Samfunn

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) under trontaledebatten.

Færre ansatte i departementer og direktorater

Antall ansatte i departementer og direktorater økte fra 2017 til 2018, men justert for omorganiseringer gikk antallet ned, ifølge en fersk Difi-analyse.

Publisert Sist oppdatert

Analysen er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Den viser at antall arbeidsforhold i sentralforvaltningen, som omfatter departementer og direktorater, økte med 1,3 prosent, tilsvarende 301 arbeidsforhold, fra 2017 til 2018.

Men justert for omorganiseringer, som innebærer at man sitter igjen med de endringene som faktisk kan tilskrives økning eller reduksjon i antall arbeidsforhold, er bildet et annet.

Da har antall arbeidsforhold i sentralforvaltningen gått ned med 1,1 prosent, tilsvarende 251 arbeidsforhold. Det gleder kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Det er bra at vi får færre ansatte i departementene og direktoratene i Oslo. Byråkratiet skal ikke ese ut i evigheten, noe vi har sett at det har gjort tidligere, sier hun til NTB.

Sammensatt bilde

Men bildet er en smule komplisert, i og med at hvor mange som er ansatt i staten, kan måles på flere måter.

I det største bildet – staten som helhet – økte antallet arbeidsforhold med 1.916, eller 1,2 prosent fra 2017 til 2018. Da var totalt 166.612 personer ansatt i staten. Økningen kom særlig i høyskolene og universitetene, samt i politi- og lensmannsetaten, ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

En så å si tilsvarende utvikling er å finne i statsforvaltningen som helhet.

Trass denne økningen er Mæland fornøyd og viser til at den generelle sysselsettingen i Norge i samme periode ifølge SSB økte med 2,1 prosent, tilsvarende 56.400 sysselsatte.

– Det er bra at statsforvaltningen vokser mindre enn den generelle sysselsettingsveksten, slik vi har lovet i regjeringsplattformen. Økningen skjer på regjeringens satsingsområder – som i kunnskapssektoren, ved at det ansettes flere politifolk og ved at Nav styrker sin interne IT-kompetanse, sier hun.

Fikk kritikk

I februar var Mæland ute med et budskap om at regjeringens omstridte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) hadde bidratt til 5.477 færre ansatte i statsforvaltningen fra 2016 til 2017.

I et Facebook-innlegg hos Høyre het det først «5.500 færre byråkrater på ett år», noe som ble endret til «5.500 færre statsansatte på ett år». Til slutt ble hele innlegget fjernet.

Samtidig konkluderte faktasjekkerne i faktisk.no med at det var misvisende av Mæland å uttrykke seg som hun gjorde. De viste til at ved å justere for omorganisering, hadde antall ansatte i staten i stedet økt med 889 eller 0,5 prosent fra 2016 til 2017.

Mæland sa selv at hun sto inne for presentasjonen som ble gitt, men erkjente at Facebook-posten «kan ha bidratt til noe forvirring».

Powered by Labrador CMS