Annonse

difi

Konstruktiv uro og samarbeid på tvers

Statens topplederprogram er evaluert.

AktueltAlt om ABE-reformen

Her får du alle sakene Dagens Perspektiv har hatt om regjeringens ABE-reform på ett brett.

Difi om ABE-reformenDet gjør mer vondt nå

Mens ABE-reformen de første årene gikk relativt smertefritt å gjennomføre, så gjør det betydelig mer vondt nå, konstaterer Difi i et ferskt notat.

Politidirektøren: Fri oss fra flere handlingsplaner

Politidirektør Benedicte Bjørnland opplever at tilliten til politiet synker. Nå ber hun politikerne bidra til å prioritere blant alle handlingsplanene og målsettingene.

Redusert tillit til det offentlige

Tilliten folk flest har til staten, kommunene og politikere er mindre enn for to år siden.

Færre ansatte i departementer og direktorater

Antall ansatte i departementer og direktorater økte fra 2017 til 2018, men justert for omorganiseringer gikk antallet ned, ifølge en fersk Difi-analyse.

Langsom utvikling i det offentlige

Hierarkiet står fortsatt sterkt i offentlige virksomheter, men det begynner å røre seg der også.

Onsdag inviterte den norske avdelingen av One Team Government til unconference under Digitaliseringskonferansen på Gardermoen. Bildet er fra en samling for det globale nettverket. Foto: OneTeamGovGlobal

OTGSkaper byråkratisk endringsmagi

One Team Government avsluttet Digitaliseringskonferansen med hva organisasjonen selv kaller endringsmagi.

LederAvbyråkratiseringen avlyst

Monica Mæland bløffer. Regjeringen driver ikke staten mer effektivt slik at en klarer seg med færre byråkrater. Byråkratiet endrer seg minimalt om det er rødgrønne eller blå som styrer.

LederAvbyråkratiseringen avlyst

Monica Mæland bløffer. Regjeringen driver ikke staten mer effektivt slik at en klarer seg med færre byråkrater. Byråkratiet endrer seg minimalt om det er rødgrønne eller blå som styrer.

Difi-sjefen om offentlig omstilling– Det er strekk i feltet

Vil gi mer av ansvaret for digitalisering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

«Kanskje er det sånn at deler av avtalen ikke helt er tilpasset dagens utfordringer»

Akademikerne ser behovet for en endring av hovedavtalen

– Vi er beredt til å ta en ordentlig gjennomgang av hovedavtalen, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

LO stat slår tilbake– Hva er det som er så vanskelig å forstå?

Hovedavtalen i statenModen for forandring, mener arbeidsgivere

Hovedavtalen i staten skal sikre de ansatte medbestemmelse på egen arbeidsplass. Men arbeidsgiverne mener avtalen er i ferd med å utgå på dato. Avtalen skal reforhandles i 2019, og nå vil lederne i staten ha endringer.

Flere byråkrater under Solberg

Det ble 900 flere statlig ansatte fra 2016 til 2017, til tross for at regjeringen vil avbyråkratisere og effektivisere.

Dansk kommisjon med anbefalinger til bedre ledelse i det offentlige– Mye fornuftig

BI-professor Bård Kuvaas synes ­anbefalingene er gode.

En oppdretter styres av 9 lover, 6 departementer, 6 etater, fylkeskommunen og kommunen

Næringens eget forslag til forenkling: Gjør fylkeskommunen til administrator for ny digital plattform.

Legger til spørsmål om trakassering

Difi legger til trakasseringsspørsmål i statlig medarbeiderundersøkelse, etter reaksjoner.

Ingen trakasseringsspørsmål i statlig medarbeiderundersøkelse

Spørsmål om trakassering mangler i den siste utgaven av medarbeiderundersøkelsen for 84 statlige virksomheter. Spørsmål om varsling er også fjernet av Difi.

Statens nye oppslagsverk for omstilling innviet

Synspunkt

NærpolitireformenGlemmer dem som skal gjøre jobben

Politireformens største utfordring er å ta nok hensyn til de mange som har skoene på. Den blir i for stor grad et verktøy for departement og direktorat – ikke for politifolkene som skal gjøre jobben, skriver redaktør Knut Petter Rønne.

Synspunkt

NærpolitireformenGlemmer dem som skal gjøre jobben

Politireformens største utfordring er å ta nok hensyn til de mange som har skoene på. Den blir i for stor grad et verktøy for departement og direktorat – ikke for politifolkene som skal gjøre jobben, skriver redaktør Knut Petter Rønne.

Politiets tillit til politikerne svikter– Tas ikke på alvor

Mange i politiet tviler på at sentrale myndigheter skjønner og tar på alvor de utfordringene politiet står overfor i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag, ifølge ny evaluering av politireformen.

Digitaliseringens gordiske knuter

Særlig et spørsmål går igjen når offentlig sektor får råd om digitalisering: Har du tenkt på brukerne?

Offentlig kommunikasjonKrøll på linja

Hvorfor fortsetter Difi og Altinn å konkurrere om hvordan de skal kommunisere med borgerne, fremfor å samarbeide om de gode løsningene? Den digitale postgangen har vist seg å være mer komplisert enn noen kunne forutse.

Digital postkasse– Strategien har alvorlige mangler

Strategien for samspillet mellom Difi og Brønnøysundregistrene består av grep som kan få negative konsekvenser for digitaliseringen av det offentlige Norge, hevder Brønnøysundregistrene i en høringsuttalelse.

