Annonse

Fortsatt avhengige av Nav etter kvalifiseringsprogram

Bare én av tre kommer i jobb etter å ha gjennomgått Navs kvalifiseringsprogram. Flertallet av deltakerne er fortsatt avhengige av Nav-ytelser i lang tid etter endt program.

Statsbudsjettet 2019Mer til tiltak i Navs egen regi

Nav skal få mer penger kroner til selv å hjelpe folk ut i jobb, i stedet for å sette ut oppgaven til eksterne aktører.

Sykelønnsdebatten– Vi trenger ikke fastlegene til å sykemelde

Fastlegene bør slippe oppgaven med å sykemelde folk, mener fastlege og rådgivende overlege i Nav, Bjørn Hansen. «Vi mener det er fastlegene som skal sykemelde, vi kjenner pasienten best», svarer ­Allmennlegeforeningen.

SamarbeidsavtaleNTNU skal hjelpe Nav med å gjøre en bedre jobb

– Vi ønsker at forsknings­miljøer i større grad skal levere forskning som er nyttig for Nav, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Nav-analyseUførereformen har ikke fått flere i arbeid

Uførereformen i 2015 skulle få uføre til å delta mer i arbeidslivet, men effekten har vært liten, viser en ny analyse fra Nav. Andelen uføre i jobb har ikke økt. – Ikke overraskende, sier forsker Knut Røed til Velferd.

Nav glemte å trekke skatt – 4.000 må betale tilbake

4.000 brukere har i 2018 blitt trukket for lite i skatt på grunn av en feil hos Nav. Nå må de betale det tilbake før jul. – Beklagelig, sier Nav.

Kompetansejakt i bedriftene– Se til Nav for å finne folkene dere trenger

Arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, viser nye tall fra Nav.

TrygderettNy teknologi ga gjenopptak av uføresak

Trygderetten mente nye MR-bilder av en gammel skade ikke ga grunnlag for gjenopptak av «Oles» krav om økt uføregrad. Lagmannsretten var uenig, og NAV må behandle krav om gjenopptak på nytt.

Nav-direktør går til Nav-leverandør

Mangeårig fylkesdirektør for Nav i Oslo, Hege Farnes Hildrum, har begynt i lederjobb i Stiftelsen Signo, som blant annet leverer tjenester til Nav.

Færre med arbeidsavklaringspenger

4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er i dag mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Hauglie vil skjerpe NAV-kravene for sosialhjelp

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, ifølge Dagbladet.

Nav-leder i retten tiltalt for snoking

Skal ha gjort flere hundre søk på naboer, kolleger og familie i arbeids- og velferdsdirektoratets systemer. Rettsaken starter i dag.

Betydelig lavere alderspensjon ved tidlig uttak

– Fare for at en del vil angre, sier seksjonssjef i Nav.

NAVNedgang i ledigheten i august

Antallet registrerte helt ledige gikk ned med 1300 personer i løpet av august, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

GloppenmodellenSkreddersydd fagarbeiderutdanning for flyktninger

I Gloppen har tett samarbeid mellom kommunen, Nav og fylkeskommunen ført til en ny modell for fagarbeiderutdanning, som har fått flyktninger raskt i jobb. I tillegg har kommunen fått hardt tiltrengt kvalifisert arbeidskraft.

VelferdbloggenSlik kan du straffefritt snylte på NAV

Én av ti i arbeidsfør alder er uføretrygdet

– De siste årene har det vært en økning i antall mottakere av uføretrygd, og vi forventer at veksten fortsetter ut året og neste år, sier Nav-sjef Sigrun Vågeng.

Mann tiltalt for Nav-svindel

En mann i 50-årene fra Troms er tiltalt for grovt bedrageri mot Nav, etter at han urettmessig skal ha mottatt over 175.000 kroner.

Store kunnskapshull i IA-arbeidet

IA-målene er ikke nådd, og det finnes påfallende lite kunnskap om effekter av tiltakene i IA-avtalen, ifølge ny rapport.

Forskning

Nav-ansatteVet for lite om arbeidsmarkedet

Den største utdanningsgruppen i Nav, sosialarbeiderne, mener de ikke kan nok om arbeidslivets behov.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

2900 flere arbeidsledige i juli

Den tilsynelatende store økingen i ledige, skyldes imidlertid litt spesielle forhold.

LO-forbund frykter hull i regjeringens inkluderingsdugnad

– Denne utviklingen er trist og urovekkende, blant annet fordi mange uten jobb trenger hjelp utover det å fylle ut CVen, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

LederVelferd i krise

Når flere fattige her i landet sliter med å ha nok penger til mat, skal ikke staten, slik Ap og SV foreslår, bruke penger på å skaffe unge sommerjobb i kommunal regi.

Nav-sjefen mener velferdsstaten er truet

– Det er opp til politikerne og ikke Nav, hvor det må kuttes, sier Vågeng.

InkluderingsdugnadNav og NHO inngår samarbeid

Fra januar 2019 blir NHOs inkluderingskonsept Ringer i Vannet en del av den statlige arbeidsformidlingen.

Blir syke av å ha syke barn

Nav presenterer for første gang tall om foreldre som mottar pleiepenger og barna deres.

VelferdbloggenHvorfor mottar stadig flere unge uføretrygd?

Mer enn doblet på 10 årFlere blir uføretrygdet som 18-åring

Stadig flere ungdommer har så alvorlige psykiske lidelser og utviklingshemminger at de blir uføretrygdet når de blir myndige.

Stadig flere uføretrygdes når de fyller 18 år

Og antall personer under 30 år på uføretrygd er doblet i løpet av de siste ti årene, melder Nav.

