Samfunn

Frykter dobbel skatt for flyreisende

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) kan ikke garantere at CO2-avgiften forsvinner når klimakvotene innføres på alle flyreiser i Norge og EU 1. januar 2012.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken er at kvoteprisen kan ende på et lavere nivå enn CO2-avgiften som flyselskapene plikter å betale i dag.

– Ingen er tjent med at vi får mindre insentiv til omstilling, grønne landinger, ny teknologi og bedre fly, sa Solheim i onsdagens spørretime.

Han la til at regjeringen først i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 vil ta stilling til om CO2-avgiften skal fjernes på flyreisene som er underlagt EUs kvotesystem.

Klimakvoter blir obligatorisk på flyreiser

Kvotesystemet skal gjøre det mer attraktivt for flyselskapene å fylle opp flyene sine og bidra til utvikling av ny teknologi. Flyselskapene som overskrider grenser for utslipp, må kjøpe kvoter av andre i EUs kvotesystem. Dette grepet skal sikre at det satses bredt på utslippsreduksjoner.

– Dobbel skatt

NHO luftfart er i utgangspunktet positiv til at Norge blir en del av kvotesystemet for flytrafikk, men sier klart nei til dobbeltbeskatning.

– I dag betaler vi 300 millioner kroner årlig i CO2-avgift på innenlandsflyginger. Når kvotene blir innført, vil vi ikke trekke med den gamle CO2-avgiften i tillegg, sa spesialrådgiver Synnøva Aga til Vårt Land forleden.

Hun mener et system med både avgift og kvoter vil virke konkurransevridende i forhold til utenlandske selskap.

– Vi har fått løfter fra regjeringen om at vi ikke skal få dobbelt opp med avgifter. Det ville vi oppleve som veldig urettferdig, sier hun og legger til at passasjerene må forventes å betale sin del dersom kostnadene øker.

Fremskrittspartiets energi- og klimapolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen er ikke tilfreds med miljøvernministerens opptreden i spørretimen.

– Svarene burde gi grunn til bekymring i norsk luftfart og for flypassasjerene, sier han til NTB.

Nye runder

– Fremskrittspartiet vil ta saken videre i Stortinget, og jeg vil reise en interpellasjonsdebatt om hvilke prinsipper som skal gjelde ved innføring av såkalte miljøavgifter og klimakvoter, sier Solvik-Olsen.

Han mener miljøvernministeren burde slå fast at CO2-avgiften droppes for flyreiser som uansett er kvotepliktige.

– Dobbeltbeskatning av flypassasjerer er prinsipielt feil og vil ha negative effekter for norsk flybransje. Vi må slutte med selvpisking for å være «best i verden», når konsekvensen hovedsakelig er at man ødelegger norsk næringslivs konkurranseevne, sier Solvik-Olsen.

Frp-politikeren mener CO2-kvoter for flytrafikk ikke kan innføres i enkelte land når andre slipper. Miljøvernministeren er helt uenig.

– Norge har vært en pådriver for å få flytrafikken inn i EUs kvotesystem, sier Solheim. Han mener systemet med en kvoteplikt vil bidra til teknologiske og logistiske forbedringer – noe som i sin tur vil føre til utslippsreduksjoner.

Les også:

Kvoteplikt på flyreiser

Klimakvotekollaps

Powered by Labrador CMS