Samfunn

MDGs Arild Hermstad sier at partiet ikke klarte å kommunisere sine saker godt nok i valgkampinnspurten.

«Ensaksparti», «utydelig politisk ledelse», «kompromissløse»

Miljøpartiet De Grønne hadde som mål å få 7 prosents oppslutning i valget, men havnet under sperregrensen. Nå er partiets egen evaluering klar.

Publisert Sist oppdatert

– Våre funn viser at vi ble for krasse. Vi klarte ikke å få fram egne løsninger og ble litt for gode til å karakterisere de andre partiene, sier nestleder Arild Hermstad til NRK.

MDG endte til slutt opp på 3,9 prosent. Med det var partiet 1.700 stemmer unna å nå sperregrensen på 4 prosent som ville ha sikret dem langt flere enn de tre stortingsrepresentantene de endte opp med.

I august og september fikk MDG henholdsvis 5,5 prosent og 4,9 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale målingene, ifølge Poll of polls.

«Ensaksparti»

Etter valgskuffelsen fikk Arild Hermstad i oppgave å lede partiets interne evaluering og etablerte en referansegruppe bestående av Hulda Holtvedt, Ørjan Jensen og Gjertrud Berg.

I rapporten slås det fast at partiet framsto som et «ensaksparti» og at politisk ledelse var «utydelig». Gruppen som har evaluert mener også at ultimatumet om oljeletestans skygget for resten av miljøpolitikken og svekket MDGs troverdighet i andre saker. Partiet sier at undersøkelser tyder på at de vant flere velgere enn de tapte ved å peke på et regjeringsskifte.

«Når det ble snakk om spillet rundt regjeringsdannelse ble vi likevel satt på sidelinjen på grunn av oljeultimatumet vårt.», står det i rapporten.

– For krasse og kompromissløse

I tillegg mener referansegruppen at valgkampstrategien var smal og ble smalere gjennom valgkampen.

«Vi ble for krasse og framsto som kompromissløse (...) Det var vanskelig å heie på oss, enten fordi konkurrenter var mer likandes, eller fordi vi fremsto som for radikale, umodne eller ensporede», står det i rapporten.

En samlet partiledelse og referansegruppe stiller seg bak konklusjonene og anbefalingene i rapporten.

– Skuffende og overraskende

I en epost til NTB understreker Hermstad at han er stolt over valgkampen partiet gjennomførte. Ved årets valg gikk partiet fram med 0,7 prosentpoeng og fikk 23.000 flere stemmer enn i 2017.

– Mye gikk bra: Vi økte med over 20 prosent fra 2017, vi har styrket eierskap til miljøsaken, vi fikk enormt mange nye medlemmer, og vi har aldri hatt flere frivillige mobilisert i bakkevalgkamp, sier Hermstad, og fortsetter:

– Men evalueringen viser at det ikke er nok. Når alle de andre partiene måtte snakke om klima, maktet ikke vi å få fokus på egne løsninger, og ble for opptatt av å kritisere de andre. Resultatet ble at mange av de 15 prosent som vurderte oss landet på andre partier. Vi gikk fram, men det var både skuffende for oss og overraskende på mange at vi ikke kom over sperregrensen, sier han.

Powered by Labrador CMS