Antallet utenfor arbeidsstyrken på stedet hvil

Flere uføretrygdede med psykiske lidelser

– De fleste av de yngste blir uføretrygdet på grunn av en psykisk lidelse, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Flest uføre i Østfold og Aust-Agder

Tallet på uføre økte i 2017. Østfold og Aust-Agder har høyest andel uføre, mens andelen er lavest i Oslo.

Dømt for å ha truet med søksmål mot Nav-ansatt

En 64 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til betinget fengsel for å ha truet en Nav-ansatt med søksmål for brudd på forvaltningsloven.

Økt sykefravær blant menn

Sykefraværet økte med 4,4 prosent for menn og 2,3 prosent for kvinner.

DebattNorge - et bakvendtland for trygdemottakere

Den norske velferdsstaten er blitt kåret til «verdens beste land å bo i» en rekke ganger. Mange trygdemottakere vil trolig ikke være enig i dette. De vil heller kalle Norge et bakvendtland.

TrygderettDiskriminerende praksis overfor familiegjenforente

«Birthe» søkte dagpenger, men fikk avslag. NAV mente hun ikke kunne regnes som reell arbeidssøker ettersom hun hadde oppholdstillatelse basert på familiegjenforening, og dermed ikke kunne ta jobb hvor som helst.

Ledende Nav-leverandører går sammenDin Utvikling + Oppfølgingsenheten Frisk = Frisk Utvikling

To av landets største arrangører av arbeidsmarkedstiltak har gått sammen og vil styrke sin posisjon som leverandør av tjenester til Nav.

Halve Norge mottok penger fra Nav i 2017

Nav utbetalte 421 milliarder til personer bosatt i Norge i fjor. I gjennomsnitt ble det utbetalt 80.000 kroner per innbygger.

Rekordår for Din Utvikling i 2017Leverte Nav-tiltak for en kvart milliard kroner

En juridisk utredning konkluderte i fjor med at Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft både var lovstridig og i strid med selskapets avtale med Nav. Likevel styrket Din Utvikling i 2017 sin posisjon som den største tiltaksleverandøren til Nav.

Nav utbetalte 7,1 milliarder til utlandet i fjor

Over halvparten av pengene – 4,2 milliarder – gikk til alderspensjonister.

Laveste arbeidsledighet siden 2009

– Etter tre måneder med stabile tall, ser vi nå en markant nedgang.

Leder

LederForenklingens pris

Nav-tiltak er slått sammen og satt ut på anbud. Det har gjort hverdagen enklere for Nav-ansatte, men forenklingen har sin pris: Den betales av dem som er mest bruk for hjelp fra Nav.

Evaluering av Nav-anbudDårligere tilbud til de svakeste jobbsøkerne

Konkurranseutsetting av Nav-tiltak har gitt et dårligere tilbud til dem som trenger mest hjelp til å komme i arbeid, viser ny evaluering.

Nedgang i mottakere av kontantstøtte

– Innstramningene i regelverket som trådte i kraft i fjor sommer har trolig hatt stor effekt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nav oppdaget trygdebedrageri – fortsatte utbetalinger

Da Nav oppdaget at en drosjeeier hadde mottatt flere hundre tusen kroner i støtteordninger selv om han jobbet, fortsatte likevel utbetalingene i flere år.

Færre tar ut alderspensjonen tidlig

Mer kritisk dekning av Nav i mediene

Tallet på negative oppslag om Nav har økt, og det har vært en markant nedgang i saker som stiller Nav i et positivt lys. Det viser Navs oppsummering av medieåret 2017.

Denne teknologien kan fjerne offentlige institusjoner

– Den eliminerer den tiltrodde tredjeparten, sier IT-forsker Svein Ølnes ved Vestlandsforskning.

Utviklingshemmede og arbeid– Nav kommer for sent på banen

Elever med utviklingshemming deltar i liten grad i ordinær undervisning og få er i jobb. Bare et fåtall fanges opp av tiltak for integrering i ordinært arbeidsliv, viser ny rapport.

TrygderettLagmannsretten overprøvde avslag på sykepenger

«Anja» ble sykmeldt, men fikk avslag på krav om sykepenger. NAV mente arbeidsuførheten skyldtes sønnens sykdom og et komplisert forhold til arbeidsgiver.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Færre er ledige og på Nav-tiltak

Det var 108.000 arbeidsledige i Norge i februar, 4.000 færre enn i november. Det er gode nyheter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

Nav i fengselLetter overgangen fra soning til samfunn

I ungdomstida tok «­Spartacus» uheldige valg som resulterte i flerårig fengsels­straff. Med veiledning fra Nav under soning får han hjelp til å se nye muligheter – noe han mener er avgjørende for å lykkes ute i samfunnet.

Færre under 30 år mottar arbeidsavklaringspenger

– Nedgangen skyldes at flere slutter å motta ytelsen, samtidig som antallet som begynner går ned. Over tid går over fire av ti til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

AFP-omlegging førte ikke til flere uføre

Omleggingen av AFP-ordning i privat sektor har ikke ført til flere mottakere av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, slik mange fryktet.

Dagpenger – færre mottar mer

Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor. Samtidig økte beløpet de mottok med tusen kroner i gjennomsnitt, skriver Statistisk sentralbyrå.

Nav krevde dokumentasjon det var umulig å få

«Miriam» søkte om etterlattepensjon, men fikk avslag fordi hun ikke kunne legge fram dokumentasjon om vielsen fra offisielle myndigheter. Nav tok ikke hensyn til at det var umulig å få slik dokumentasjon.

Ekstra legesjekk hos Nav fikk ikke ned sykefraværet

En ekstra sjekk hos Nav-lege fører ikke til at syke kommer raskere tilbake i jobb, viser ny studie. Funnene kan velte regjeringens plan om å stramme inn sykepengeordningen, skriver Bergens Tidende.

Annonse
Annonse
Annonse