Annonse

Kvinner

OECD-landeneNorske kvinner har lavest tillit til egne evner til å starte egen bedrift

Kun fem prosent av norske kvinner i alderen 18-64 år ønsker å starte sin egen bedrift. Det er fjerde lavest blant de 38 landene i OECD.

Regnskapsbransjen– Skuffende at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner

En fersk lønnsundersøkelse avdekker at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i regnskapsbransjen.

Derfor blir kvinner og andre minoriteter silt ut når professorer skal ansettes

Antallet publikasjoner i prestisjetunge tidsskrift avgjør hvem som går videre i prosessen. Her forsvinner tankene om mangfold og likestilling, viser ny forskning.

Oslo Ap kritiseres for fravær av kvinner i toppledelsen

Abdullah Alsabeehg er valgt inn som varaordfører i Oslo Arbeiderparti. Dermed er det menn som har samtlige av de fem toppvervene, noe partiet kritiseres for.

Valgte teknologiutdanning tre ganger– Trodde jeg måtte bli en annen for å ta realfag

Havbruksingeniør Julie Mjøen mener det trengs flere rollemodeller innenfor teknologifaget som viser et mangfold av interesser, hobbyer og personligheter.

Utfordrer unge kvinner til å løse helseproblemer med teknologi

Prosjektet «Jenter og teknologi» vil vise at unge jenter kan kombinere det å jobbe i helse- og omsorgssektoren med en teknologiutdannelse. – Teknologi er viktig for å bedre folkehelsen, sier prosjektlederen.

KunnskapsdepartementetVil rekruttere flere kvinner og norske borgere til doktorgrad

Heile 70 prosent av søkerne til doktorgrads- og postdoktorstillinger er menn, og 80 prosent er fra utlandet. Departementet ønsker seg nye tiltak.

Fortsatt ingen kvinner i politiets beredskapstropp

Fortsatt har ingen kvinner kommet gjennom nåløyet i opptaket til Beredskapstroppen i politiet. Ingen av de tre kvinnene som søkte i år, kom inn.

Vanskelig arbeidsmiljø for mange kvinnelige prester

En av tre kvinnelige prester forteller i en ny undersøkelse at de har opplevd uønskede hendelser knyttet til sitt kjønn og yrket.

Kvinner til kamp om topposisjoner i Frp

Det blir kampvotering om flere plasser i Fremskrittpartiets sentralstyre. Flere delegasjoner har levert inn benkeforslag på kvinner i protest mot mannsdominans.

Færre fullførte masterutdanninger i 2020

Mens det i 2019 ble avlagt 14.800 masterutdanninger, ble det i 2020 avlagt 14.600 slike utdanninger.

Norge kåret til det beste landet i verden for kvinner i arbeidslivet

I en ny undersøkelse troner Norge på topp over de landene i verden som er best for kvinner å jobbe i – tett etterfulgt av våre nordiske naboer.

Få kvinnelige styreledere i frivillig sektor

Tall fra Frivillighetsregisteret viser at kvinner ønsker å delta i organisasjonsarbeidet til frivilligheten, men at de ikke får toppvervene.

Bare tre av ti jenter vil tilbake til bygda de vokste opp i

Bare 29 prosent av jentene i Distrikts-Norge tror de vil bo på oppvekststedet i fremtiden. Mobbing kan være noe av grunnen til at jentene vil bort.

Politiet sikter mot 40 prosent kvinnelige ledere i politistillinger

Om seks år skal 40 prosent av politiets lederstillinger være besatt av kvinner. Dette er et av tiltakene for å få bukt med trakassering og ukultur i etaten.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn økte under pandemien

Det største lønnsgapet finner man blant varehandelssjefer. De mannlige sjefene hadde 20 prosent høyere månedslønn sammenlignet med de kvinnelige sjefene.

Kvinner som flytter fra bygda klatrer på inntektsstigen

En ny studie viser at inntektseffekten av å flytte fra bygda til byen er større for kvinner enn for menn, gitt at man måler effekten over flere tiår.

Rekordmange kvinner topper årets valglister

Aldri før har så mange kvinner toppet listene til årets stortingsvalg. 76 av 170 listetopper i de ni partiene som er på Stortinget, er kvinner.

