Samfunn

MDGs partileder Une Bastholm mener det vil være en avledningsmanøver å begrense en eventuell stans i oljeleting til umodne områder på norsk sokkel.

– Det er en avledningsmanøver

MDG-leder Une Bastholm advarer de andre miljøpartiene på Stortinget mot å godta en letestans som begrenses til umodne områder på sokkelen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er en avledningsmanøver, sier Bastholm til NTB.

Hun ser nå med bekymring på signalene som er kommet den siste tida om et mulig kompromiss om oljeleting.

Ideen er at letingen skal stanse i umodne områder på norsk sokkel, men fortsette i modne områder der det allerede er olje- og gassvirksomhet.

– Jeg vil advare mot et slikt kompromiss, sier Bastholm.

– Jeg vil gå så langt som å si at det ikke er et kompromiss. Det er bare en sovepute.

To typer konsesjonsrunder

Bakteppet er at det i oljeforvaltningen i Norge skilles mellom to former for konsesjonsrunder: nummererte runder og TFO-runder.

Nummererte konsesjonsrunder er blitt gjennomført siden 1965. I disse rundene utforskes umodne deler av sokkelen hvor usikkerheten er større, men hvor det samtidig er mulig å gjøre store funn. Den 25. konsesjonsrunden ble fullført i juni, mens arbeidet med en eventuell 26. runde ennå ikke er satt i gang.

TFO-rundene fokuserer derimot på modne deler av sokkelen. Disse rundene holdes årlig.

Mellomposisjon

Rødt, SV, MDG og Venstre alle går til valg på full letestans.

KrF har derimot inntatt en mellomposisjon – nemlig at det må bli slutt på nummererte runder, men at TFO-rundene kan fortsette.

Det er denne mellomposisjonen som nå kan se ut til å ha vind i seilene – og som MDG advarer mot.

– Slaget står ikke ved de nummererte konsesjonsrundene. Det er tildeling av letetillatelser i de kjente og modne områdene som er vanskelig politisk, og hvor vi i miljøpartiene må være sta og kompromissløse på vegne av ungene og de fattigste i verden, sier Bastholm.

TFO-rundene dominerer

For å underbygge argumentasjonen legger hun Olje- og energidepartementets egne tall på bordet:

  • De siste åtte årene er det gjennomført ni TFO-runder og tre nummererte runder.

  • Hele 523 av de totalt 545 nye utvinningstillatelsene som er tilbudt i disse konsesjonsrundene, er tilbudt i TFO-runder.

  • I 25. konsesjonsrunde i 2020 ble det tilbudt fire utvinningstillatelser, mot 61 i TFO 2020.

– Oljebransjen selv ser at oljens glansperiode er over, og at det er innenfor modne områder det er best potensial framover til å tjene penger på å eksportere olje og gass før verden faser det helt ut, sier Bastholm.

– Det er der slaget står. Det er der vi, Venstre, SV og Rødt er nødt til å være kompromissløse.

Equinor-signaler

MDG-lederens advarsel kommer etter at Equinors konserndirektør for utforskning og produksjon i Norge, Kjetil Hove, i et intervju med NTB i forrige uke spilte ned betydningen av de nummererte rundene.

– Det er TFO-ene som er viktigst for oss, for det er der det største verdipotensialet på norsk sokkel ligger, sa Hove til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte i samme artikkel at han merker seg signalene fra bransjen.

– Budskapet fra selskapene nå er at det er i de områdene hvor vi har infrastruktur og funn, at det er mest interessant å kartlegge ressurser. Det syns jeg er et viktig spor å ta med videre. Men vi må ta kloke beslutninger om dette hvis vi får regjeringsansvar, sa han.

Tidligere har også statsminister Erna Solberg (H) uttalt at TFO-rundene blir viktigst framover.

Powered by Labrador CMS