Annonse

Pøbelprosjektet– Straffet av Nav etter klager på anbud

Pøbelprosjektet og flere andre bedrifter i Rogaland mener de har blitt straffet av Nav etter å ha klaget på utfallet av anbudskonkurranser. Nav tilbakeviser anklagene.

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

Nav sliter med å få unna klagesaker

Nav innrømmer at det tar altfor lang tid før personer som klager på utbetaling av foreldrepenger får sakene sine behandlet.

Bedriftsforbundet samarbeider med NAV– Håper de kan gi arbeidstrening til flyktninger

Færre arbeidsledige i februar

– Det er også positivt å se at de regionale forskjellene i ledigheten fortsetter å minke denne måneden, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Sanner kritiserer kursbonanza i Nav

Innvandrere må få opplæring som kvalifiserer dem for jobb, i stedet for å bli sendt fra det ene kurset til det andre, mener kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Tjener store penger på oppdrag for Nav

Etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud har det private selskapet Din Utvikling blitt til største leverandøren av tiltak til Nav. Det har vært god butikk for selskapets ledere.

RiksrevisjonenNav svikter i oppfølgingen - hindrer arbeid

Over 200 000 tiltak har ikke fått somaliere i jobb

Nav-tiltak for somaliske innvandrere har ikke virket etter intensjonen, fastslår Fafo-forskere.

LederFor tidlig å friskmelde Nav

Nav utvikler nye digitale løsninger for å tilby mer brukervennlige tjenester. Likevel økte klagene på Navs service kraftig i fjor. Nav har overvunnet noen barnesykdommer, men sliter med enkelte kroniske lidelser.

Kraftig nedgang i varsler om permitteringer og oppsigelser

– Det siste året har vi sett en klar bedring av situasjonen på arbeidsmarkedet, men det er fortsatt utfordringer i deler av norsk arbeidsliv, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Arbeidsledigheten marginalt høyere enn anslått av sentralbanken

– Men seriøst, Norges Bank. Det kan dere ikke legge vekt på?

Nedsatt arbeidsevneFlest i Kvænangen, færrest i Engerdal

Mer enn én av ti innbyggere i Troms-kommunene Kvænangen, Gratangen og Kvæfjord er registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav. I Engerdal i Hedmark og Hjelmeland i Rogaland gjelder det bare én av førti.

Automatisk registrering av frikort gir raskere saksbehandling hos Nav

Siden januar i fjor har den automatiske registreringen av egenandeler og utstedelse av frikort sørget for både kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati.

Datadrevet oppfølging ved Nav Alna– Vi må brøyte veien selv

Nav sitter på enorme mengder informasjon om brukere og virksomheter. Nå skal et pilotprosjekt gi bedre oversikt over hva Nav faktisk vet.

Navs IT-direktør– Nav må lære av datagiganter som Facebook og Netflix

Ti prosent flere unge uføre i 2017

Ved utgangen av 2017 var det 15 800 unge uføre under 30 år i Norge. Det er om lag 1 470 flere enn året før, viser tall fra Nav.

Kraftig økning i klager til Nav

Antall klager på servicen i Nav har mer enn doblet seg det siste året. – Vi er ikke glade for utviklingen, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Unge funksjonshemmedeFår arbeidsevnen vurdert uten å vite om det

Når Nav vurderer arbeidsevnen til unge i arbeidsavklaringstiltak, er brukeren sjelden klar over det selv, ifølge ny studie.

NAVMarkant nedgang i arbeidsledigheten i januar

Overdreven frykt for trygdeeksport

Den blågrønne regjeringen viderefører kampen mot trygdeeksport. Trygdeutbetalinger til utlandet er imidlertid et lite problem økonomisk sett, mener PRIO-stipendiat Cathrine Talleraas.

Leder

LederGode nyheter om trygdesvindel

Færre anmeldes for trygdesvindel, viser tall fra Nav. Det skyldes neppe at folk er blitt mer lovlydige, men det kan bety at Nav bruker sine ressurser på en mer fornuftig måte enn før.

Flere menn mottar barnetrygd

Nav spår velferdsregning på 92 milliarder– For optimistisk, tror NHO

NHO mener spådommene om at prislappen på framtidas velferd vil øke med mellom 22 og 92 milliarder kroner er alt for optimistiske.

Anmeldt trygdesvindel redusert med nesten 50 millioner i 2017

Nav har anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017. Selv om de fleste meldingene til politiet gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), har antall anmeldelser knyttet til sistnevnte ytelse gått ned.

1.048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

Nav har i 2017 anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner. Til sammen 1.048 personer har blitt anmeldt.

Nye prognoser fra NavVelferdsytelser kan bli 90 milliarder kroner dyrere

Eldrebølgen blir dyr for framtidens velferdsstat

Dagens trygdeordninger vil koste 20-90 milliarder kroner mer i 2060. Nesten all veksten skyldes økte utgifter til alderspensjon, viser en ny rapport fra Nav. – Utgiftsbyrden blir størst dersom vi får lav befolkningsvekst, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

To Nav-sjefer degradert etter datasnoking på Sørlandet

To Nav-ledere i Aust-Agder er blitt degradert og fratatt lønn for å ha datasnoket i personsensitive ansatteopplysninger.

