Samfunn

En ny norsk studie viser at én av to pasienter over 60 år, som har vært innlagt med koronasmitte, fremdeles sliter med senskader et halvt år etter innleggelsen.

Halvparten av eldre koronapasienter sliter med senskader

En ny norsk studie viser at én av to eldre over 60 år som har vært innlagt med covid-19, fremdeles hadde senskader seks måneder etter innleggelsen.

Publisert Sist oppdatert

Over halvparten av deltakerne i studien, 54 prosent, opplever at livskvaliteten deres er dårligere nå, sammenlignet med tiden rett før de ble koronainnlagt, skriver Dagbladet.

Dårligere bevegelighet, svekket evne til å foreta dagligdagse gjøremål og mer ubehag og smerte, er blant de vanligste plagene. To av fem, 43 prosent, melder også om nedsatte kognitive evner.

Studien bekrefter dermed mye av det man vet fra før om eldre og korona, men har også et nytt funn:

– Det vi så, var at hvis du var over 75 år, og overlevde, så var ikke funksjonstapet noe større enn hos de yngre. Det går altså ikke noe dårligere med de eldste, sier lege og forsker Marte Meyer Walle-Hansen.

Studien skal være den første i sitt slag som kartlegger livskvaliteten til eldre som har vært innlagt med korona så lenge etter utskrivelsen.

Powered by Labrador CMS