Samfunn

Nestleder Hadia Tajik, leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng på Arbeiderpartiets pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte som avholdes i Folkets Hus i Oslo til helgen. Klima vil bli en viktig sak under landsmøtet.

Duket for klimakamp

Arbeiderpartiet er definitivt blitt grønnere og står nå ved et grønt veiskille. Landsmøtet i helgen har en rekke radikale klimaforslag på agendaen.

Publisert Sist oppdatert

Det kan bli hett når Arbeiderpartiets nyfrelste klimaforkjempere barker sammen med de tradisjonelle kraftsosialistene under helges landsmøte i Ap.

– Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet er i ferd med å bli grønnere, sier ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes.

Arbeiderpartiet skal drøfte flere klimasaker på sitt landsmøte til helgen. Her en noen:

 • Mest oppmerksomhet får nok forslaget om varig vern av LoVeSe – flere fylkeslag og AUF støtter som kjent et slikt vedtak.

 • Flere partilag har foreslått økt satsing på fangst og lagring av CO2. Her har Trøndelag Ap konkretisert forslaget ved å foreslå «en klimarefusjonsordning hvor selskaper belønnes med en viss sum per tonn CO2 de lykkes med å fange», ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik i Klassekampen.

 • Det er også kommet forslag om økt karbonskatt/CO2-avgift.

 • Østfold Ap og AUF foreslår å «avslutte alle særordninger for oljeindustrien hvor fellesskapets midler tar kostnaden for å lete etter- og åpne nye oljefelt». De vil «avskaffe leterefusjonsordningen og redusere friinntekten».

Må finne en balanse

Foto Anders Bjartnes. (Energi og klima)

Anders Bjartnes ser fram til det kommende landsmøtet til Arbeiderpartiet med stor interesse.

– Alle synspunkter i Kongeriket er representert på det landsmøtet, sier Bjartnes, som mener at klimadebatten i Ap er blitt bredt ut betraktelig de siste par årene.

– Når AUF-leder Ina Libak går så hardt ut i klimapolitikken som hun har gjort, så åpner det arenaen for den politiske debatten. Det samme kan sies om Aps mann i klima og energikomiteen på Stortinget, Espen Barth Eide. Hans utspill om klima og oljepolitikk

i vinter hadde noe av den samme effekten.

– Det politiske landskapet blir brettet ut, og da blir standpunkt «i midten», som ble sett på som alt for radikale bare for få år siden, plutselig akseptable.

Men Anders Bjartnes er tydelig på at et parti som Arbeiderpartiet samtidig må balansere sin klimapolitikk. De har mange interesser å ta hensyn til.

Alle synspunkter i Kongeriket er representert på det landsmøtet,

Energipolitikk

Bjartnes er enig i at LoVeSe blir den store symbolsaken. Men er også klar på at det ikke kommer til å skje noe der uansett hva landsmøtet vedtar, så for ham er det er andre saker som er minst like viktige.

– Hvordan Ap skal rigge hele energipolitikken og forholdet til Europa er faktisk viktigere enn LoVeSe, sier han.

Flere forslag til landsmøtet går på energipolitikk. Nei til flere utenlandskabler, lik nettleie over hele landet og forslag om større nasjonal kontroll i energipolitikken går igjen fra flere Ap-lag.

Anders Bjartnes mener det er viktig at Ap ikke går i proteksjonismefella i energipolitikken.

– De må finne rett balanse også her. Norge bør ta medansvar for Europas energipolitikk, men også se inntektsmuligheter i et europeisk energisamarbeid. Det bør være mulig, mener Bjartnes.

– Aps samarbeidspartnere på rødgrønn side har synspunkter på dette sakskomplekset som et sosialdemokratisk styringsparti vanskelig kan leve godt med. Hvis vi skal si nei EØS, nei til el-kabler til Europa og andre former for energisamarbeid, samtidig som oljevirksomheten gradvis får mindre betydning, så plasserer Norge seg i et hjørne der det blir krevende å sikre sysselsetting og velferd.

