Hurdalsplattformen

Endelig setter nasjonalt eierskap i et teknologisk skift på den politiske dagsorden. Det er på tide, skriver Janne Log.

Endelig: Nasjonalt eierskap og kompetanse på agendaen

I Hurdalserklæringen legger Støre-regjering vekt på nasjonalt eierskap og kompetanse. Endelig, skriver Janne Log.

Publisert Sist oppdatert

Janne Log er daglig leder i Samvirkene.

SYNSPUNKT. I Hurdalplattformen heter det: «Digitalisering og plattformteknologier kan svekke den norske modellen, øke tendensen til maktkonsentrasjon og kompetanseulikhet og gi mindre åpenhet.»

Endelig setter nasjonalt eierskap i et teknologisk skift på den politiske dagsorden. Det er på tide, for i et digitalt skift trenger Norge en plan hvordan skal vi styrke og utvikle norsk eierskap, styringskompetanse og sikre den norske modellen – i et digitalt skift som er i ferd med å bli det store eierskiftet.

For forbrukerinteresser og borgerinteresser er ikke alltid det samme. En av de viktigste utfordringene nå er å maksimere de mange gevinstene av det digitale skiftet, samtidig som ulempene minimeres. Og en av de store ulempene er det store eierskiftet det digitale skiftet har ført til. Det vil svekke nasjonal kompetansebygging på sikt.

Rett i forkant av lanseringen av den nye Regjeringsplattformen hadde vi nok runde med nyheter som dokumenterer at de globale teknologigigantene ikke er i synk med resten av samfunnet når det gjelder verdiene og normene.

Det siste er tidligere Facebook-ansatte Frances Haugen som anklager sin tidligere arbeidsgiver for blant annet å prioritere profitt fremfor trygghet. Ifølge Haugen har Facebook valgt helt bevisst å implementere algoritmer som gir mer profitt. Haugan mener at produktene til Facebook skader barn, fører til splid og svekker demokratiet vårt. Og nylig vitnet hun om forholdene i Kongressen.

I et digitalt skift trenger Norge en plan hvordan skal vi styrke og utvikle norsk eierskap, styringskompetanse og sikre den norske modellen

Haugen er langt fra den første som er alvorlig bekymret for teknologiselskapenes bruk av makt. Det er bare litt over et år siden de fire store, Facebook, Google, Amazon og Apple, møte i Kongressen i USA for å forsvare seg mot maktmisbruk.

Facebook ble beskyldt for å kjøpe opp konkurrenter, som WhatsApp og Instagram, for å hindre konkurranse og for å spre falske nyheter og polarisere debatten. Apple ble anklaget for at de gjennom Appstore bestemmer hvilke apper som får plass på iphonen og at de gjennom egen betalingsløsning får 30 prosents av alle salg. Google, som eies av Alphabet, ble anklaget for favorisering av egne og partneres søkeresultat, kontrollen over global annonseteknologi og at Google tvinger mange produsentene til å bruke Google som standard.

Og Amazon ble beskyldt for å bruke brukerdata til å lage egne tilbud og tvinge andre forhandlerne til å bruke Amazons systemer som er dyrere. På den måten taper stadig flere forhandlere i konkurransen med Amazons egne produkter.

Dette kommer på toppen av alvorlige beskyldninger om dårlige arbeidsforhold, lav lønn og et svært strengt kontrollregime. Arbeidsforhold som ikke er lov i Norge.

En opinionsundersøkelse gjort av Ipsos viser at vi ønsker å handle hos Amazon, men vi frykter for at norske bedrifter skal bli skvist ut av markedet av den amerikanske teknologigiganten. Og over halvparten av oss mener at myndighetene bør gjennomføre tiltak for å sikre at andelen utenlandske eiere ikke skal øke fra nå av (Ipsos).

For nordmenn mener eierskap er viktig. Vi mener eierskap påvirker den økonomiske utviklingen av landet, norske lokalmiljø, kompetanse og sysselsettingen i Norge (Ipsos). Og vi mener at norske eiere gir sikrere arbeidsplasser.

Selskap med bredt, langsiktig og nasjonalt eierskap står sterkt i Norge. Og de selskapene som har best omdømme i Norge er selskap som er samvirkeeide, kommer fra samvirkeeierskap eller er statlige eide (TINE, NRK, Coop, Gjensidige og Felleskjøpet (Ipsos)). Dette er eierskap som nordmenn forbinder med motstandsdyktighet i dårlige tider, varige og trygge arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge.

Endelig er nasjonalt eierskap på den politiske dagsorden. Det lover godt for norsk kompetanse og den norske modellen. For vi står i et digitalt skift som er i ferd med å bli det største eierskiftet noensinne.

Powered by Labrador CMS