Skriv til DP SYNSPUNKT.

Facebook-algoritmer kan avgjøre valget

Valget er over oss og politikerne bruker sosiale medier til å nå ut til velgerne sine. Hvilke konsekvenser har det for demokratiske prosesser og kommende stortingsvalg? spør daglig leder Anne Bergvad i Retorika.

Publisert Sist oppdatert

Anne Bergvad er daglig leder i Retorika. Les flere av hennes innlegg her.

SYNSPUNKT: Sosiale medier er en fantastisk verden, ikke bare for å være sosial på nett, men også for sånne som meg som bruker de sosiale mediene også til litt andre ting. Jeg liker at du putter mest mulig av opplysninger om dine holdninger, følelser, ideer, tanker, fokus, interesser, politiske standpunkter, personlige forhold, bilder av barna og venninnetreff inn på sosiale medier, slik at jeg kan kjøre mine digitale kampanjer enda mer treffsikkert og nå akkurat den målgruppen/persona/avataren jeg ønsker.

Det er fortsatt slik at Facebook er den kanalen som gir digitale markedsførere mest effekt i sine digitale kampanjer, rett og slett fordi folk flest er på Facebook. Det liker jeg. Og det som kanskje er mer interessant, er at det liker politikerne også.

Facebooks algoritmer virker slik at jo mer interessert du er i en viss type sak, interesse, politisk fokus eller en venn på Facebook, og desto mer du stopper opp ved og/eller klikker på slik saker, jo mer får du i nyhetsfeeden din av samme sak, interesse, person osv.

Eksperter på sosiale medier, som bl.a. Thomas Moen, vil hevde at Trump vant valget - nettopp pga. strategisk bruk av sosiale medier og treffsikkert digitalt innhold. Det er god grunn til å tro at dette kan være en faktabasert påstand vi må ta inn over oss.

Politikerne i Norge bruker sosiale medier for å nå ut til velgerne sine og er svært flinke på dette. Det er bra. Partiene lager også saker for digitale medier og kjører disse som kampanjer, på bla. Facebook. Når du bruker tid på å se og lese om en sak med enten politisk venstrevridde- eller høyrevridde synspunkter, får du se flere saker med argumentasjon som tilhører enten venstresida eller høyresida.

Er det et problem egentlig?

Samfunnet vårt er bygd på et demokratisk system, der ideelt sett alle stemmer skal høres og alle sider ved en sak skal luftes, drøftes, tolkes og enten velges eller vrakes.

Når din nyhetsfeed på Facebook bare serverer deg samme typer saker, blir det som et ekko-kammer. Du velger noen saker, vinklinger og synspunkter, og du får tilbake mer av det du velger. Du får altså bare med deg bare den ene siden av saken og blir ikke utfordret på andre synspunkter, andre utfordringer, andre refleksjoner, enn det du i utgangspunktet støtter selv.

Politiske partier kan skreddersy digitalt innhold og tune inn med argumentasjon som er fintilpasset dine tanker og engasjement og treffer deg akkurat i midt i hjerteroten. For velgere som er på vippen mellom to partier eller ikke har et fast politisk ståsted, kan samme type argumentasjon med ulik vinkling være avgjørende for hvem de ønsker å støtte ved valget.

At sosiale medier blir brukt i politiske kampanjer, er selvfølgelig bra fordi politikerne selv kan ha en direkte kommunikasjon med velgerne sine. Men når en algoritme styrer nyhetsstrømmen, vil dette være en utfordring for demokratiske prosesser, som forutsetter at landets samfunnsborgere er opplyst om - og kan ta stilling til - ulike politiske holdninger.

Dette sier noe om at viktigheten av å kunne forstå hva sosiale medier er og hvordan de fungerer, og ikke minst kunne tolke budskap.

Godt valg!

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Powered by Labrador CMS