Høyre i samme båt

– Tar Arbeiderpartiet Høyre litt på senga ved å framstå som grønnere?

– Jeg tror egentlig både Høyre og Ap er i samme båt. Ja, de spiller et slags Svarte-Per-spill med hverandre, og kritiserer sterkt hverandres klimapolitikk. Men begge de to styringspartiene vet at oljeinntektene vil falle nokså dramatisk fra midten av 2020-tallet hvis man ikke finner nye store felt nærmest umiddelbart.

– Både Høyre og Ap er livredde for å «eie» den nedgangen. Selv om vi ser en stillingskrig mellom de to styringspartiene, har de et slags skjebnefellesskap. En av dem vil sitte ved makten når nedgangen kommer. Og da må de ha løsninger på plass.

At Arbeiderpartiet blir grønnere har ifølge Anders Bjartnes også med at det er i ferd med å skje en endring i opinionen. Særlig er unge mennesker blitt mye mer klimaengasjerte de siste årene.

– Klimasaken er et tydelig generasjonsspørsmål. Og alle partier må klare å appellere til unge velgere.

Uansett hvor de ulike forslagene om klimapolitikk ender under Aps landsmøte til helgen, mener Anders Bjartnes at Arbeiderpartiet er blitt et grønnere parti. Men som et bredt styringsparti, har de fortsatt en jobb å gjøre:

– Aps største utfordring er å finne em sammenhengende fortelling om hvordan de skal ta Norge inn i framtida som både engasjerer og favner bredt. Den fortellingen har de ikke på plass ennå, mener Anders Bjartnes.

Klimanøytralt forsvar og elsykkel-støtte

Følgende er noen flere forslag som handler om klima og miljø som skal behandles under Aps landsmøte:

 • Arbeiderpartiet skal jobbe for å øke klimabistanden.

 • Klimanøytralt forsvar innen 2030.

 • Forby bruk av plastposer i butikkene.

 • Vannkraften – og vindkraft – må være på offentlige hender.

 • Alle nye ferger og hurtigbåter skal være utslippsfrie.

 • Bruk av palmeolje i drivstoff stanses.

 • El-sykler likestilles med el-bil når det kommer til avgifter ved kjøp.

 • Arbeiderpartiet skal jobbe for å legge til rette for aktiv hverdag i nærmiljøet uten behov for transport.

 • Lik nettleie (i strømnettet) over hele landet.

 • Ingen flere elektriske utenlands-kabler.

 • Oljeinntekter brukes til å etablere et nytt grønt fond for «å realisere det grønne skiftet».

 • Klimadifferensiert flypassasjeravgift.

 • Nasjonale tilskuddsordninger for miljøvennlige satsninger i kommuner.

 • Utvide dagens panteordninger til å omfatte flere produkter.

LoVeSe er viktig for troverdigheten

Leder i Naturvernforbundet, Silje Lundberg, er spent på hvilke konsekvenser det amerikanske presidentvalget får for klimaavtalen. Foto Naturvernforbundet

Også i Miljøbevegelsen legger man merke til at Arbeiderpartiet er i ferd med å bli litt grønnere.

– Ja, vi har sett at Arbeiderpartiet er blitt litt grønnere de siste årene. Det har også kommet til uttrykk i Stortinget, hvor de blant annet har gått inn for å kutte mer av utslippene hjemme, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Spørsmål om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er soleklart det viktigste spørsmålet, mener hun, selv om det uansett ikke vil komme til noen form for oljeaktivitet der uansett, på grunn av eventuelle politiske samarbeidspartnere.

– Dette spørsmålet er viktig for Aps troverdighet i klima- og miljøpolitikken. Hvis de ikke greier å bli enige om vern av LoVeSe, så vil de slite med å framstå som så veldig grønne. Det er en svært viktoig symbolsak, sier Lundberg.

