsevesen har mye å vinne på å ta i bruk ideer som springer ut av Silicon Valley.

DP i Silicon Valley

Kunstig intelligens til gjenbruk i helsesektoren

Møt de fire gründerne som sa opp jobber i Equinor, Telenor og Capgemini for å starte egen bedrift.

Forskning

Kan spare milliarder på tiltak mot fravær i omsorgsyrker

Sykefraværet kan bli lavere dersom vi unngår underbemanning og bruker færre deltidsansatte, ifølge ny studie.

KommuneneMer hjemmetjenester og egenmestring

Ny undersøkelse viser en kommende omlegging i helse- og velferdssektoren hvor flere vil bli boende lenger hjemme.

StorbritanniaHøy tillit til helsevesenet

Briter er mest fornøyd med helsetjenestene. Polakker er minst fornøyd, viser en internasjonal meningsmåling.

Leder sommervikarerRekrutterer de med «hjertet på riktig sted»

Ved Lilleborg Helsehus ble den tidligere økonomi-studenten Sydney Caravana (28) ­motivert av avdelingsleder Celsa Corral Pumarada til å studere sykepleien mens han jobbet som sommervikar.

Nordmenns helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

For hver innbygger går 50.000 kroner til helsetjenester og legemidler.

Digitale verktøy gir ikke legen mer tid til pasienten

Verken pasienter eller helsepersonell opplever at innføring av digitale tjenester og verktøy frigjør mer tid til personlige møter mellom pasient og behandler.

Vil gjøre helsevesenet mer brukerorientert

Selskapet Netlife bringer sin brukerorienterte nettresept inn i helsevesenet, med et nyetablert helseteam.

SpesialhelsetjenestenKostnadene for psykisk helsevern øker mest

I 2017 utgjorde driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner.

Nordmenn og e-helseSeks av ti frykter at sensitiv pasientdata havner på avveie

Digitalisering i det offentligeNår innovasjon er å faktisk ta teknologien i bruk

– Legene var den gruppen som det var vanskeligst å få med på endringene.

Synspunkt

Hva er galt med norsk helsevesen?

Som pårørende har jeg har mistet troen på selve ­organiseringen av helsetjenestene, skriver Knut Arne Sanden.

Ikke syk – ikke frisk

Legevitenskapen redder stadig flere mennesker fra sykdommer som ­tidligere førte til døden. Etter ­behandling er de ikke lenger syke, men mange av dem blir heller aldri helt friske.

Helseforskjellene øker i Norge

De rike og velutdannede lever enda lenger.

Dårlige arbeidsforholdUnge sykepleiere vil ikke jobbe i eldreomsorgen

En av fire sykepleiere ønsker ikke å jobbe med eldre, viser ny forskning.

Hver fjerde student har en funksjonsnedsettelse

Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er blant de funksjonsnedsettelsene som forekommer oftest blant studenter i Norge.

Fleire årsverk i omsorgstenesta

Samtidig aukar talet på brukarar av omsorgstenester

Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater.

Forsker– Roboter vil ikke overta alt tungt, fysisk arbeid

Trendanalytiker Johan Peter Paludan spår at fysisk arbeid vil forsvinne i fremtiden. Urealistisk, mener arbeidslivsforsker Bo Veiersted.

Annonse
Annonse
Annonse