Samfunn

Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.

Finansforbundet vil grønnmale styrerommene

Styrerommene i statlige selskaper må grønnmales, mener Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman.

Publisert Sist oppdatert

– Dersom vi mener noe med det grønne skiftet, må det stilles krav til grønt fokus hos dem som sitter i styrerommene, sier Hellman.

I en rapport som PwC har utarbeidet for Finansforbundet om grønne vekstmuligheter for finansnæringen, foreslås det at myndighetene må kreve miljøkompetanse og miljøholdninger ved utnevnelser av styremedlemmer i statlig eide selskaper.

Grønt skattekutt

Forslaget er ett av mange som fremmes i rapporten som legges fram på et frokostseminar i regi av Finansforbundet torsdag morgen. Her blir finansnæringen, myndighetene og investorer utfordret.

Et annet forslag er en utredning av redusert skatt på overskudd fra grønne investeringer.

– Ikke helt enkelt, men heller ikke umulig å få til, mener Hellman.

Rapportering

I rapporten foreslås det også flere krav til selskapenes rapportering om samfunnsansvar. Hellman mener Norge kan ta lærdom av svenskene.

– Langt flere svenske bedrifter enn i Norge må rapportere om sin grønne innsats, og et ratingsystem gjør det mulig å sammenligne både mellom bedriftene og tilbake i tid. PwC-rapporten viser at investorer i Norge sliter med at ikke all ESG-informasjon er pålitelig, sier Finansforbundets leder.

ESG står for environmental, social og governance, og kan oversettes med miljø, sosiale forhold og selskapsledelse.

Samarbeid må til

Eli Moe-Helgesen som leder Risk Advisory Services i PcW, minner om at Norge har signert FNs bærekraftmål og klimaavtalen fra Paris. Samtidig stiger ledigheten i fossile næringer, mens investorenes nedskrivninger og risikoen for ytterligere tap øker.

– Altså handler en grønn økonomi i Norge ikke bare om å redusere negativ klimapåvirkning, men også om å redusere risiko og skape nye arbeidsplasser. Næringslivet spiller en viktig rolle for at Norge skal klare overgangen til en grønn økonomi, og finansnæringen kan være en aktør som bidrar til at næringslivet gjennomfører nødvendig endringer, skriver hun i rapporten.

Men, påpeker hun, bransjen er drevet av mål om avkastning. Derfor må myndighetene også spille en rolle.

– Sammenheng med økt verdiskaping vil være essensielt. Uten at endringene skaper avkastning, vil næringen verken ønske eller ha mulighet til å ta risiko, utdyper hun.

Forbrukernes ønsker

Hellman tror at vanlige forbrukere også vil bli en viktig pådriver. Når viljen til å ta miljøgrep er der, må denne forsterkes.

– Vi er flinke til å sortere avfall på hjemmebane. Men går du i banken med et ønske om å flytte sparepengene til noe grønnere, er det ikke sikkert du blir møtt med holdninger eller tilbud om produkter som møter dine forventninger. Som leder av fagforeningen til de som jobber i finansnæringen, er jeg opptatt av hva vi kan bidra med. En nøkkel er opplæring og økt kunnskap, både hos næringen og de ansatte, sier Hellman.

Powered by Labrador CMS