Dessuten har Ap brukt LoVeSe for alt det er verdt i forhandlinger med andre partier. Skal Ap droppe konsekvensutredning der, vil de ha tilbake noe på oljepolitikken andre steder.

– Vedtar landsmøtet vern, kan ikke Ap bruke Lofoten som gissel i forhandlinger lenger, sier lederen i Naturvernforbundet.

Det som skjer i Ap nå kan absolutt være en game changer i norsk klimapolitikk

Fortsatt lang vei å gå

Silje Ask Lundberg synes det er svært spennende å se så pass mange klimarelaterte forslag foran Ap-landsmøtet.

– Det er blitt en mye større bredde i klimapolitikken i Ap. Det er ikke lenger bare AUF som har radikale klimaforslag, sier hun.

Ask Lundberg tror ikke vi kommer til å se så alt for store endringer av Aps klimapolitikk, men hun mener å se en tendens om at noe er i ferd med å skje.

– Det som skjer i Ap nå kan absolutt være en game changer i norsk klimapolitikk. Selv om mange av forslagene kan bli forkastet av landsmøtet, vil de prege debatten i partiet framover å legge sterke føringer når Arbeiderpartiet skal lage nytt partiprogram foran valget i 2021, sier Lundberg.

– Men Ap har fortsatt en lang vei å gå, understreker lederen i Naturvernforbundet.

– Hva med Høyre? Ser du tegn til klimaendring der i gården?

– Ja, noen småtendenser. Særlig i Unge Høyre. Men de har en enda lengre vei å gå.

– Ikke så veldig grønne

Ap kan ikke leve med et inntrykk av å være «mot oljeindustrien». Derfor vil grønnfargen blekne, mener analytiker.

Foto

Aslak Bonde (WikipediaCommons)

– Jeg tror absolutt det er riktig at Ap er blitt bitte-litt grønnere. Men samtidig synes jeg vel at vi får stadige påminnelser fra Ap-strategene om at de er livredde for å oppfattet som for grønne der det finnes en politisk motpart, sier Aslak Bonde i Politisk Analyse.

Han viser til et oppslag i Klassekampen denne uken der Fagforbundets mektige leder Mette Nord, sier tydelig fra om at det ikke er aktuelt å gå tilbake på kompromisset om LoVeSe fra Aps landsmøte for to år siden.

– LO er ikke med på å støtte en politikk der andre LO-medlemmer risikerer å miste jobben, påpeker Bonde.

Derfor sier Mette Nord så tydelig i fra. Hun er nok selv for å verne Lofoten for både oljeutvinning og konsekvensutredning, men sier altså nei til forslaget om varig vern i solidaritet med andre LO-medlemmer.

– Jonas Gahr Støre uttaler seg også på en måte som viser at han er livredd for å framstå som «mot oljeindustrien», sier Bonde.

– For i en konfliktlinje der det handler om å være for eller mot oljeindustrien, Ap være for. – Og i en slik setting blir man ikke særlig grønn.

Bonde påpeker at det for noen måneder siden nærmest var «opplest og vedtatt» at Arbeiderpartiet skulle vedta varig vern av LoVeSe under det kommende landsmøtet. Det er flertall i fylkeslagene – og sannsynligvis også i selve landsmøtesalen.

Men for to år siden vedtok landsmøtet et kompromiss i denne saken. Og motkreftene har tatt kraftig til motmæle.

– For ikke å «svikte industrien og sitt eget kompromissvedtak, kan vi fort få et nytt «kompromiss om å forandre kompromisset», sier Bonde. – Det kan innebære at står på kompromisset fra sist landsmøte, men allerede nå varsler om at man vil endre standpunkt i retning av varig vern om to år.

Aslak Bonde tror imidlertid at spørsmålet om å sette fart på fangst og lagring av CO2 – såkalt CCS – vil kunne bli den store klimasaken under Ap-landsmøtet.

– Her kan de få til noe. Dette er både industrivennlig og grønt. – Og veldig dyrt.

Powered by Labrador CMS