Annonse

CO2

Synspunkt

SynspunktEr bedriften din klar til å selge mindre for å redde kloden?

Bedrifter må selge færre produkter om vi skal redde kloden. Det trenger ikke bli så dramatisk som det høres ut.

Synspunkt

SynspunktEr bedriften din klar til å selge mindre for å redde kloden?

Bedrifter må selge færre produkter om vi skal redde kloden. Det trenger ikke bli så dramatisk som det høres ut.

Ap og Sp sier nei til fullfinansiering av CO2-fangst i Oslo

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil bevilge mer til CO2-fangst på Klemetsrud enn regjeringen, men går ikke inn for at Norge skal ta hele regningen.

EU strammer inn regler for CO2-priskompensasjon

For å bidra til kutt i utslippene, strammer EU inn reglene for statlig kompensasjon for CO2-priser i kvotehandelen Norge er en del av.

CO2-rensingEU setter foten ned for bokføringsknep

Begrensninger i EUs regler gjør at store deler av CO2-en som skal fanges og lagres i Norge, ikke kan telles med.

Nå kommer ny krisepakkeLO og NHO vil ha CO2-prosjekt på plass

LO og NHO er samstemte i sitt krav til finansminister Jan Tore Sanner (H): En investeringsbeslutning om CO2-rensing må komme i fase 3 av krisetiltakene.

Equinor sender CCS-regning til Tina Bru

Equinor vil investere 6,9 milliarder i et CO2-lager under Nordsjøen. Men en stor del av kostnaden må tas av staten.

Utslipp må stupe hvis klimamål skal nås

Verdens CO2-utslipp må slutte å øke og i stedet falle bratt hvis vi skal nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, fastslår FN.

Norge åpner for å ta CCS-regningen selv

En kostnad på minst 11 milliarder kroner for utbygging og fem års drift. Det er den økonomiske realiteten Norge står overfor hvis drømmen om karbonfangst og -lagring (CCS) skal gå i oppfyllelse.

Grønt lederskap6 av 10 norske ledere mangler omstillingsplaner

Bare 42 prosent av norske ledere har en plan for hvordan de skal halvere CO2-utslippene fra dagens nivå.

CO2-håndtering i Norge kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70.000 nye jobber frem mot 2050, viser ny studie fra SINTEF.

Norge blir hovedsete for europeiske infrastrukturer

EU-kommisjonen vedtok 9. juni at to forskningsinfrastrukturer etableres med hovedsete i Norge, såkalte ERIC-er.

Nedgang i klimagassutslipp i fjor

Norske klimagassutslipp utgjorde 53,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016, viser foreløpige tall. Det er en nedgang på litt under 1 prosent fra året før.

Miljøtopp går i protest mot Trumps budsjettkutt

Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.

Elbilsalget stuper i Danmark etter økt engangsavgift

Nå frykter Norsk Elbilforening at trenden skal spre seg til Norge etter at regjeringen fra nyåret begynte å kutte fordelene ved å ha elbil.

NTNUNy forskning åpner for miljøvennlig CO2-fangst

En forskergruppe ved NTNU ar utviklet en tynn plastmembran som kan fjerne opptil 90 prosent av karbondioksid i røykgass og biogass.

Norge taper i klimakampen mot Sverige

For første gang er klimautslippene lavere i Sverige enn i Norge. Det viser nye utslippstall for fjoråret.

ParisavtalenVi vil ikke nå klimamålene uten teknologi for CO2-håndtering

Verden klarer ikke å kutte klimautslippene dersom vi ikke klarer å finne gode løsninger som kan fange, transportere og lagre karbondioksid.

Her er Gro Harlem Brundtlands klimaoppskrift

Gro Harlem Brundtland mener Norge trår vannet i klimapolitikken. Hun tar til orde for høyere bensinavgift for å få utslippene ned.

Fastlåst klimastrid før budsjettforhandlinger

Frp avviser Venstres ønske om en flat CO2-avgift hvis dette fører til at prisene på bensin og diesel blir høyere enn regjeringen legger opp til. Og Venstre er lunken til et CO2-fond.

«Det er alltid en eller annen som greier å regne ut at klimatiltak er ulønnsomt»

Einar Wilhelmsen i miljøgruppen ZERO er ikke imponert over argumentasjonen til Rögnvaldur Hannesson om Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Klimagassutslippene økte for første gang på 5 år

Alarmerende nivåer av metan i atmosfæren

Nivåene av klimagassen metan stiger mer enn forventet både ved målestasjonene på Svalbard og i Sør-Norge. – Vi ser en alarmerende utvikling, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Forbrenningsanlegget ved Klemetsrud er Norges største.

Aker tester CO2-fangst på Klemetsrud

Forventer en effekt på 90 prosent.

Samfunn: Klimahåp: Gir klimahåp

En håndfull ingeniører i Porsgrunn kan hamle opp med klimagassutslipp tilsvarende 100 millioner tonn CO2 i året med sin oppfinnelse. Det er dobbelt så mye som Norge slipper ut samlet. I all stillhet har denne teknologien allerede fjernet klimagasser tilsvarende halvparten av Norges utslipp.

Utslipp fra ku, sau og biler

Både Ola Elvestuen (V) og Civita-utreder Joakim Sandøy viser vei for hvordan vi kan få ned utslippene fra biler og landbruk. Men verden vil bry seg særlig med hva vi oppnår på utslippsområdet hvis vi bruker oljemilliarder de bare kan drømme om, til å subsidiere grønne løsninger, skriver redaktør Magne Lerø.

Gass kan være like klimaskadelig som kull

Ny forskning viser at metan-lekkasjer fra boring etter naturgass kan være like klimaskadelig som kull. Det kan få enorme konsekvenser for Norges gassresever.

Paven vil ha kutt i CO2-utslippene

Pavens brev til verdens biskoper er "lekket" til italiensk avis. Og ikke overraskende er det store kutt i utslippene han ønsker seg.

Fornybar energi kan gå forbi kull innen 15 år

Fornybare energikilder som vind og sol kan bli verdens største energikilde innen 15 år. Det eneste som kreves er at alle løftene holdes, skriver Financial Times.

Annonse
Annonse
Annonse