Rekordmange kvinner investerer i aksjer

Tallet på kvinner som investerer i aksjer på Oslo Børs, steg til rekordhøye 137.000 i fjor, viser tall fra AksjeNorge. Likevel øker mennene forspranget.

Nytt krav fra OljefondetHvert kjønn må være representert med minst 30 prosent i styrer

Hvis ikke styrene oppnår dette, oppfordrer Oljefondet bedriften til å sette mål om kjønnsmangfold og rapportere om sin fremgang mot dette målet.

SverigeMange unge ledere vurderer å slutte

En ny svensk studie viser at unge ledere mellom 19 og 29 år synes arbeidet er mer stressende enn eldre ledere.

Kvinner er mer effektive kriseledere

Ta initiativ, inspirere, motivere og bygge opp medarbeidere er kvaliteter som kvinnelige ledere skårer mye høyere på enn menn, viser en ny undersøkelse.

Norge topper europeisk indeks over kjønns­balanse i topplederskap

– Ja, Norge ligger foran, men vi har fremdeles en jobb å gjøre på selskapssiden. Vi kan ikke hvile på hvile på våre laurbær, sier Turid Solvang, grunnlegger av FutureBoard.

Paris bøtelagt for å ha ansatt for mange kvinnelige ledere

Myndighetene i Paris er blitt bøtelagt for å ha ansatt for mange kvinner i lederstillinger i 2018.

Roy Jacobsen om sterke kvinnerMora mi har hatt større innflytelse på min karakter enn faren min har

Det er noe med kvinnemakt som interesserer Roy Jacobsen. – Det er kvinnene om oppdrar mennene, ikke fedrene.

Lønnsgapet mellom kvinner og menn blir større med alderen

Det er store forskjeller i lønnsgapet mellom menn og kvinner, og generelt er det slik at jo yngre man er, jo mindre er gapet.

Svensk studieUnge kvinner stresser seg oftere syke

Stressrelaterte lidelser står for en økende andel av sykemeldinger med psykiske diagnoser. Unge kvinner er hardest rammet, det viser en ny studie.

RosasnippforbrytereNår kvinner med makt bryter loven

Kvinner har andre motiver enn menn og blir sjeldnere tatt.

Høyt utdannede og unge kvinner er de flittigste på videosamtaler

Nye tall viser at tre av fire har brukt internett til å ha videosamtaler eller å ringe.

Høyere utdanningForskjellen øker mellom kvinner og menn

Blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen mellom kvinner og menn med høyere utdanning på hele 21 prosentpoeng.

To av tre nye jusstudenter i Oslo er kvinner

Kun 36 prosent av dem som fikk tilbud om studieplass på jusstudiet ved Universitetet i Oslo nå i høst, er menn.

Kvinnelige statsledere reagerte raskere enn mannlige ledere på koronakrisen

Nå har forskningen dokumentert det: Nasjoner styrt av menn har dobbelt så høy forekomst og dødelighet av koronaviruset.

OsloMetVil la kvinner komme tilbake på jobb før menn

Rektor Curt Rice frykter for kvinners karriere dersom de må ha hjemmekontor for lenge.

Økonomisk likestillingKvinner sparer, menn investerer

Menn mottar langt mer aksjeutbytte enn kvinner. Kun 18 prosent av det samlede aksjeutbytte i befolkningen går til kvinner.

Arbeiderpartiet taper kvinnelige velgere

Lavere oppslutning blant kvinnelige velgere var en viktig årsak til Aps tilbakegang ved valget i fjor, mener samfunnsforskere.

Øst-Europa Karrierekvinner har au pair

Det er ikke Norge og Sverige, men østeuropeiske land som topper FN-organisasjonen ILOs statistikk over kvinneandeler i ledelse.

Finanstopp– Selvtilliten jeg fikk fra kvinnenettverk ga meg styrken til å søke på toppjobben i Lloyd's

Inga Beale var den første kvinnelige toppsjefen i den britiske forsikringsgiganten Lloyd's of London. Hennes råd til kvinner i mannsdominerte bransjer er å «ikke la deg knuse av motstand og velge dine kamper».

