Samfunn

NSO leder Andreas Trohjell frykter for studentenes studiehverdag til høsten.

Frykter for kvaliteten på studiehverdagen

Koronasituasjonen medførte at all undervisning har foregått digitalt. – Dette var en nødløsning og må ikke bli en hvilepute, sier lederen i studentorganisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Det siste semesteret har vært preget av koronasituasjonen ved at all undervisning har foregått digitalt.

– Vi er glade for å se at mange ønsker å søke seg til høyere utdanning. Samtidig er vi bekymret for at de ikke kommer til å møte studiehverdagen de har krav på, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon.

Uansett i hvor stor grad undervisningen fortsetter digitalt eller fysisk, mener studentorganisasjonen at det må det være fokus på at studiehverdagen ikke bare skal være forsvarlig, men en hverdag som er inkluderende og som fremmer læring.

– Dette er ledelsens ansvar og må være en klar prioritering. Samfunnet har ikke råd til å miste studenter på grunn av manglende oppfølging, dårlige tekniske løsninger eller dårlig tilrettelagt undervisning, sier han.

Nødløsning kan bli hvilepute

Digital undervisning og oppfølging var en nødløsning som alle universiteter og høyskoler måte ty til da koronaepidemien kom til Norge.

– Den digitale undervisningshverdagen må ikke bli en hvilepute, sier Trohjell.

Når studiene starter opp igjen, forventer organisasjonen at studentene blir møtt med oppfølging og undervisning som ikke lengre en nødløsning.

– Studiestarten må preges av at direkte kontakt og fellesskap er avgjørende for studentenes prestasjoner i studiene, sier Trohjell.

Dersom ledelsen ved universiteter og høyskoler ikke tar ansvar for den oppfølgingen studentene trenger i hverdagen, frykter organisasjonen at kvaliteten på utdanningen faller, flere studenter faller fra og at det er studentene som til slutt får skylden for at de ikke fullfører utdanningen sin.

Powered by Labrador CMS