rus

Direktør ved Akan Kompetansesenter, Elisabeth Ege.

Gode ledere kan gjøre en forskjell

Hva gjør vi når folk kommer tilbake til arbeidsplassen og alle ikke har hatt det like greit?

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Ege og Camilla Lynne Bakkeng er henholdsvis direktør og fagleder ved Akan kompetansesenter.

SYNSPUNKT. Ledere må være synlige og bry seg om ansatte – også utenom arbeidstid, oppfordret nylig helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse.

Helsedirektoratet har laget en veileder for hvordan ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud kan ta vare på seg selv, medarbeidere og kolleger.

Alle ledere må følge med på belastninger hos sine medarbeidere og gjøre det som er mulig for å unngå belastningene. God kriseledelse har betydning for å redusere skader og negative psykologiske senvirkninger, sa helsedirektøren. Han oppfordret videre ledere til å være synlige og bry seg om medarbeidere også utenom arbeidstid.

I kjølvannet av den tiden vi nå er inne i, spår flere eksperter og forskere at hjemmekontor kan bli den nye arbeidshverdagen. Ifølge den danske professor emeritus Henrik Holt Larsen ved Copenhagen Business School, jobber vi bedre og blir mer effektive.

Han mener at hvis vi utnytter mulighetene, kan hjemmearbeid gi større autonomi, spare transporttid og gi bedre balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Andre mener at hjemmekontor og digitale løsninger ikke kan erstatte det å møte og se hverandre.

Fagdirektør Camilla Lynne Bakeng. Foto: Akan. Foto Fagdirektør Camilla

Arbeids- og organisasjonspsykolog og forsker, Knut Inge Fostervold ved Universitetet i Oslo, mener det er et tveegget sverd å legge opp til at en stor del av arbeidsstokken skal være på hjemmekontor. Dette vil føre til at man oppløser arbeidsmiljøet, samholdet og fellesskapet.

Tidligere rusavhengige «Atle» som nylig sto fram på frifagbevegelse.no mener situasjonen vi har nå er problematisk: Du har ikke jobben som stanser deg lenger, og jeg tror mange kan gå på en sprekk. Det er sikkert mye som foregår innomhus nå.

Gode systemer på norske arbeidsplasser

Mange ledere er vant til å være tett på sine ansatte. Daglige møter, en kort prat ved kaffemaskinen, felles lunsj. De ser når de ansatte kommer og når de går, i positiv forstand. Mange ledere er dessuten flinke til å være oppmerksomme på sine ansatte.

I tillegg har en rekke norske arbeidsplasser gode systemer som fanger opp medarbeidere med utfordringer. Det være seg gjennom HR, verneombud, bedriftshelsetjenesten eller fagforeningene.

Ledere som er støttende ovenfor en medarbeider med utfordringer bidrar ofte til langt bedre forebygging og gjennomføring enn de kanskje selv er klar over. Det gjelder også nå.

Som leder må du ta inn over deg at alle ikke har hatt det greit

Første kvartal i 2020 økte antall henvendelser på vår veiledningstelefon og chat med hele 37 prosent. Svært mange av henvendelsene er fra virksomheter som ikke har vært i kontakt med oss tidligere.

Det var økning i antall henvendelser fra ledere, HR og bedriftshelsetjenester og i henvendelser fra personer som selv opplever å ha utfordringer.

Flere store endringer på kort tid øker sjansen for å trigge tidligere utfordringer. Og vi vet at behovet for å dempe det med rus eller spill kan ha vært løsningen for noen. Det betyr som helsedirektøren sier; at ledere må være synlige og bry seg om sine ansatte.

Mange kan ha gått under radaren på hjemmekontoret. For arbeidstakere med rus- og avhengighetsproblematikk kan det å komme tilbake på jobb bli like utfordrende som det var da arbeidsplassen stengte.

Som leder må du forberede deg på hvordan du skal møte og se de ansatte som vi ikke vet hvordan har hatt det nå. Det er arbeidstakere som har tillagt seg uheldige vaner på grunn av manglende oppfølging, mer ensomhet og mangel på rutiner. Disse arbeidstakerne må vi ivareta på en god måte.

Ta en prat om du lurer

Har du som leder eller kollega bare en ørliten bekymring om at han eller hun ikke har det så greit nå, så ta en prat. Spør hvordan vedkommende har det. Inviter til åpenhet og ta en evaluering om hvordan den siste tiden har vært for den det gjelder. Å bli sett gjør alltid godt.

Hva har vi lært av den spesielle tiden vi fortsatt opplever? Vi er blitt flinkere til å ta vare på hverandre og dugnadsånden har vist seg på sitt beste. Over hele landet er det opprettet ulike grupper på sosiale medier som tilbyr forskjellige former for hjelp. Det er overførbart til arbeidslivet.

Hvordan vi møter de som ikke har hatt det så greit på hjemmekontoret kan være avgjørende. Som leder kan du oppfordre dine ansatte til å se hverandre og til å se selv. En kommentar fra en kollega sådde frøet hos "Atle". – Han sa det til meg, ikke anklagende, men vennlig og omsorgsfullt. Det er utrolig viktig å treffe det rette øyeblikket for å gripe inn.

Arbeid er en viktig faktor i menneskers liv. Det er meningsfylt og viktig å ha en jobb å gå til, og det er viktig for samfunnet at flest mulig er i jobb – også etter koronakrisen.

Arbeidsplassen vil fortsatt være en unik arena for å forebygge, oppdage, håndtere og følge opp rus- og avhengighetsproblematikk.

Powered by Labrador CMS