Samfunn

Mange unge planlegger å skaffe seg egen bolig, men stadig færre bruker BSU-konto for å spare penger til den.

Færre og færre setter penger på BSU-konto

I fjor benyttet under halvparten av unge mellom 18 og 29 år muligheten til å sette penger inn på en boligsparekonto med skattefradrag.

Publisert Sist oppdatert

Med Boligsparing for ungdom (BSU) kan de mellom 13 og 34 år sette inn opptil 25.000 kroner i året og få opptil 5.000 kroner i skattefradrag. I 2013 sa 84 prosent av unge mellom 18 og 29 år at de satte inn penger på BSU-konto. I 2015 var andelen falt til 60 prosent. I en undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag for Nordea, svarer nå 49 prosent i denne aldersgruppen at de brukte ordningen i fjor.

– Jeg synes det er veldig overraskende at så mange ikke utnytter denne gullkantede ordningen. De høye boligprisene gjør det nødvendig for de aller fleste å spare for å kunne realisere boligdrømmen. Samtidig burde skattelettelsen og den gode BSU-renta være gode insentiver for denne typen boligsparing, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea til NTB.

Bjørnetjeneste

Med boligprisveksten mener Reitan trenden burde vært at flere, heller enn færre, sparte penger til bolig. Hun trekker fram foreldrenes bidrag og støtte ved boligkjøp som en mulig årsak til at unge ikke sparer.

– Kanskje er det mange som belager seg på foreldrene fremfor å spare på egen hånd. Det er dumt om foreldrehjelpen er blitt en sovepute for barna, sier Reitan og får full støtte fra forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 Gruppen.

– Foreldrene bidrar med egenkapital, de setter av barnetrygden og til og med besteforeldre sparer i fond fra barna er små. De kjøper også boligen sammen med barna eller stiller med sikkerhet. Da ser ikke de unge behovet for å spare selv. Hvorfor leve enkelt og spartansk når mamma og pappa stiller opp uansett, spør han retorisk.

Sparevaner

Gundersen mener resultatet av foreldrehjelpen er at barna ikke trenger å innarbeide vanen med å legge litt penger til side hver måned.

– Men det er en god vane å ha, jeg har aldri møtt noen som angrer på at de har spart, sier Gundersen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB har på sin side møtt unge som angrer på at de ikke sparte.

– I en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for DNB i vår kom det fram at én av to i aldersgruppen 25–34 år sier at de angrer på at de ikke startet tidligere med boligsparing. Blant våre kunder som sparer i BSU er det svært få under 18 år. De fleste oppretter en BSU-konto når de har kommet inn i 20-årene, påpeker hun.

Sandmæl er også bekymret på vegne av alle dem som ikke bruker muligheten, for de er de som kunne trengt det mest.

– Det har vært en nedgang i antall nyåpnede BSU-kontoer de siste årene. Kun én av tre unge DNB-kunder sparer i BSU, sier hun.

Boligsparing for Ungdom (BSU)

  • Boligsparing for ungdom (BSU) gir unge under 34 år mulighet til å spare inntil 25.000 kroner i året. De får 20 prosent skattefradrag for sparebeløpet.
  • For å utnytte årets skattefordel fullt ut må man tjene minimum 69.650 kroner og sette inn 25.000 kroner på BSU-kontoen, helst så tidlig på året som mulig.
  • Grensen for oppsparing er 300.000 kroner, som skal brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av gjeld på bolig.
  • Det vil ta minst 12 år å spare opp maksimalt sparebeløp.
  • Det er mulig å sette inn og ta ut inneværende års sparebeløp fra BSU-konto så mange ganger man ønsker, men ved årsslutt er beløpet låst.
Powered by Labrador CMS