Samfunn

Arbeiderpartiets landsstyremøte ga et betinget ja til ACER.

Betinget ja til Acer i Ap

Et flertall på landsstyremøtet i Arbeiderpartiet sier et betinget ja til norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

Publisert Sist oppdatert

Redaksjonskomiteen filte lenge på formuleringene i innstillingen som ble vedtatt straks etter klokken 10.

Vedtaket som landsstyret nå har gjort, gir stortingsgruppen i praksis en fullmakt til å si ja til Acer under sitt møte senere i dag. Men det lister opp som forutsetning at krav og føringer fra LO og lokale Ap-lag blir innfridd og fulgt opp.

Hvis så ikke skjer, kan det bli aktuelt for Ap å trekke støtten til Acer og EUs tredje energimarkedspakke på et senere tidspunkt, etter det NTB forstår.

Ba om utsettelse

Motstanden mot energisamarbeidet er sterk i deler av partiet. Mandag ba LO-sekretariatet om at saken utsettes i påvente av mer klarhet rundt EUs framtidige energipolitikk.

Et tilsvarende forslag ble fremmet av Møre og Romsdal Ap under landsstyremøtet. Fylkeslaget ba om at beslutningen ble utsatt på ubestemt tid og at norsk tilslutning til Acer blir konsekvensutredet før Ap-gruppen tar et standpunkt. Men slik ble det altså ikke.

– Vi vil ha trygghet for at vi har full råderett over våre kraftressurser i dag og i framtida. Hvis vi ikke får fjernet denne usikkerheten, som er økende blant folk, mener vi stortingsgruppen må stemme nei til Acer, sa leder Berit Tønnesen i Kristiansund Ap da hun gjestet NRKs Politisk kvarter onsdag morgen.

Møre og Romsdal Ap mener i likhet med mange andre i partiet at usikkerheten er stor usikkerhet knyttet til hva en tilslutning vil innebære av oppgivelse av suverenitet og styringsrett over kraftressursene.

Advarte

Usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME var noe av begrunnelsen da LO mandag ba om at saken utsettes.

LO vil vente til den fjerde energimarkedspakken, som ble lagt fram i 2016, er klar. Den er nå på vei inn i sluttforhandlinger i EU. Men en slik strategi er uklok, mener leder Ketil Kjenseth (V) i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Å vente på den fjerde energipakken kan bli lange og magre år for norsk, eksportrettet næringsliv, advarer Venstre-politikeren. Han sier det er i Norges interesse å ikke skape tvil i EU om EØS-avtalen mens brexit-forhandlingene pågår.

– LO hopper bukk over at andre energimarkedspakker opphører den dagen den tredje trer i kraft. Da har vi ingen avtale med EU, og det vil være et dramatisk veivalg både for norsk energisektor samlet sett og for norsk industri, sier han.

Frykter velgerflukt

På Stortinget har Senterpartiet, SV og Rødt signalisert klar motvilje mot energipakken, men motstanden går altså også langt inn i Arbeiderpartiet. Rundt 100 Ap-ordførere har skrevet under et opprop mot Acer.

– Dersom stortingsgruppa velger å overse grasrota i partiet og fagbevegelsen, og si JA til EUs tredje energimarkedspakke, er jeg redd flere vil forlate oss. Både medlemmer og velgere, skrev vararepresentant Tove Lise Torve fra Møre og Romsdal på Facebook tirsdag.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

EUs tredje energimarkeds-pakke

  • EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi.

  • Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU.

  • EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015 på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse.

  • EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk.

  • Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen.

  • Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 19. mars.

(Kilder: NTB, regjeringen.no)

Powered by Labrador CMS