Samfunn

En gjennomgang Klar Tale har gjort av 77 Nav-dommer, viser at 32 prosent av de dømte ikke forsto reglene.

Én av tre Nav-dømte sier at de ikke forsto reglene

En gjennomgang av de 77 første dommene som ble oppdaget i trygdeskandalen, viser at 32 prosent av de dømte sier at de ikke forsto Navs regler.

Publisert Sist oppdatert

Samtidig sa tiltalte i 16 prosent av sakene at de ikke hadde fått med seg Navs regler.

Det viser en gjennomgang lettlestavisen Klar Tale har gjort av de 77 dommene som først ble oppdaget i trygdeskandalen.

I 37 av dommene er det nevnt at tiltalte ikke har fått med seg regler, i 25 av disse dommene har det vært trøbbel med å forstå et tema, mens det i 12 av de 37 dommene ser ut som om Nav ikke har nådd fram med hvilke regler som gjelder.

Trygdeskandalen sprakk høsten 2019. Da ble det kjent at Nav i en årrekke hadde feiltolket EUs trygderegler, som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Siden da kan minst 86 personer ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, 48 av dem til ubetinget fengsel, mens tusenvis har fått krav om tilbakebetaling på feil grunnlag.

På spørsmål fra Klar Tale om hvem som har skylda hvis reglene er formulert så vanskelig at mange ikke forstår, svarer Nav-direktør Hans Christian Holte:

– Jeg tror ikke det er riktig å si det ene eller det andre om hvor skylden skal plasseres. Det må vurderes i hver enkelt sak. Det er flere hensyn å ta når det gjelder regler. De skal være enkle. De skal være så tydelige som mulig. Men det er årsaker til at også regler blir kompliserte.

Powered by Labrador CMS