Samfunn

Jubel i Lyngdal. Om innbyggerne i kommunen jubler like mye for kommuneledelsen som de gjør her i forbindelse med sykkelrittet Tour of Norway har ikke Dagens Perspektiv fått bekreftet. Men forskerne ved UiA jubler i alle fall for Lyngdal kommune.

Egen kommunalsjef for samskaping og innovasjon

Lyngdal kommune er drømmeplassen for forskere i kommunal endring. Der har de ansatt egen kommunalsjef for samskaping og innovasjon.

Publisert Sist oppdatert

Nye Lyngdal kommune er et resultat av en sammenslåing av Lyngdal og Augnedal kommuner i Agder. «Vil vil – vi våger» er slagordet til den blodferske kommunen med 10.500 innbyggere.

Men det er nok ikke slagordet som gjør kommunen interessant for forskerne fra Universitetet i Agder.

Lyngdal er nemlig blant de fattigste kommunene i Norge. Men også blant de mest innovative.

– At det er mulig å endre seg og bli mer nytenkende og innovativ for en norsk kommune, har nye Lyngdal kommune vist, sier professor Morten Øgår.

Politikerne er en drivkraft

Foto Sjelden ledertype. Her kommer Ronny Bjørnevåg – Lyngdals kommunale sjef for samskaping og innovasjon. (Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune)

Lyngdal er den fjerde fattigste kommunen i Norge, men samtidig en av de mest innovative ifølge Agder-forskerne.

Hvordan klarer de det?

Morten Øgår og Linda Hye ved Universitetet i Agder mener det handler det om følgende:

  • Kommunen har maktet å få til en positiv vekst i antall innbyggere

  • Kommunen scorer høyt på tilfredshet til tjenestene blant innbyggerne

  • Kommunen har mye privat næringsliv

  • Kommunen er blant landets beste på helse og omsorg i Kommunebarometeret

– Det handler om ledelse og kultur. Lyngdal har blant annet ansatt en egen leder for innovasjon og samskaping. Kommunen har rigget seg på en ny måte, sier Morten Øgår.

– Dessuten: Formannskapet og kommunestyret har dratt dette. Politikerne vil!

– Vi har målt innovasjons- og endringsviljen i alle Agder-kommunene og ingen andre er i nærheten, sier Øgår.

Formannskapet og kommunestyret har dratt dette. Politikerne vil!

Samskaping og innovasjon

Ronny Bjørnevåg er mannen som skal nytenke Lyngdal. Han er mannen som fikk den helt nye jobben som kommunalsjef for samskaping og innovasjon. Han leder altså en egen avdeling i kommunen med det navnet.

Og ikke nok med det – Lyngdal har også et politisk utvalg for kultur og samskaping.

– Politikerne heier oss fram, bekrefter Bjørnevåg. Og innrømmer at han ble «veldig gira» da den nye stillingen ble utlyst. Tidligere var han enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Lyngdal.

– Hva gjør en samskapings- og innovasjonssjef?

– Jeg jobber hver dag med nærdemokrati og innbyggerinvolvering, sier Bjørnevåg.

«Frifant»

Som en slags frifant, eller en type konsulent, jobber Ronny Bjørnevåg både «ut mot folk» og på tvers i kommunen og opp mot politikerne.

– Jeg jobber med barnehager, med skole og helse. Alt mulig. Jeg er strategisk godt plassert og sitter midt i smørøyet.

Bjørnevåg har bidratt til å etablere flere politiske innbyggerråd – både eldreråd, ungdomsråd og råd for de med nedsatt funksjonsevne.

Jeg jobber med barnehager, med skole og helse. Alt mulig. Jeg er strategisk godt plassert og sitter midt i smørøyet

Han forteller at kommunen nå bygger nytt helsehus, og at innbyggere og brukere har vært involvert i prosessen. Et annet prosjekt er at kommunen nå jobber sammen med det lokale næringslivet for å forebygge ensomhet. Digitalisering er også blant innovasjonssjefens ansvarsområder.

– Men bryr folk seg? Lar innbyggerne seg involvere?

– Jeg opplever at engasjementet er veldig godt. Lyngdal bærer preg av en god dugnadsånd. Folk synes dette er spennende. Og jeg, jeg synes dette er veldig moro, sier kommunalsjefen for samskaping og innovasjon i Lyngdal kommune.

Powered by Labrador CMS