Samfunn

Forskerne fant at det er jentene som ikke har planer om høyere utdanning, og som i størst grad ønsker seg vekk fra bygda.

Bare tre av ti jenter vil tilbake til bygda de vokste opp i

Bare 29 prosent av jentene i Distrikts-Norge tror de vil bo på oppvekststedet i fremtiden. Mobbing kan være noe av grunnen til at jentene vil bort.

Publisert Sist oppdatert

Til sammenligning tror 45 prosent av distriktsguttene at de kommer til å bo i bygda. Tallene viser også at jo mindre sentralt jentene bor, jo mer melder de om mobbing, skriver Aftenposten.

Det kommer fram i en forskningsrapport fra Nova – Oslo Met. Nova er et forskningsinstitutt som fokuserer på blant annet oppvekst og livskvalitet.

Forskerne har undersøkt tilhørighet, trivsel og fremtidsplaner til ungdom som bor i Distrikts-Norge, og sammenlignet med unge andre steder i landet.

Forskerne fant at det er jentene som ikke har planer om høyere utdanning, og som i størst grad ønsker seg vekk fra bygda, som i aller minst grad opplever tilhørighet og at de passer inn blant medelever.

– Dette kan være dramatisk for bygdas fremtid. Tradisjonelt har det vært arbeiderklassekvinner som har tatt vare på de eldre i distriktene. Når også disse ønsker seg bort, kan bygda stå overfor store utfordringer, sier Ingunn Marie Eriksen, som har vært prosjektleder for rapporten.

Powered by Labrador CMS