Samfunn

Illustrasjon.

Behandling i Stortinget i dag: – Det burde være enda strengere

Publisert Sist oppdatert

Fremskrittspartiet har de siste dagene gjort en rekke framstøt mot flere partier for å berge de mest omstridte forslagene til asylinnstramminger. Men bestrebelsene har ikke ført fram.

– Stortinget vil vedta et regelverk som er strengere enn noensinne, men vi mener det burde være enda strengere, sier kommunalkomiteens leder Helge André Njåstad (Frp).

NTB kjenner til at Fremskrittspartiet har henvendt seg til flere partier for å prøve å samle støtte. Men når Stortinget fredag går til votering, vil flere av forslagene fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) falle.

– Vi har gjort noen forsøk både før og etter at innstillingen ble avgitt, men det ser dessverre ut til at vi ikke får flertall på alle punkt, sier Njåstad.

– Asylforlik i oppløsning

SV-leder Audun Lysbakken mener Stortingets asylforlik fra i høst har gått fullstendig i oppløsning.

– Sylvi Listhaug vil lide et dundrende nederlag i stortingssalen, men hun har seg selv å takke. Frps forhandlingsstrategi har vært fullstendig ubegripelig, sier Lysbakken til NTB. Han mener tiden etter asylforliket fra november har vist at SV hadde rett som sto på utsiden.

– I stedet for å holde hodet kaldt slik SV gjorde, ble de andre partiene grepet av innstrammingspanikk. Nå har flertallet gått bort ifra forslagene som var integreringsfiendtlige, slik vi gjorde. Du kan trygt si at vi også fikk rett da vi sa at vi ikke stolte på at Sylvi Listhaug og Frp ville evne å forvalte et forlik, sier SV-lederen.

Avvises

Når Stortinget går til votering fredag ettermiddag, vil Høyre og Frp stå alene om å støtte forslaget fra regjeringen om midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere.

Det er heller ikke flertall for å innføre et krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. I tillegg avviser stortingsflertallet at det skal stilles krav om underhold (inntektskrav) fra dag én.

Regjeringen får heller ikke flertall for å øke inntektskravet som stilles ved permanent opphold fra dagens 253.000 kroner til 305.000 kroner. Også ønsket fra Høyre og Frp om å skille mellom flyktninger og utlendinger som får opphold på andre grunnlag, såkalt subsidiær beskyttelse, vil falle.

Omkamp om botidskrav

Stortingsflertallet vil også avvise forslaget om å øke botidskravet fra tre til fem år før permanent opphold gis. Men NTB kjenner til at Frp konkret har forsøkt å berge dette ved å henvende seg til opposisjonspartiene.

Et kompromissforslag som åpnet for at man skulle starte å telle botid fra ankomstdato og ikke fra da oppholdstillatelsen gis, ble avvist av samarbeidspartiene. De mener reglene blir strenge nok når det innføres et krav om selvforsørgelse i minst tolv måneder før det innvilges permanent opphold. I tillegg påpekes det at forskjellen i botid fra ankomst til oppholdstillatelse ikke er relevant for alle grupper, som for eksempel ektefeller som hentes til Norge av norske statsborgere.

Vedtatt blir imidlertid det omstridte forslaget som åpner for å avvise asylsøkere uten visum på grensen til Norge i en krisesituasjon. Røde Kors er blant dem som har kritisert tiltaket.

Powered by Labrador CMS