Færre kvinner enn menn sparer til egen pensjon – men lever lengre

– Det burde vært omvendt, at kvinner sparte mer enn menn. Ikke bare fordi lavere inntekt gjennom yrkeslivet medfører lavere pensjon, men også fordi kvinner lever lenger enn menn, sier Terese Troy Prebensen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Gapet mellom kvinner og menn i rollen som styreledere har blitt større de siste 15 årene

Kun 13,8 prosent styreledere i norske aksjeselskap (AS) er kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger er på 34 prosent.

Ny kvinnerekord blant ordførerne

Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene.

Kvinnelige politikere får et hardere kjør under en skandale

Kvinnelige politikere involvert i en skandale, får en langt heftigere mediestorm enn mannlige, ifølge en ny bok om norske politiske skandaler.

FinanstoppsjefMellomledelsen er hvor mangfold forsvinner

Leder i investeringsnettverket Ellevest, Sallie Krawcheck, tror ikke finanskrisen ville hatt en så brutal effekt om Wall Street hadde vært mer mangfoldig. – Homogene team stoler altfor mye på hverandre, sier hun.

ObamaKvinner er «unektelig» bedre enn menn

USAs tidligere president Barack Obama fastslår at problemer i verden ofte skyldes gamle menn som ikke vil tre til side.

Inntektsforskjellen mellom kvinner og menn reduseres litt

Kvinners tjener i snitt 387.000 kroner, mens menn hadde en inntekt på 556.000 i 2018.

Slik ryddet sparebanken opp i en mannsdominert ledelse

En lokal sparebank toppet i år She index og var dermed med på å dra finansnæringen opp på likestillingsbarometeret. HR-sjefen deler verktøyene de har brukt for å få flere kvinner inn i ledelsen.

DNBDobbelt så mange menn som kvinner med gründerambisjoner

En fersk analyse viser at 6 prosent av befolkningen går med en drøm om å starte egen bedrift. Av disse er 37 prosent kvinner og 63 prosent menn.

9 av 10 bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i elektro-, bygge- og anleggsbransjene

7 av 10 bedrifter mener også at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene.

Ny kåringDette er landets viktigste kvinnelige utviklere

Patricia Aas var lei av at kun kvinnelige ledere ble ansett som forbilder innenfor teknolgiverden. I år arrangerte hun en ny pris for kvinnene som faktisk «jobber på gølvet».

Automatisering i arbeidslivet rammer kvinner hardest

McKinsey-ekspert med klar advarsel: Legg vekk tanken om menn i industrien, den digitale omstillingen vil treffe kvinneryrker vel så hardt.

ForhandlingerDisse 3 utfordringene er større for kvinner

Kvinner møter ofte noen ekstra utfordringer når de setter seg til forhandlingsbordet. Her er tre råd for å overkomme disse og få gjennomslag.

Lederverktøy

Klarte å skape kjønnsbalansePå dette instituttet har de flere kvinner i ledergruppa enn menn

På Institutt for fremmedspråk i Bergen er fordelingen mellom mannlige og kvinnelige professorer helt jevn.

UndersøkelserKvinner har best lederegenskaper

Både i en norsk og en internasjonal studie kommer kvinner best ut på viktige lederegenskaper.

Kvinner tar mindre risiko og tjener mindre på sin kriminelle aktivitet enn menn

Topplederjobben koster kvinner ekteskapet

Dette gjelder ikke for menn.

Flere kvinner enn menn fullførte en grad i løpet av åtte år

Av studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde 61 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene fullført en grad i løpet av åtte år.

Disse partiene stiller med flest kvinnelige kandidater i kommunevalget

54.254 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23.258 kvinner.

Snart tar kvinner igjen menn med doktorgrader

Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene.

Lederspeilet

Aase ­Aamdal Lundgaard– Jeg har ikke sans for bare å nyte livet på egne premisser

Flere jobber i statenStørst økning i avtalte årsverk for kvinner

Veksten i avtalte årsverk i staten fra 2017 til 2018 var størst blant kvinner med 1,4 prosent. Menn hadde en vekst på 0,5 prosent.

Ny rapportUnge kvinnelige ledere opplever økt forskjellsbehandling

Det har blitt økt bevissthet om problemet, men flere opplever diskriminering, ifølge prosjektleder for kåringen Årets unge ledere.

Annonse
Annonse
Annonse