Samfunn

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) skal senere i år legge fram en ny klimaplan for årene fram mot 2030. Der vil tiltak for nasjonale utslippskutt stå i sentrum.

– Frp er veldig i utakt

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) slår hardt tilbake mot Frps utspill om at kvotekjøp er det sikreste klimatiltaket.

Publisert Sist oppdatert

– Det som er i vår interesse, er å bli vinnere i det grønne skiftet. Ikke å betale noen andre for å bli det, sier Rotevatn til NTB.

Han reagerer kraftig på utspillet som Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale kommer med i et intervju med NTB i helgen. Dale argumenterer for at kjøp av klimakvoter er den sikreste måten å kutte utslipp på.

– Der vet vi kostnaden, og vi vet effekten, sier Dale.

Naivt, lyder svaret fra Rotevatn.

– Det jeg oppfatter er Frps linje her, er at vi i praksis skal bruke masse penger på klimabistand i stedet for å bygge opp norsk industri.

Grønn konkurransekraft

Rotevatns standpunkt er at det ikke er i Norges interesse å bruke klimapengene på å betale andre for å bli gode. Han mener klimapolitikken også må handle om hva Norge kan gjøre for å styrke norske bedrifters konkurransekraft i det grønne skiftet.

– Derfor er regjeringens holdning er at vi skal kutte utslipp i Norge og bidra til utvikling av grønn teknologi her, og ikke alle mulige andre plasser.

I intervjuet med NTB tar Dale til orde for å prioritere de billigste klimatiltakene først, slik at vi får størst mulig kutt per krone. Og i dette regnestykket kommer kjøp av klimakvoter godt ut, mener han.

Rotevatn er for sin del enig i at kostnadseffektivitet er viktig. Men kan ikke være det eneste hensynet:

– Vi skal bli teknologivinnere, sier Rotevatn.

– Hvis vi sitter og er eksperter på fossile løsninger om 30 år i stedet for grønne løsninger, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste.

Elferjer og biff

Rotevatn trekker fram elferjer som eksempel. Da Jon Georg Dale var samferdselsminister, brukte regjeringen store summer på utvikling av elferjer i Norge, påpeker han.

– Det er ikke verdens billigste klimatiltak isolert sett. Det hadde sikkert vært bedre å betale noen andre land for å utvikle elferjer. Men vi har valgt å gjøre det i Norge, sier Rotevatn.

– Det har ført til at norske skipsverft og norske ingeniører er blitt verdensledende på nettopp denne teknologien. Og nå kan vi eksportere det til andre land.

Et klimatiltak som derimot er billig, er å spise mindre rødt kjøtt.

– Men det polemiserer Fremskrittspartiet veldig hardt imot.

Langskip

Et annet eksempel er fangst og lagring av CO2, såkalt CCS. Fremskrittspartiet har truet med å torpedere regjeringens milliardsatsing «Langskip», som går ut på å fange og lagre CO2 fra industrien i Norge.

Rotevatn vedgår at CCS er dyrt.

– Men vi gjør det for å styrke konkurranseevnen til norsk industri. Vi gjør det for at vi skal ha miljøvennlig sementproduksjon, sier han.

Ifølge Rotevatn har dette også bred støtte i næringsliv og industri.

– Den tenkningen Dale står for, er veldig i utakt med det jeg oppfatter er ønsket i næringslivet, sier han.

Klimaplan på vei

Klima- og miljøministeren er i disse dager i ferd med å legge siste hånd på regjeringens nye klimaplan for årene fram mot 2030.

Etter det NTB forstår, vil planen trolig bli lagt fram i desember.

Rotevatn vil ikke gå inn i detaljene nå. Men han er klar på at det blir snakk om store kutt på hjemmebane.

– Så får vi vente og se til planen blir lagt fram nøyaktig hvordan vi gjør det.

Powered by Labrador CMS