Samfunnsansvar

Paleontolog Lene Liebe Delsett mener det er for lite kunnskap om hva slags natur som finnes i Norge, og hvordan det står til med den.

– Det finnes ikke gode svar på alle spørsmålene

I sin første bok lanserer paleontolog Lene Liebe Delsett ordet «Brennmaneteffekten», som er det som skjer når vi glemmer at vi er avhengige av en natur som fungerer.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Fordi mange folk er bekymret for hvordan det går med naturen og gjerne vil ta vare på den. I boka forsøker jeg å svare på hvorfor vi trenger natur med et stort biologisk mangfold og hvordan det går med naturen i Norge.

Hva er de viktigste poengene i boken?

– Vi har mye fantastisk natur i Norge, men mye av den er under press, særlig fra ulike typer inngrep, for eksempel utbygginger. Noen arter og naturtyper står i fare for å forsvinne helt fra Norge hvis ikke vi tar mer hensyn i årene framover. Vi mangler dessverre også mye kunnskap, både om hva slags natur som finnes her, og hvordan det står til med den. Men vi vet nok til å se at på noen områder må vi skifte kurs.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

– Jeg har ikke funnet på noen ny, genial ide i denne boka. Det jeg har gjort er å samle kunnskap som flinke folk har funnet fram til, for å formidle det til flere. Vi vet allerede nok om hva som truer natur til å ta bedre vare på den i årene framover, og i tillegg må det forskes mer. I boka har jeg funnet opp et ord: Brennmaneteffekten, som er det som skjer når vi glemmer at vi er avhengige av en natur som fungerer.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Den største utfordringen er kanskje at det ikke finnes så gode svar på alle spørsmålene jeg lurte på.

Hva vil du oppnå med boken?

– At vi tar bedre vare på naturen! I boka er det et viktig poeng at alle har makt til å bidra til dette gjennom demokratiske prosesser, og det er viktig, for det er politikken som bestemmer hvordan vi behandler naturen i Norge.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest boken?

– Jeg vil at leseren skal føle at hun eller han har lært noe nyttig om naturen, og at vi er enige om at det ikke er for seint å redde verden.

Hva gjorde at du fikk lyst til å sette i gang med et så stort prosjekt som å skrive en bok?

– Jeg har vært opptatt av biologisk mangfold hele livet, og alltid hatt et stort miljøengasjement. Da Spartacus spurte om jeg ville skrive en bok om det, hoppet jeg uti og takket ja.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Denne boka er til vanlige, voksne folk. Det er vi som må rydde opp.

Finnes det en bok du vil anbefale andre å lese – og hvorfor?

– Johan Falkbergets Nattens brød. Det er en av mine favorittbøker. Romaner gir de beste opplevelsene og kan lære oss ting ingen sakprosabøker kan.

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Kerstin Ekman er min favorittforfatter. Hun tenker så grundig og skriver så bra, og det er både dystert og medmenneskelig. Og hun skriver fantastisk om naturen, både i skjønnlitteratur og sakprosa.

Hvor henter du informasjonen om nye bøker fra?

– Aviser, sosiale medier, venner, familie, litt over alt.

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– Noe jeg alltid har visst: Folk flest er bra folk.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

Lene Liebe Delsett (35)

  • Yrke: Paleontolog og senterkoordinator ved Senter for biogeokjemi i antropocen ved UiO
  • Utdannelse: Doktorgrad i paleontologi
  • Bosted: Oslo
  • Aktuell med: «Brennmaneteffekten. Hvordan går det med den norske naturen?»
  • Forlag: Spartacus Forlag
  • Antall sider: 189
Powered by Labrador CMS