Flere Nav-ledere tatt for snoking

I Aust-Agder er syv Nav-ledere tatt for ulovlig snoking i ansattes personlige mapper. Nå har det dukket opp ytterligere saker av lignende karakter.

NAVFærre mottok arbeidsavklaringspenger i 2017

Flere mottar arbeidsavklaringspenger i Rogaland og Aust-Agder

Mens det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger på landsbasis i 2017, økte antall mottakere i Rogaland og Aust-Agder, ifølge tall fra Nav.

Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten si fra til Nav

Nav beklager lange saksbehandlingstider

Saksbehandlingstiden i uføresøknader tar for lang tid, innrømmer Nav. Heller ikke ankesaker i Trygderetten behandles fort nok.

Liten nedgang i ledigheten i desember

Arbeidsgivere skyr folk med arbeidstrening via Nav

Arbeidsgivere vil heller ansette folk som har gått arbeidsledige, enn folk som har hatt arbeidstrening via Nav, viser en forskningsrapport fra Nova.

Nav-ledere risikerer sparken etter snoking på ansatte

Stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos NAV

Politikerne avgjørende for hvor mye tid nybakte fedre bruker med barna

Kan NAV nekte å utbetale dagpenger i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Høyere minstepensjon har gitt flere minstepensjonister

Antallet minstepensjonister har steget med 4.900 fra august til september i 2017.

Det positive i at flere unge blir uføreFlere overlever alvorlig sykdom

Betydelig fall i arbeidsledighetenRogaland har størst nedgang

Nedgangen i arbeidsledigheten er størst innen ingeniør- og IKT-fag, med 31 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 28 prosent færre.

Færre får foreldrepenger

Nedgang i antall fødsler er hovedårsaken til at utbetalingen av foreldrepenger synker.

Stadig mindre andel mottar Nav-støtte

Andelen som mottar støtte fra Nav blir stadig mindre. Spesielt blant unge har den falt rundt 40 prosent på 23 år.

NavTo gode år i vente

Antall arbeidsledige har sunket så langt i år. Ifølge en ny prognose fra Nav vil trenden fortsette i minst to år, mens deltakelsen i arbeidsmarkedet vil ta seg opp.

Unge stiller seg bak regjeringens Nav-innstramminger

Regjeringen foreslår å stramme inn i reglene for utbetalinger fra Nav til arbeidsledige. Unge er langt på vei enige – ifølge en rapport fra budsjettforslagets fremste kritiker: fagbevegelsen.

Antallet nye arbeidssøkere som går til NAV har ikke vært så lavt på fem år

Ferske Nav-tall viser at det er færre arbeidsledige nordmenn i september.

Én bedrift varslet at de kanskje måtte permittere 2.500 i august

Ellers melder Nav om et stabilt lavt antall varsler om oppsigelser og permitteringer.

Magne LerøDempet og ­drivende

Hun har mer driv enn en standard byråkrat og opptrer såpass dempet at det ikke blir støy som statsråd og politikere irriterer seg over i utrengsmål, skriver redaktør Magne Lerø.

Sigrun Vågeng, NAV-direktørSjef med jording

Gjennom 40 år med lederstillinger har Sigrun Vågeng vært stabiliteten selv – hun liker kursjusteringer bedre enn de store omveltningene. Men nå skal hun ­modernisere NAV. Nå er hun oppe til eksamen.

Hvert femte årsverk gikk tapt

Hele 687.000 årsverk gikk tapt i fjor på grunn av dårlig helse eller mangel på arbeid.

Han blir Navs første personvernombud

Anders Holt (51) er ansatt som personvernombud i Nav og kommer fra stillingen som personvernombud i Telenor, en jobb han har hatt de siste seks årene.

Drøyt halvparten lyser ut ledige stillinger offentlig

En ny undersøkelse viser at 42 prosent av bedrifter ikke brukte en offentlig kanal da de ansatte sin nyeste medarbeider.

Ni måneder på rad med fallende arbeidsledighet

Nesten 10.000 færre manglet arbeid i august enn ved årets inngang. Om lag halvparten av fallet har kommet i områdene hardest rammet av oljekrisen.

Antall alderspensjonister har passert 900.000

Det er særlig mange menn som har benyttet seg av muligheten til å ta ut alderspensjon før 67 år. Det er likevel flest kvinner blant alderspensjonistene, da de lever lengre enn mennene.

Velger permitteringer framfor oppsigelserBedriftene vil holde på kompetansen

Norske bedrifter foretrekker nå permittering fremfor oppsigelse ved innskrenkelser. – De oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter og velger derfor å holde på kompetansen, mener Nav-direktøren. Hun får støtte av Norsk Industri.

1.200 flere unge har blitt uføre det siste året

Det er en langsiktig trend at det har blitt flere yngre uføre og færre eldre. I dag er hele 15.000 unge mennesker uføre i Norge.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt.

Færre med nedsatt arbeidsevne

Det er 3000 færre som mottar arbeidsavklaringspenger enn for ett år siden. Mesteparten av nedgangen har kommet det seneste kvartalet.

Annonse
Annonse
Annonse