Samfunn

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen la tirsdag fram overslaget over hva en utmelding av EØS vil koste Norge.

Bråstopp for ny EØS-debatt

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen rakk knapt å åpne munnen før EØS-motstanderne karakteriserte konsekvensrapporten om et norsk farvel til EØS som «skremselspropaganda».

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag klokka 10.00 la hovedorganisasjonen Virke, som representerer 21.000 store og mellomstore medlemsbedrifter, fram sin konsekvensanalyse av «noxit» – en norsk utmelding av EØS-avtalen.

EØS-avtalen er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge

Milliardene flyr

Her er hovedfunnene i Virke og NyAnalyses beregninger:

  • Samlet brutto nasjonalprodukt (BNP) faller med 1,3 prosent, i et moderat mellomalternativ fra brexit-analysene. Det tilsvarer 48 milliarder kroner i tapt produksjon for Norge i 2020.

  • Verdiene av eksporten reduseres med 9,4 prosent eller rundt 80 milliarder kroner i 2020.

  • Verdien av importen går ned med 8 prosent, tilsvarende cirka 93 milliarder kroner i 2020

Foto virke.no

Dårlig diskusjonsgrunnlag

Analysene baserer seg på brexit-analyser fra Peterson Institute for International Economics, som har vist at utmelding fra det indre markedet vil koste Storbritannia dyrt.

Og det er nettopp her EØS-motstanderne i Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt sier stopp: Årsaken er mannen bak de nevnte brexit-analysene skal ha sagt at instituttets rapport ikke kan brukes for norske forhold.

Da hjelper det altså lite at Virke advarer EØS-motstanderne i Sp, SV og Rødt og inviterer til en «konstruktiv debatt» om konsekvensene av en utmelding – en såkalt noxit.

Vi kan ikke diskutere på et så dårlig faktagrunnlag

Foto Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener Virkes rapport og sammenlikningen med britenes brexit er urealistisk. Foto: Audun Braastad | NTB scanpix

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er skjermet fra pressen i disse dager på grunn av tresking og gårdsarbeid hjemme på Stange i Hedmark. Her er derfor Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad:

– Virke skal ha ros for å invitere til debatt om EØS-avtalen, men vi kan ikke diskutere på et så dårlig faktagrunnlag. Virke hopper bukk over at det faktum at Norge faktisk har en handelsavtale dersom vi går ut av EØS, sier hun til Dagens Perspektiv.

Arnstad sier hun gjerne tar debatt på et annet faktagrunnlag, for eksempel hva som har skjedd med Canada og landets avtaler med EU.

Økende oppslutning

En av grunnene til at Virke nå forsøker å dra igang en ny EØS-debatt er at hver fjerde stemme (24,3 prosent) i kommunevalget gikk til partier som vil melde Norge ut av EØS:

  • Senterpartiet 14,4 prosent

  • SV 6,1

  • Rødt 3,8

– En norsk brexit vil bety tap av milliarder i verdiskapning som konsekvens, På vegne av næringslivet vil vi advare på det sterkeste mot en politikk som vil ta Norge ut av EØS-avtalen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han mener EØS-avtalen regulerer det norske økonomiske forholdet til EU og gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester.

– Avtalen er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge, sier Kristensen, som mener det nei-siden underkommuniserer fordelene.

Skremselspropaganda

Nei-til-EØS-partiene reagerer på Virkes advarsel.

– Det er useriøst av Virke å sammenligne norsk utmelding av EØS med Brexit, sier Marit Arnstad i Sp til NTB.

– Vi har en frihandelsavtale i bunn som ville tre i kraft fra første øyeblikk, og som gir tollfrihet for alle varer utenom bearbeidet fisk. Vi har ikke et tjenestemarked som er sammenlignbart med Storbritannia. Vi har en helt annen naturressursbasert eksport. Dette gjør også sammenligningen urealistisk. I tillegg velger Virke å se bort fra alt som handler om nasjonal kontroll og eierskap til naturressurser. De drøfter heller ikke prisen vi betaler for å miste folkevalgt kontroll over viktige områder som transportsektoren og arbeidslivet, sier Arnstad.

Silje Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt, kaller ifølge NTB Virke-utspillet som «ren skremselspropaganda».

– Vi er uansett sikret tollfri eksport av industrivarer. Norsk fisk skaper flere arbeidsplasser i EU enn i Norge, sier Kjosbakken.

– Lignende skremsler kom fra arbeidsgiverorganisasjonene og ja til EU-partiene allerede i 1994. Heldigvis var det norske folk kloke nok til å si nei til EU, derfor er vi i en helt annen situasjon enn Storbritannia i dag. Men EØS-avtalen gir oss mindre kontroll over norsk arbeidsliv, kraft og industri. Det virker ikke som om Virke bekymrer seg noe særlig for dette, men det gjør stadig flere i fagbevegelsen, sier Kjosbakken.

Powered by Labrador CMS