Samfunn

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) I Finnmark har ikke tatt stilling til om fylkestinget bør gjennomføre valget av medlemmer til fellesnemnda.

Finnmark kan presse fram ny lov om sammenslåing

Fylkespolitikerne i Finnmark kan presse fram et nytt lovforslag som i praksis avskilter fylkestinget før en sammenslåing med Troms kan skje.

Publisert Sist oppdatert

Valg av medlemmer til den lovpålagte fellesnemnda som skal jobbe med den praktiske gjennomføringen av fusjonen mellom Finnmark og Troms, står på dagsorden når fylkestinget i Finnmark møtes i Alta 20. juni.

Men med nei fra 87 prosent i folkeavstemningen 14. mai, er det ikke umulig at fylkestinget dropper valget.

I så fall kan regjeringen, etter det NTB forstår, måtte legge fram et lovforslag som i praksis avskilter fylkestinget i Finnmark for å få gjennomført sammenslåingen.

Begrenset

Vurderingen fra juristene i Finnmark fylkeskommune skal være at kommunalminister Monica Mælands (H) muligheter til å gripe inn, begrenser seg til å fastsette antall medlemmer hvert av de to fylkene vil få i en fellesnemnd. Selve valget av medlemmene er overlatt til fylkestingene.

– Loven forutsetter frivillighet. Den tar ikke høyde for tvang. En situasjon der et fylkesting ikke velger medlemmer til fellesnemnda er upløyd juridisk mark, fremholdes det.

En vurdering skal være at regjeringen dermed må legge fram et forslag til en helt ny «Finnmarkslov» og at det ikke vil være tilstrekkelig med en forskrift i en sak som parkerer lokale folkevalgte.

Åpent utfall

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) sier at Finnmark Ap ikke har tatt stilling til om fylkestinget bør gjennomføre valget av medlemmer til fellesnemnda.

– Jeg avventer vurderingen i partiet og behandlingen i fylkestinget. Det er ulike hensyn å ta, og vanskelig å forutsi utfallet, sier han til NTB.

Resultatet av folkeavstemningen i Finnmark om sammenslåing med Troms ble grundig gjennomgått da Jensen Bech møtte til høring i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget torsdag.

– Til tross for at både Mæland og statsminister Erna Solberg (H) har motarbeidet folkeavstemningen, ble valgdeltakelsen høyere enn den har vært ved noe fylkestingsvalg siden 1983. Om alle som ikke deltok hadde stemt ja, ville det fortsatt vært et samlet nei-flertall, sa han.

Møte på SMK

Fredag stiller fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) på Statsministerens kontor i samme ærend. Vassvik håper å overbevise Solberg om at folkeavstemningen må føre til at statsministeren tar initiativ til å reversere sammenslåingen mellom Troms og Finnmark.

Det vil ventelig ikke skje. Men Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har varslet at Sp akter å fremme et nytt forslag for Stortinget i løpet av høsten. Dermed er det uansett duket for forsøk på omkamp om et nytt storfylke som vil dekke 25 prosent av Norges landareal.

Powered by Labrador CMS