Samfunn

Fylkesleder Ingalill Olsen i Finnmark Ap sier at det er åpent hva årsmøtet i fylkeslaget vil lande på etter at et knapt flertall i fylkesstyret kom fram til et betinget ja til avtalen om sammenslåing med Troms.

Delt styre i Finnmark Ap sier betinget ja til fylkesavtalen

Et delt styre i Finnmark Ap sier et betinget ja til avtalen om sammenslåing med Troms. Fylkesleder Ingalill Olsen er spent på hva årsmøtet vil lande på.

Publisert Sist oppdatert

Fylkesleder og stortingsrepresentant Ingalill Olsen slår fast at Finnmark Ap er mot sammenslåingen, i likhet med flertallet av innbyggerne i det nordligste fylket.

– Det er åpent hva årsmøtet i Finnmark Ap vil lande på når avtalen om sammenslåing med Troms skal behandles om to uker. Vi var delt i styret, og det må vi anta at årsmøtet også vil være, sier Olsen til NTB.

Hun beskriver styrets innstilling til fylkesårsmøtet som et betinget ja, der det stilles en rekke krav til den videre prosessen.

Best mulig

Olsen peker på at stortingsflertallet med Høyre, Frp, Venstre og KrF har vedtatt at Troms og Finnmark skal slås sammen til et nytt storfylke.

– Et forslag fra blant andre meg om å reversere tvangssammenslåingen ble stemt ned av de samme partier i høst. Den nye regionen blir tre ganger så stor som Viken. Bare Finnmark alene er i areal større enn Danmark. En må spørre seg hvordan det er mulig å ivareta lokal- og regionaldemokratiet i en så stor region, sier Olsen til NTB.

Når hun likevel sluttet seg til flertallet på seks mot tre i styret denne helgen, er det fordi alternativet vurderes som dårligere:

– Sier vi nei nå, er vi tilbake til null. Da kan ingen si hvordan utfallet blir. Vi risikerer å komme dårligere ut, mener Olsen.

Pedersen sier nei

Fredag tok lederen av Tana Arbeiderparti og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen til orde for å avvise avtalen som innebærer at Tromsø blir fylkeshovedstad med både politisk og administrativ toppledelse.

– Alt av beslutningsmakt flyttes ut av Finnmark. Realiteten er at Finnmark blir avviklet som demokratisk arena, sa Pedersen til NTB.

Ifølge NRK Finnmark sier 12 av 19 ordførere i Finnmark nei til avtalen. Fire er positive og tre er nøytrale.

Det nye fylket skal ifølge avtalen hete Troms og Finnmark. Toppledelsen plasseres i Tromsø, mens Vardø får nye avdelinger som skal jobbe med internasjonale forhold og nordområdepolitikk, miljø og samferdsel.

Troms får flertallet av representantene i en fellesnemnd som innstiller i alle viktige saker om den nye fylkeskommunen.

Stiller krav

Fylkesårsmøtet i Finnmark Ap vil legge tunge føringer på behandlingen av fylkesavtalen i Finnmark fylkesting 14. og 15. mars.

I innstillingen fra styret i fylkeslaget heter det blant annet at prinsippene bak arealfaktoren som ved stortingsvalg fører til at Finnmark får flere representanter enn antall innbyggere alene skulle tilsi, også må legges til grunn i den nye regionen.

– Videre er det naturlig at viktige beslutningsfunksjoner blir lagt til Finnmark for å veie opp for den befolkningsmessige kjøttvekta i Tromsø, heter det i vedtaket – som viser til at Tromsø by har nesten like mange innbyggere som hele Finnmark.

Andre krav er at fylkesmannsembetet legges til Vadsø, at grunneierorganet Finnmarkseiendommen skal styres av finnmarkingene og at Forsvaret i dagens Finnmark må styrkes ytterligere.

Powered by Labrador CMS