OECD-rapportDifi blir for puslete

Norge trenger en digitaliserings-Tsar. I Italia hentet de like godt en direktør fra Amazon.

Nordmenn i stor undersøkelseFrykter arbeidsledighet

Fler enn før bekymrer seg for å miste jobben, viser Innbyggerundersøkelsen 2017.

Folk mindre fornøyd med offentlige tjenester

Folk flest er litt mindre fornøyd med de fleste tjenestene fra det offentlige. Inntrykket av Forsvaret faller mest.

Politiet– Vi må rekruttere fra andre steder enn Politihøyskolen

Digitalisering skaper nye kriminalitetsformer. Politiet vil derfor trappe opp på kompetansefronten og ansette flere dataingeniører i årene fremover.

Digitalisering gir sykepleiere mer tid og mindre papirarbeid

Roboten Digifrid frigjør tid for sykepleiere i Bergen slik at de får mer ansiktstid med brukerne og ikke «sløser bort» kompetansen sin.

Digital transformasjon i Nav– Smidig utvikling er ikke alene-hjemme-fest

Er prosjekter eller tverrfaglige team veien å gå? – Ja takk, begge deler, sier IT-direktør i Nav.

Sykefraværsoppfølging fra Nav vant digitaliseringspris

Over halvparten av publikum stemte frem Navs prosjekt om digitale sykefraværsoppfølging som vinner under Digitalkonferansen.

Vil ta fra Sanner digitaliseringsansvaret

Det uklart hvem som har gjennomføringskraft nok til å lykkes med digitaliseringen av offentlig sektor. Det slås fast i en rapport bestilt av regjeringen. – Legg ansvaret til et departement med tyngde, sier Heidi Austlid i IKT-Norge.

PolitireformenStyringskrangel og ledelsesmangel

Nærpolitireformens mål er umulige, sier Difi. Navnet latterliggjøres i politigangene, detaljstyringen regjerer, og alle skylder på alle. I alle fall på toppen. Byråkratene krangler om styring, mens ute i distriktene slås det et slag for bedre ledelse.

Status NærpolitireformenMangler tillit • For dårlig kommunikasjon • For mye detaljstyring

De ansatte i politi-Norge har ingen tro på at den vil lykkes. Direktoratet mener målsetningene er overambisiøse og motstridende, og justisministeren vil helst bytte navn på hele sulamitten. Men ellers er nærpolitireformen «i rute».

Krevende nærpolitireform Politiet og kommunene har liten tiltro til at reformen vil lykkes

Politiansatte ønsker endring, men har liten tro på at målene med reformen blir nådd, viser en fersk evaluering av nærpolitireformen.

Danske byråkrater skal lære ledelse av Finansdepartementet

I Danmark står Finansdepartementet bak en omfattende satsing på ledelsesutvikling i forvaltningen.

En varslet katastrofe

Riksarkivar Inga Bolstad gikk hardt ut med sitt digitaliseringsprosjekt og møtte veggen. Snuoperasjonen er blitt et feiret eksempel til etterlevelse.

– Bygg kompetanse for grønne anskaffelser

Selv om regelverket legger til rette for flere grønne anskaffelser, skjer det i liten grad. Det er fordi kompetansen mangler, mener Difi og Menon.

Gulrot, men ikke pisk for toppledere i staten

Mange av topplederne i staten kan ikke få lønnen redusert - slik nye retningslinjer legger opp til.

«Det er en utbredt oppfatning at det ikke har noen konsekvenser om ledere ikke fungerer»

Det viser en ny rapport om omstilling og ledere i offentlig sektor.

Statsbudsjettet: Felles digital arbeidsplattform for statlige ledere

Skal sørge for bedre kommunikasjon mellom ledelsen i statlige etater.

Difi-sjefen: – Vi er sent ute med omstillingen

Under torsdagens digitaliseringskonferanse snakket den ferske Difi-direktøren om hans visjon for direktoratet, og innrømte at Norge er på etterskudd når det kommer til omstilling og digitalisering. Nå vil han ha dugnad for å få offentlig sektor på rett kjøl.

Staten sliter med endring

Endringsprosesser er det området statsansatte er minst fornøyde med. Resultatet bekymrer Difi-direktør Steffen Sutorius.

Forsker om statens medarbeiderundersøkelse: - Alle spørsmålene er positivt formulert

Statsansatte stoltere av jobben sin

Disse offentlige prosjektene fikk digitaliseringsstøtte

Sverige får digitaliseringsråd

Sverige holder seg med egen IT-minister. Mehmet Kaplan vil at offentlig sektor skal "tenke digitalt først". Nå oppretter han et eget digitaliseringsråd.

Her er den ny Difi-sjefen

Steffen Sutorius er i statsråd i dag utnevnt til ny direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT. – Nytt navn for oss, sier Hilde Widerøe Wibe direktør i bransjeforeningen Abelia.

Hvem skal erstatte Ingelin Killengreen som direktør for Difi?

Her er søkerlisten til jobben som Difi-direktør

Hvem skal erstatte Ingelin Killengreen?

Tidstyver skaper engasjement blant byråkratene

Det viser en Rambøll-studie utført for Difi.

– Difi mangler muskler

Moderniseringsminister Jan Tore Sanner ønsker å styrke Difi slik at det offentlige får flere gode IT-prosjekter. Jakten på Ingelin Killengrens etterfølger i Difi er i gang. – Difi har et viktig oppdrag, men organisasjonen mangler musklene til å utføre det, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Annonse
Annonse
Annonse