Samfunn

EU kom ikke i mål med forhandlinger om kvotesystemet

Etter 13 timer med forhandlinger måtte EU kaste inn håndkleet. Det er ennå ikke enighet om hvordan kvotesystemet i klimapolitikken skal se ut etter 2020.

Publisert Sist oppdatert

Spenningen var stor foran trepartsmøtet der EU-kommisjonen, EUs ministerråd og EU-parlamentet skulle prøve å nå fram til et endelig kompromiss om klimakvotesystemet ETS.

Møtet startet torsdag ettermiddag og varte til ut på natten.

Estland, som har formannskapet i EU dette halvåret, beskriver diskusjonene som intense. Partene skal ha vært nær ved å komme til enighet, men det trengs enda et møte før alt er på plass.

Norske industriaktører følger forhandlingene med argusøyne. Grunnen er at utfallet vil få betydning for ordningen med CO2-priskompensasjon, en subsidieordning som Norge bruker flittig.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 496 millioner kroner til ordningen.

Pengehjelpen regnes som viktig for kraftkrevende industri i Norge. Den er ment å veie opp for den økningen i kraftpriser som Norges deltakelse i kvotesystemet har ført til.

EU-parlamentet har krevd en gradvis nedtrapping av subsidiene, men ministerrådet har så langt ikke støttet kravet.

Powered by Labrador CMS